Přeskočit na obsah

Cyklisté v budoucnu projedou kolem Řípské bezpečněji

27. října 2021

Vedení města si nechá zpracovat investiční záměr na novou cyklotrasu v úseku od Olomoucké po ulici Tuřanka. Dnes to schválili radní. Úsek dlouhý 1 750 metrů je součástí páteřní cyklotrasy vedoucí z centra města přes Šlapanice na Pozořicko. Cílem je zvýšit bezpečnost cyklistů, kteří by měli co nejméně přejíždět přes ulici, kterou denně projíždí bezmála dvacet tisíc vozidel, mezi nimiž je zhruba pětina nákladních aut a autobusů.

Intenzita dopravy na Řípské je obrovská. Pro cyklisty nejde o bezpečnou trasu, a to bychom rádi změnili. Jako nejvhodnější se nám jeví přesunout nemotorovou dopravu mimo hlavní koridor na samostatné komunikace. Podél jižní strany Řípské by měla v přidruženém dopravním prostoru vzniknout obousměrná cyklostezka,“ přiblížila brněnská primátorka Markéta Vaňková. 

Někde stojí plánované trase pro kola v cestě překážky, i s těmi se ale investiční záměr vypořádá. „Tam, kde není kvůli prostorovému uspořádání možné umístění cyklostezky, se uvažuje o zrušení stávajícího zálivu pro podélné parkování. Naopak by se ale rozšířil současný parkovací záliv na Řípské v úseku u Kigginsovy,“ řekl radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Investiční záměr se opře o již dříve vytvořenou studii z roku 2020. „Záměr páteřní cyklostezky vznikl již před delší dobou v návaznosti na propojení centra města směrem na Černovice, Slatinu a dále do již zrealizovaného systému cyklostezek na Šlapanicku. Projekt byl velmi komplikovaný z důvodu složité dohody kvůli stanovisku Policie ČR, ale nyní se již blížíme k realizaci. Studie Cyklotrasa Řípská v úseku Olomoucká–Tuřanka vznikla v roce 2020 a investiční záměr se o ni opírá. Její součástí byl i návrh na vybudování části chodníku. K němu už nechala městská část Brno-Slatina zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Před samotnou stavbou bude nutné vykoupit několik pozemků,“ doplnil radní pro územní plánování Filip Chvátal.

Cyklotrasa propojující ve Slatině ulice Olomouckou a Tuřanku je chybějící součást stezky, kterou se lidé dostanou z centra města do oblasti Pozořic. Odhadovaná výše investice je 26,7 milionů korun včetně DPH. Termín, kdy by se mohlo začít stavět, i přesná cena budou jasnější až po vypracování investičního záměru. 

Mgr. Anna Dudková Tiskové středisko MMB tel.: +420 542 172 272 mobil: +420 770 179 563 e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.