Přeskočit na obsah

CTP koupí na Černovické terase další pozemky, budovy už stojí

02. září 2020

Brněnská průmyslová zóna Černovická terasa patří k předním strategickým zónám v České republice. Nájemní haly zde staví a pronajímá developer CTP. V roce 2010 si od města pronajal část pozemků, aby zde mohl postavit výrobní objekty. Brno se s CTP dohodlo, že po splnění určitých podmínek mu tyto pozemky prodá. Na dnešní schůzi věc projednala Rada města Brna a doporučila zastupitelům, aby prodej schválili.

Radní se dnes zabývali konečným vypořádáním pozemků ploch nazvaných 2.2.A a 2.2.B na Černovické terase. Ty si od města Brna pronajala společnost CTP Invest 22. října 2010, později ke smlouvě přistoupila ještě společnost CTP Property X (dnes CTPark Brno II). Cílem pronajímatele bylo na pozemcích vystavět a provozovat průmyslové objekty. Město souhlasilo, že po splnění několika podmínek pozemky CTP prodá.

„Usilujeme o to, aby bylo Brno atraktivní místo pro život. A dostatek pracovních příležitostí je základ pro to, aby tu lidé chtěli zůstat. CTP je zkušený investor a několik průmyslových objektů už v Brně vybudoval. Město požadovalo, aby byl na plochách 2.2.A a 2.2.B zastavěn určitý počet metrů čtverečních a aby byl ve vybudovaných objektech zaměstnán určitý počet zaměstnanců. Poslední objekt splňující podmínku zastavěné plochy byl zkolaudován loni v lednu, počet zaměstnanců se dosud naplnit nepodařilo, proto CTP hradí za porušení tohoto závazku smluvní pokuty,“ popsal radní pro oblast majetku Róbert Čuma.

Další podmínkou bylo, že CTP na městských pozemcích vybuduje páteřní komunikaci (nyní ulice Vlastimila Pecha) a technickou infrastrukturu (místní komunikace, horkovod, plynovod, rozvody vysokého a nízkého napětí, hlavní kanalizační stoky, hlavní vodovodní řady a veřejné osvětlení) a převede je do vlastnictví města Brna nejpozději do dvou let po jejich dokončení za cenu nejvýše 1 000 korun. Veškeré inženýrské sítě již Brno vlastní, zbývá ve spolupráci s Magistrátem města Brna a BKOM dořešit převod páteřní komunikace.

Část ploch 2.2.A a 2.2.B už developer koupil, zbývají poslední pozemky. Podle 6. dodatku ke smlouvě z roku 2010 byl závazek smluvních stran k uzavření kupní smlouvy s předkupním právem prodloužen do 31. října 2020, poté zaniká. Pokud by smluvní strany do tohoto data kupní smlouvu na zbývající pozemky neuzavřely, nájemní smlouva poběží až do 22. října 2030 bez nároku na uzavření kupní smlouvy. Radní dnes prodej doporučili Zastupitelstvu města Brna schválit.

Celková výměra převáděných pozemků činí 68 542 m2, kupní cena vč. DPH je 147 082 529,98 korun, vlastníkem pozemků bude CTPark Brno II. Na pozemcích se nachází zkolaudované objekty F1, F3 a E3, které si pronajímají společnosti jako PHOENIX lékárenský velkoobchod, MAPO medical, S&K TOOLS atd.

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: gregorova.zuzana@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.