Dekorační osvětlení v centru se dočká obnovy

  • 09. září 2020
Centrum města oživí nové světelné girlandy. Ty stávající napodobují osvětlení ze 70. let, o vzhledu nových rozhodne soutěž. Její výsledky by měly být předloženy do konce letošního roku. Modernizace vyjde na cca 4,5 milionu korun.

„Počátky slavnostního osvětlení ulic v historickém centru sahají do roku 1959, kdy se v Brně konal první mezinárodních strojírenský veletrh a město se chtělo vystavovatelům ukázat v tom nejlepším světle, přeneseně i doslova. K renovaci osvětlení došlo před 13 lety. Od té doby nezměnilo uliční slavnostní osvětlení svoji podobu a je na něm samozřejmě vidět i stáří,” vysvětlila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Girlandy jsou nyní umístěny v centru města, na ulici České, Masarykově, Běhounské, Kobližné apod. Tyto napodobeniny ze 70. let jsou ve vlastnictví Technických sítí Brno a na většině z nich je buď logo Brna, či městské části. Modernizované osvětlení počítá opět s umístěním loga městských částí do centrálního kruhu světelného závěsu, namísto loga města se však prostor využije spíš k propagaci významných osobností, památek, sportovců a historie města.   
Městské části už nyní obdržely od Technických sítí nabídku na umístění loga, a to za cenu 6 tisíc bez DPH.

„O výsledné podobě girland rozhodne vypsaná soutěž. Nemáme v úmyslu měnit jejich systém, pouze zmodernizujeme jejich vzhled a využijeme moderní technologie. Upustili jsme od umístění loga Brna v centrálním kruhu, neboť každému turistovi je jasné, do jakého města přicestoval. Zaměříme se proto spíše na propagaci osobností, historie a památek spojených s městem,“ uvedla zastupitelka pro marketing a turistický ruch Kristýna Černá.

Odhadované náklady na výměnu osvětlení jsou cca 4,5 milionu korun. Výsledky soutěže budou předloženy Radě města Brna do konce letošního roku.

Radní dnes také schválili smlouvu o spolupráci mezi statutárním městem Brnem a Technickými sítěmi Brno za účelem zajištění odborných činností na akci Brněnské Vánoce. Technické sítě Brno jsou touto činností pověřeny každoročně od roku 2015, kdy o tom rozhodla Rada města Brna.

Smlouva o spolupráci zohledňuje zavedený a velmi úspěšný model tzv. vánoční trasy, která organicky propojuje historický střed města Brna (náměstí Svobody včetně přilehlých ulic, Dominikánské náměstí, Stará radnice, Nová radnice a Zelný trh), včetně rozšíření vánočního osvětlení na ulici Česká a výzdoby na ulicích Masarykova, Jánská a Orlí. Dále je zahrnuta výzdoba na ulicích Květinářská, Starobrněnská, na Šilingrově náměstí a Dominikánské a v ulicích Kobližná, Rašínova, včetně loňského rozšíření o nové prvky na ulicích Poštovská a Zámečnická. Na adventní trasu navazuje vánoční trh realizovaný městskou částí Brno-střed na Zelném trhu a Moravském náměstí.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy