Přeskočit na obsah

Čtyři sběrná střediska odpadů budou komfortnější. Opraví je sám provozovatel

11. prosince 2019

Společnost SAKO Brno provozuje mimo jiné sběrná střediska odpadů na Veveří, Košuličově, Oblé a Bratří Žůrků. Právě tato střediska budou mít nový povrch. Opraví je SAKO Brno. Radní dnes schválili výjimku a vybrali tuto společnost přímo, bez průzkumu trhu.

Rada města Brna dnes schválila výjimku z Metodiky zadávání veřejných zakázek malého rozsahu u veřejné zakázky na opravu povrchů vybraných sběrných středisek odpadů. Výjimka spočívá v neprovedení průzkumu trhu a v přímém výběru dodavatele. Pro zmíněnou zakázku radní vybrali nabídku společnosti SAKO Brno.

Tato společnost provozuje mj. sběrná střediska odpadů (SSO) na Veveří (k. ú. Veveří), Košuličově (k. ú. Horní Heršpice), Oblé (k. ú. Nový Lískovec) a Bratří Žůrků (k. ú. Komárov). SAKO Brno informovala Magistrát města Brna o aktuální potřebě opravy povrchů na těchto SSO a navrhla, že zajistí provedení stavebních prací jako zhotovitel. Šlo by o výměnu starých poškozených panelů za asfaltový povrch nebo nové panely.

Smlouva uzavřená mezi městem Brnem a SAKO Brno obsahuje mj. informační povinnost zhotovitele vůči městským částem, ve kterých se SSO nacházejí. Byla zavedena zejména proto, že při provádění stavebních prací bude omezen provoz středisek, a také proto, že některá SSO, případně stavby v jejich areálu jsou vedeny tzv. „v majetku městských částí“. 

Důvodem pro přímý výběr dodavatele je, že SAKO Brno je dceřinou společností města a současně zmíněná střediska odpadů provozuje, takže nejlépe zná jejich potřeby. Odhadne také nejvhodnější termíny stavebních prací s ohledem na vytíženost středisek v různých obdobích roku.

 Podle smlouvy nám zhotovitel předá dílo nejpozději do 12 měsíců od účinku zápisu živnostenského oprávnění k provedení těchto stavebních prací. Podle nabídky společnosti SAKO budou tyto práce včetně zajištění potřebného materiálu stát celkem 4,052 milionu korun bez DPH,“ uvedl první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík. 

 

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: gregorova.zuzana@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.