Čtyři sběrná střediska odpadů budou komfortnější. Opraví je sám provozovatel

  • 11. prosince 2019
Společnost SAKO Brno provozuje mimo jiné sběrná střediska odpadů na Veveří, Košuličově, Oblé a Bratří Žůrků. Právě tato střediska budou mít nový povrch. Opraví je SAKO Brno. Radní dnes schválili výjimku a vybrali tuto společnost přímo, bez průzkumu trhu.

Rada města Brna dnes schválila výjimku z Metodiky zadávání veřejných zakázek malého rozsahu u veřejné zakázky na opravu povrchů vybraných sběrných středisek odpadů. Výjimka spočívá v neprovedení průzkumu trhu a v přímém výběru dodavatele. Pro zmíněnou zakázku radní vybrali nabídku společnosti SAKO Brno.

Tato společnost provozuje mj. sběrná střediska odpadů (SSO) na Veveří (k. ú. Veveří), Košuličově (k. ú. Horní Heršpice), Oblé (k. ú. Nový Lískovec) a Bratří Žůrků (k. ú. Komárov). SAKO Brno informovala Magistrát města Brna o aktuální potřebě opravy povrchů na těchto SSO a navrhla, že zajistí provedení stavebních prací jako zhotovitel. Šlo by o výměnu starých poškozených panelů za asfaltový povrch nebo nové panely.

Smlouva uzavřená mezi městem Brnem a SAKO Brno obsahuje mj. informační povinnost zhotovitele vůči městským částem, ve kterých se SSO nacházejí. Byla zavedena zejména proto, že při provádění stavebních prací bude omezen provoz středisek, a také proto, že některá SSO, případně stavby v jejich areálu jsou vedeny tzv. „v majetku městských částí“. 

Důvodem pro přímý výběr dodavatele je, že SAKO Brno je dceřinou společností města a současně zmíněná střediska odpadů provozuje, takže nejlépe zná jejich potřeby. Odhadne také nejvhodnější termíny stavebních prací s ohledem na vytíženost středisek v různých obdobích roku.

 Podle smlouvy nám zhotovitel předá dílo nejpozději do 12 měsíců od účinku zápisu živnostenského oprávnění k provedení těchto stavebních prací. Podle nabídky společnosti SAKO budou tyto práce včetně zajištění potřebného materiálu stát celkem 4,052 milionu korun bez DPH,“ uvedl první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík. 

 

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: gregorova.zuzana@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy