Přeskočit na obsah

Cyklisté v budoucnu projedou kolem Řípské bezpečněji

27. října 2021
Vedení města si nechá zpracovat investiční záměr na novou cyklotrasu v úseku od Olomoucké po ulici Tuřanka. Dnes to schválili radní. Úsek dlouhý 1 750 metrů je součástí páteřní cyklotrasy vedoucí z centra města přes Šlapanice na Pozořicko. Cílem je zvýšit bezpečnost cyklistů, kteří by měli co nejméně přejíždět přes ulici, kterou denně projíždí bezmála dvacet tisíc vozidel, mezi nimiž je zhruba pětina nákladních aut a autobusů.

Intenzita dopravy na Řípské je obrovská. Pro cyklisty nejde o bezpečnou trasu, a to bychom rádi změnili. Jako nejvhodnější se nám jeví přesunout nemotorovou dopravu mimo hlavní koridor na samostatné komunikace. Podél jižní strany Řípské by měla v přidruženém dopravním prostoru vzniknout obousměrná cyklostezka,“ přiblížila brněnská primátorka Markéta Vaňková. 

Někde stojí plánované trase pro kola v cestě překážky, i s těmi se ale investiční záměr vypořádá. „Tam, kde není kvůli prostorovému uspořádání možné umístění cyklostezky, se uvažuje o zrušení stávajícího zálivu pro podélné parkování. Naopak by se ale rozšířil současný parkovací záliv na Řípské v úseku u Kigginsovy,“ řekl radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Investiční záměr se opře o již dříve vytvořenou studii z roku 2020. „Záměr páteřní cyklostezky vznikl již před delší dobou v návaznosti na propojení centra města směrem na Černovice, Slatinu a dále do již zrealizovaného systému cyklostezek na Šlapanicku. Projekt byl velmi komplikovaný z důvodu složité dohody kvůli stanovisku Policie ČR, ale nyní se již blížíme k realizaci. Studie Cyklotrasa Řípská v úseku Olomoucká–Tuřanka vznikla v roce 2020 a investiční záměr se o ni opírá. Její součástí byl i návrh na vybudování části chodníku. K němu už nechala městská část Brno-Slatina zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Před samotnou stavbou bude nutné vykoupit několik pozemků,“ doplnil radní pro územní plánování Filip Chvátal.

Cyklotrasa propojující ve Slatině ulice Olomouckou a Tuřanku je chybějící součást stezky, kterou se lidé dostanou z centra města do oblasti Pozořic. Odhadovaná výše investice je 26,7 milionů korun včetně DPH. Termín, kdy by se mohlo začít stavět, i přesná cena budou jasnější až po vypracování investičního záměru. 

Mgr. Anna Dudková Tiskové středisko MMB tel.: +420 542 172 272 mobil: +420 770 179 563 e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.