Digitální mapa Brna poslouží třeba při plánování staveb, od rodinného domu po tramvajovou trať - Tiskový servis

Digitální mapa Brna poslouží třeba při plánování staveb, od rodinného domu po tramvajovou trať

  • 03. března 2021
  • 3 minuty čtení

Mít kdykoliv a bez omezení k dispozici soubor velmi podrobných map města už není jen výsadou expertů a firem. Obsáhlé dílo zvané Digitální mapa Brna je od loňského roku veřejně přístupné formou otevřených dat. Využijí je odborníci, ale i ti, kteří potřebují geodetické informace pro stavbu vlastního rodinného domu. Novinkou je aplikace Příběh Digitální mapy Brna, která srozumitelně vysvětluje, jak mapové dílo vznikalo a co obsahuje. Uživatelé navíc mohou tvůrcům mapy pomocí této aplikace hlásit nesrovnalosti a tím ji pomáhají udržovat v aktuálním stavu.

Digitální podoba mapy Brna začala vznikat v průběhu 70. let minulého století na zakázku města. Šlo spíše o budování číselné datové báze než o vektorovou kresbu v dnešním slova smyslu. K prvním praktickým krokům k současné Digitální mapě Brna došlo na přelomu 80. a 90. let. Tvorba těchto dat má tedy v Brně dlouholetou tradici, jednu z nejdelších v České republice. Rozsáhlé mapové dílo tvoří pracovníci oddělení GIS (geografický informační systém) Odboru městské informatiky Magistrátu města Brna.

„Naším cílem je, aby instituce, firmy i veřejnost měly k dispozici kvalitní, přesnou a aktuální velmi podrobnou mapu Brna, v níž je zobrazen skutečný stav území. Důraz klademe na to, aby se tato mapa využívala jako jednotný podklad, na jehož základě se tvoří další data. Ta je pak možné snadno kombinovat a vytvářet analýzy,“ uvedl náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný, do jehož působnosti spadá mj. oblast informačních technologií, strategie a analýzy dat.

V minulosti byla Digitální mapa Brna dostupná pouze odborníkům a úřad data vydával zpracovatelům zakázek pro město či městské části, studentům, ale i městským firmám, jako Brněnské komunikace, Brněnské vodárny a kanalizace, Technické sítě Brno či Teplárny Brno. Od roku 2020 je volně přístupná na portálu data.brno.cz.

„Nechceme tato data tvořit pouze do šuplíku nebo pro interní potřebu, je důležité, aby je co nejvíce využívala odborná i laická veřejnost. Z odborníků jsou to zejména správci inženýrských sítí, projektanti, geodeti, architekti nebo studenti. Nad jednotným polohopisným podkladem se zobrazují data inženýrských sítí, do něj se navrhují a projektují nové budovy či dopravní stavby, studenti ho využívají pro své práce. Zájem o tyto informace mají i soukromí stavebníci, kteří potřebují aktuální stav polohopisu a výškopisu například pro stavbu rodinného domu,“ popsal uvolněný člen Zastupitelstva města Brna pro oblast informačních technologií Ondřej Kotas.

Novinkou je aplikace Příběh Digitální mapy Brna (dostupná na portálu gis.brno.cz, data.brno.cz nebo přímo na brno.cz/pribeh-digitalni-mapy). Poskytuje informace o celém systému i základních datových sadách, dotkne se historie jejich tvorby od počátku až po současnost a popisuje, jak je proces vytváření a aktualizace mapy řešen organizačně. Součástí je i popis technologie a způsobu zpracování polohopisu z geodetických dokumentací a dalších dostupných měření i možnost oznámit chybu v mapě. Uživatelům takzvaná storymapa také vysvětlí pojmy, v nichž se laici hůře orientují a jež se často pletou i odborníkům – např. číslo popisné, evidenční a orientační, katastrální území a městská část apod.

„Pokud veřejnost nalezne v mapě nějakou nesrovnalost, chybu nebo nesoulad se skutečným stavem území, má možnost označit lokalitu a vložit do aplikace připomínku. Lokalitu pak zkontrolujeme, případně nově zaměříme stav terénu. Jsme vděčni za každou informaci, snažíme se mapu co nejvíce vylepšovat a udržovat v aktuálním stavu,“ upozornil Tomáš Koláčný.

Ročně se do polohopisné mapy zapracovává téměř tisícovka geodetických zaměření od geodetů a projektantů, kteří je mohou úřadu předávat elektronicky přes aplikaci ePřejímka (gis.brno.cz nebo gis.brno.cz/dtm/prejimka). Jedná se o nové stavby v rozsahu od vodovodní přípojky k rodinnému domu až po rozsáhlé dopravní stavby typu Velký městský okruh Žabovřeská nebo tramvajová trať Plotní. V případě potřeby oddělení GIS zajišťuje i vlastní účelová zaměření.

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: tis@brno.czDalší články z rubriky