Přeskočit na obsah

Dar zviditelní sportování handicapovaných, Galerie sportu dostane odklad vyúčtování dotace

08. června 2022
Zviditelnit sport a tím motivovat Brňany všeho věku k pohybu. I to je cílem aktivit spolků Emilova sportovní a Městský sportovní klub Brno. Činnost toho prvního se orientuje na handicapované sportovce, druhý zřídil a provozuje stálou expozici Galerie sportu Brno.

Brněnští radní dnes projednali žádost spolku Emilova sportovní, z. s., o poskytnutí finančního příspěvku ve formě daru ve výši 216 tisíc korun na podporu a prezentaci sportu a pohybových aktivit zdravotně postižených. 

„Město Brno se prostřednictvím různých aktivit dlouhodobě věnuje podpoře lidí se zdravotním postižením. Poskytnutím daru bychom chtěli vytvořit kvalitní podmínky pro rozvoj sportování handicapovaných lidí, což také přispívá k jejich společenské integraci. Emilova sportovní se podpoře pohybových aktivit zdravotně postižených věnuje dlouhodobě, pořádá například Evropské hry handicapované mládeže Emil Open, které bude Brno hostit od 22. do 26. června. Zároveň spolek téma zviditelňuje mezi veřejností a přispívá k odbourávání mýtů o lidech se zdravotním postižením a předsudků vůči nim,“ zdůvodnila primátorka města Brna Markéta Vaňková, proč radní doporučili zastupitelům dar schválit.

Dar spolek plánuje použít na sportovní aktivity dětí a mládeže se zdravotním postižením z rodin uprchlíků z Ukrajiny, na audiovizuální záznamy (reportáže, image videa, live streamy) přibližující sport handicapovaných a na ukázky sportů a pohybových aktivit.

Rada města Brna se dnes rovněž zabývala žádostí Městského sportovního klubu Brno, z. s., o prodloužení termínu pro vznik oprávněných nákladů (do 30. června 2023) a termínu pro předložení finančního vypořádání poskytnuté dotace na projekt stálé expozice Galerie sportu Brno (do 20. července 2023). Spolek obdržel individuální neinvestiční dotaci na zřízení a provoz expozice ve výši 500 tisíc korun v roce 2021.

Galerie sportu Brno v Městských halách Vodova je stálá expozice, která se zaměřuje na schraňování historických sportovních artefaktů a materiálů vztahujících se ke stále žijícím osobnostem a legendám brněnského sportu. Jejím cílem je prezentovat pestrost zdejší sportovní scény, připomenout mimořádné úspěchy a osobní příběhy místních sportovců a tím také motivovat mládež ke sportování. Jednou z cílových skupin jsou žáci mateřských, základních a středních škol, pro které jsou organizovány komentované prohlídky pod vedením zkušeného průvodce a historika se zaměřením na sport. Součástí každé prohlídky je i moderovaná beseda s bývalými nebo aktivními sportovci. Druhou cílovou skupinou je veřejnost, která se může zdarma zúčastnit 50minutových komentovaných prohlídek, rezervace je dostupná zde.

„Jako hlavní důvod pro posunutí termínů žadatel uvedl negativní vliv pandemie koronaviru. Kvůli vládním nařízením nebylo možné realizovat prohlídky a besedy pro žáky a studenty ve druhém pololetí školního roku 2021/22, neboť většina škol doháněla zameškanou výuku a na jiné aktivity nezbyl čas. Spolek předpokládá, že závěr školního roku přinese výrazné zlepšení a zvýšení zájmu, které se promítne i do školního roku 2022/23. Finální rozhodnutí v této věci je v rukou zastupitelů,“ vysvětlila Markéta Vaňková.

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.