Čtyřtřídní školka na Vinohradech při ulici Šedova: Na schválený investiční záměr navazuje zakázka na zpracování projektové dokumentace

  • 27. dubna 2022
Město Brno vypisuje veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace k plánované výstavbě čtyřtřídní mateřské školy v městské části Brno-Vinohrady při ulici Šedova. Rada města Brna dnes schválila výzvu k podání nabídek, uveřejnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele a zřídila hodnoticí komisi.

„Nová mateřská škola v městské části Brno-Vinohrady má stát v okrajové části dnešního parku u Domova pro seniory Věstonická při ulici Šedova. Kromě 4 tříd bude vybudováno zázemí pro vedení školy, pedagogický i nepedagogický personál a pro provoz školní kuchyně. Na budovu bude navazovat oplocená zahrada s herními a výukovými prvky o ploše 1200 m2 pro venkovní pobyt dětí. Součástí projektu je také parkovací stání s 25 místy typu K+R včetně míst pro zdravotně postižené,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Projekt nové školky souvisí také s plánovanou soukromou výstavbou Obytného souboru Šedova. Proto je její příprava a výstavba, stejně jako nutné posílení zásobování vodou ulic Viniční a Šedova, které budou realizovat Brněnské vodárny a kanalizace, financována z Fondu developerských projektů města Brna. Do něj přispívají stavebníci na základě smluv o spolupráci podle platných Zásad pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna. V tomto konkrétním případě činí příspěvek investora 12,7 milionu korun,“ doplnil informace radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Suchý.

Předpokládané náklady na projekční práce činí podle zadávací dokumentace 2 711 000–3 153 000 Kč bez DPH.  Kompletní dokumentace včetně stavebního povolení by měla být připravena zhruba za 1 rok. Vlastní realizace stavby je naplánována na rok 2024 v předpokládaných nákladech 96 mil. korun.

Investiční záměr byl schválen Radou města Brna 26. 5. 2021.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy