Přeskočit na obsah

Cyklisté v budoucnu projedou bezpečněji po nové lávce přes Svitavu, snadnější bude i propojení Šlapanicka s centrem města

17. června 2020

Brněnští radní se na dnešním jednání zabývali investičními záměry, jejichž cílem je rozvoj cyklistické dopravy v Brně. Představitelé města odsouhlasili plány na vybudování lávky přes řeku Svitavu a podjezdu Ivanovického mostu. Zároveň kývli na přípravu záměrů na trasy pro cyklisty, které mají propojit oblast Šlapanicka se středem města.

Plán vybudování podjezdu pod Ivanovickým mostem počítá s využitím této trasy zejména pro cyklisty. „Podél řeky Svitavy vede v současnosti cyklostezka, která přechází z levého břehu na pravý po mostě v ulici Kaštanová. Tento způsob vedení cyklostezky je nebezpečný, proto jsme už dříve nechali zpracovat více variant překonání zmíněného mostu. Jako nejlepší jsme vyhodnotili překřížení řeky mimo zmíněný most. Vybuduje se lávka a využije se napojení na cyklostezku na pravém břehu řeky,“ popsal radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl. Odhadovaná cena obou investic dohromady (za podjezd i lávku) činí 11,6 milionu korun včetně DPH.

Radní také dali zelenou k vypracování tří investičních záměrů na cyklistická opatření související s propojením Šlapanicka a centra města. Budou se zabývat obousměrným průjezdem cyklistů mezi křižovatkou Řípská – Tuřanka a mimoúrovňovým křížením Tuřanka – Drážní, obchvatem frekventované vícepruhové okružní křižovatky ulic Olomoucká – Řípská – Hviezdoslavova a průtahem od podjezdu pod ulicí Bělohorskou k ulici Holzově s napojením podjezdem ulice Ostravské přes Novou čtvrť na centrum Slatiny. „Navrhované investice zahrnují stavební úpravy na silnicích, vybudování nových cyklostezek, odvodnění komunikací nebo například umístění dopravního značení,“ přiblížil Petr Kratochvíl.

Navrhované záměry vycházejí z dva roky staré Studie páteřních cyklotras zázemí – město Brno. „Už v minulosti jsem jako zástupce Svazku obcí Šlapanicko a člen Komise dopravní RMB inicioval záměr projektu propojení Šlapanicka přes Slatinu a Pozořicka přes Líšeň se středem Brna. Považuji to za důležité, a tak nyní vítám, že se posuneme o krok blíž k významné trase pro cyklisty a že Rada města Brna souhlasí s vypracováním investičního záměru. Věřím, že tak může vzniknout kvalitní cyklistická trasa, kterou uvítají nejen obyvatelé vzdálenějších oblastí města,“ uvedl radní pro územní plánování Filip Chvátal.

Dva úseky samostatných cyklostezek v rámci investičního záměru „Páteřní cyklotrasy, úsek C, obchvat křižovatky Řípská – Tuřanka“ by podle odhadů mohl vyjít na 1,6 milionu korun. Náklady na záměr úseku B zmíněné cyklotrasy v části Podstránská (Bělohorská) – Holzova by pak mohly dosáhnout výše 11,6 milionu korun a obchvat Olomoucká – Řípská asi 4,3 milionu korun.

Mgr. Anna Dudková
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: dudkova.anna@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.