Přeskočit na obsah

Cyklisté v budoucnu projedou bezpečněji po nové lávce přes Svitavu, snadnější bude i propojení Šlapanicka s centrem města

17. června 2020

Brněnští radní se na dnešním jednání zabývali investičními záměry, jejichž cílem je rozvoj cyklistické dopravy v Brně. Představitelé města odsouhlasili plány na vybudování lávky přes řeku Svitavu a podjezdu Ivanovického mostu. Zároveň kývli na přípravu záměrů na trasy pro cyklisty, které mají propojit oblast Šlapanicka se středem města.

Plán vybudování podjezdu pod Ivanovickým mostem počítá s využitím této trasy zejména pro cyklisty. „Podél řeky Svitavy vede v současnosti cyklostezka, která přechází z levého břehu na pravý po mostě v ulici Kaštanová. Tento způsob vedení cyklostezky je nebezpečný, proto jsme už dříve nechali zpracovat více variant překonání zmíněného mostu. Jako nejlepší jsme vyhodnotili překřížení řeky mimo zmíněný most. Vybuduje se lávka a využije se napojení na cyklostezku na pravém břehu řeky,“ popsal radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl. Odhadovaná cena obou investic dohromady (za podjezd i lávku) činí 11,6 milionu korun včetně DPH.

Radní také dali zelenou k vypracování tří investičních záměrů na cyklistická opatření související s propojením Šlapanicka a centra města. Budou se zabývat obousměrným průjezdem cyklistů mezi křižovatkou Řípská – Tuřanka a mimoúrovňovým křížením Tuřanka – Drážní, obchvatem frekventované vícepruhové okružní křižovatky ulic Olomoucká – Řípská – Hviezdoslavova a průtahem od podjezdu pod ulicí Bělohorskou k ulici Holzově s napojením podjezdem ulice Ostravské přes Novou čtvrť na centrum Slatiny. „Navrhované investice zahrnují stavební úpravy na silnicích, vybudování nových cyklostezek, odvodnění komunikací nebo například umístění dopravního značení,“ přiblížil Petr Kratochvíl.

Navrhované záměry vycházejí z dva roky staré Studie páteřních cyklotras zázemí – město Brno. „Už v minulosti jsem jako zástupce Svazku obcí Šlapanicko a člen Komise dopravní RMB inicioval záměr projektu propojení Šlapanicka přes Slatinu a Pozořicka přes Líšeň se středem Brna. Považuji to za důležité, a tak nyní vítám, že se posuneme o krok blíž k významné trase pro cyklisty a že Rada města Brna souhlasí s vypracováním investičního záměru. Věřím, že tak může vzniknout kvalitní cyklistická trasa, kterou uvítají nejen obyvatelé vzdálenějších oblastí města,“ uvedl radní pro územní plánování Filip Chvátal.

Dva úseky samostatných cyklostezek v rámci investičního záměru „Páteřní cyklotrasy, úsek C, obchvat křižovatky Řípská – Tuřanka“ by podle odhadů mohl vyjít na 1,6 milionu korun. Náklady na záměr úseku B zmíněné cyklotrasy v části Podstránská (Bělohorská) – Holzova by pak mohly dosáhnout výše 11,6 milionu korun a obchvat Olomoucká – Řípská asi 4,3 milionu korun.

Mgr. Anna Dudková
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: dudkova.anna@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Želvuška i další oku neviditelní hrdinové zvou do světa elektronové mikroskopie

Exkurze do technologických provozů, speciální akce ve VIDA! science centru nebo v Technickém muzeu v Brně, výstavy uvnitř i venku – to vše přinesou Dny elektronové mikroskopie. Brno se i letos touto akcí, organizačně zaštiťovanou hvězdárnou, hlásí ke svému zlatému vývoznímu artiklu, letos ve znamení neviditelných hrdinů, kteří jsou všude kolem nás nebo přímo v našem těle. Zachraňují planetu, brání naši imunitu nebo sami dokážou přežít v extrémních podmínkách. Blíže prozkoumat je můžeme právě díky elektronovým mikroskopům. Vstoupit do mikrovesmíru obývaného fantastickými stvořeními zájemci můžou od 20. do 26. března.

Slavnostní zahájení dalšího projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás v Řečkovicích

Ve čtvrtek 9. března 2023 proběhlo slavnostní poklepání základního kamene stavby projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás, a to Řečkovického HRáje. Setkání se zúčastnil radní Filip Chvátal, starosta městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora Marek Viskot, navrhovatelka projektu Eva Matoušková a zástupci realizační firmy.

Nejčastěji chodím do knihovny a na nejlepší úrovni jsou v Brně divadla. Lidé v průzkumu hodnotili brněnskou kulturu

Čtyři z pěti Brňanů jsou s kulturou ve městě spokojeni a myslí si, že alespoň v jedné oblasti Brno vyniká nad jinými městy. Nadpoloviční většina za ní tedy jinam ani nevyjíždí. Na druhou stranu je tu nevyužitý potenciál v oblasti hudby a také muzeí a galerií a měl by být konečně dostaven nový sál pro filharmonii. I to jsou některé ze závěrů průzkumu kulturních potřeb Brňanů, který si město nechalo zpracovat na reprezentativním vzorku 1111 lidí.

Tři největší česká města Praha, Brno, Ostrava a Moravskoslezský kraj se prezentují na veletrhu MIPIM ve Francii

Ve společné expozici s názvem Czech Cities & Regions se na prestižním mezinárodním veletrhu investičních příležitostí MIPIM ve francouzském Cannes letos představí město Ostrava spolu s Moravskoslezským krajem, Prahou a Brnem. Veletrh se uskuteční ve dnech 14. až 17. března 2023. Zahraniční investory a developery seznámí s pestrou nabídkou možností investic jak na svém jádrovém území, tak i na městských pozemcích v průmyslové zóně Mošnov.