Detailnější 3D model města pomůže při analýzách, přírodních katastrofách i v turistice

  • 01. července 2020
Stávající starší 3D modely města, kterými Magistrát města Brna disponuje, už jeho potřebám nestačí. Detailnější model pro něj zpracuje za 2 miliony korun bez DPH brněnská společnost TopGis. Data pak využijí nejen úředníci, ale také architekti, projektanti a další.

Geografický informační systém města Brna (GISMB) momentálně disponuje několika sadami 3D modelů budov z různých let a v různých úrovních detailu a rozlohy. Řada z nich už vzhledem k datu pořízení a úrovni zpracování nevyhovuje požadavkům uživatelů. Město na vypracování nového modelu vypsalo veřejnou zakázku.

„3D model představuje důležitý podklad pro projekční činnost a procesy územního plánování, užitečný je pro specialisty GIS, projektanty, pracovníky magistrátu i úřadů městských částí, urbanisty a architekty z Kanceláře architekta města a podobně. Data pomáhají například vyhodnotit vliv navržených staveb na aktuální zástavbu například z hlediska panoramat, zastínění, dopadů na chráněné pohledy apod. 3D model budov se dá dále využít třeba při analýzách šíření hluku nebo znečištění ovzduší, při krizovém řízení například při povodních či haváriích a také v oblasti turistiky. Právě na jejich základě lze vytvářet třeba virtuální procházky,“ popsal uvolněný zastupitel pro oblast informačních technologií Ondřej Kotas.

Vítězem výběrového řízení je společnost TopGis s nabídkovou cenou 2 miliony Kč bez DPH (2 420 000 s DPH). 3D model vytvoří do pěti měsíců.

Mgr. Radka Loukotová
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: loukotova.radka@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy