Přeskočit na obsah

Cyklisté v budoucnu projedou kolem Řípské bezpečněji

27. října 2021
Vedení města si nechá zpracovat investiční záměr na novou cyklotrasu v úseku od Olomoucké po ulici Tuřanka. Dnes to schválili radní. Úsek dlouhý 1 750 metrů je součástí páteřní cyklotrasy vedoucí z centra města přes Šlapanice na Pozořicko. Cílem je zvýšit bezpečnost cyklistů, kteří by měli co nejméně přejíždět přes ulici, kterou denně projíždí bezmála dvacet tisíc vozidel, mezi nimiž je zhruba pětina nákladních aut a autobusů.

Intenzita dopravy na Řípské je obrovská. Pro cyklisty nejde o bezpečnou trasu, a to bychom rádi změnili. Jako nejvhodnější se nám jeví přesunout nemotorovou dopravu mimo hlavní koridor na samostatné komunikace. Podél jižní strany Řípské by měla v přidruženém dopravním prostoru vzniknout obousměrná cyklostezka,“ přiblížila brněnská primátorka Markéta Vaňková. 

Někde stojí plánované trase pro kola v cestě překážky, i s těmi se ale investiční záměr vypořádá. „Tam, kde není kvůli prostorovému uspořádání možné umístění cyklostezky, se uvažuje o zrušení stávajícího zálivu pro podélné parkování. Naopak by se ale rozšířil současný parkovací záliv na Řípské v úseku u Kigginsovy,“ řekl radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Investiční záměr se opře o již dříve vytvořenou studii z roku 2020. „Záměr páteřní cyklostezky vznikl již před delší dobou v návaznosti na propojení centra města směrem na Černovice, Slatinu a dále do již zrealizovaného systému cyklostezek na Šlapanicku. Projekt byl velmi komplikovaný z důvodu složité dohody kvůli stanovisku Policie ČR, ale nyní se již blížíme k realizaci. Studie Cyklotrasa Řípská v úseku Olomoucká–Tuřanka vznikla v roce 2020 a investiční záměr se o ni opírá. Její součástí byl i návrh na vybudování části chodníku. K němu už nechala městská část Brno-Slatina zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Před samotnou stavbou bude nutné vykoupit několik pozemků,“ doplnil radní pro územní plánování Filip Chvátal.

Cyklotrasa propojující ve Slatině ulice Olomouckou a Tuřanku je chybějící součást stezky, kterou se lidé dostanou z centra města do oblasti Pozořic. Odhadovaná výše investice je 26,7 milionů korun včetně DPH. Termín, kdy by se mohlo začít stavět, i přesná cena budou jasnější až po vypracování investičního záměru. 

Mgr. Anna Dudková Tiskové středisko MMB tel.: +420 542 172 272 mobil: +420 770 179 563 e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Brno podporuje inovátory i výzkumníky z jihu Moravy. Ti mohou získat granty – startuje další výzva programu Prototypuj a ověřuj

Lokátory pro freeridery, vylepšení zubního implantátu a inovativní polymer – to jsou příklady projektů, které v loňském roce získaly podporu z programu Prototypuj a ověřuj. Město Brno prostřednictvím inovační agentury JIC nyní otevírá novou výzvu. Od 27.  března do 5. května do něj mohou inovátoři z jižní Moravy hlásit své projekty a získat až 800 tisíc korun.

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.