Přeskočit na obsah

CTP koupí na Černovické terase další pozemky, budovy už stojí

02. září 2020
Brněnská průmyslová zóna Černovická terasa patří k předním strategickým zónám v České republice. Nájemní haly zde staví a pronajímá developer CTP. V roce 2010 si od města pronajal část pozemků, aby zde mohl postavit výrobní objekty. Brno se s CTP dohodlo, že po splnění určitých podmínek mu tyto pozemky prodá. Na dnešní schůzi věc projednala Rada města Brna a doporučila zastupitelům, aby prodej schválili.

Radní se dnes zabývali konečným vypořádáním pozemků ploch nazvaných 2.2.A a 2.2.B na Černovické terase. Ty si od města Brna pronajala společnost CTP Invest 22. října 2010, později ke smlouvě přistoupila ještě společnost CTP Property X (dnes CTPark Brno II). Cílem pronajímatele bylo na pozemcích vystavět a provozovat průmyslové objekty. Město souhlasilo, že po splnění několika podmínek pozemky CTP prodá.

„Usilujeme o to, aby bylo Brno atraktivní místo pro život. A dostatek pracovních příležitostí je základ pro to, aby tu lidé chtěli zůstat. CTP je zkušený investor a několik průmyslových objektů už v Brně vybudoval. Město požadovalo, aby byl na plochách 2.2.A a 2.2.B zastavěn určitý počet metrů čtverečních a aby byl ve vybudovaných objektech zaměstnán určitý počet zaměstnanců. Poslední objekt splňující podmínku zastavěné plochy byl zkolaudován loni v lednu, počet zaměstnanců se dosud naplnit nepodařilo, proto CTP hradí za porušení tohoto závazku smluvní pokuty,“ popsal radní pro oblast majetku Róbert Čuma.

Další podmínkou bylo, že CTP na městských pozemcích vybuduje páteřní komunikaci (nyní ulice Vlastimila Pecha) a technickou infrastrukturu (místní komunikace, horkovod, plynovod, rozvody vysokého a nízkého napětí, hlavní kanalizační stoky, hlavní vodovodní řady a veřejné osvětlení) a převede je do vlastnictví města Brna nejpozději do dvou let po jejich dokončení za cenu nejvýše 1 000 korun. Veškeré inženýrské sítě již Brno vlastní, zbývá ve spolupráci s Magistrátem města Brna a BKOM dořešit převod páteřní komunikace.

Část ploch 2.2.A a 2.2.B už developer koupil, zbývají poslední pozemky. Podle 6. dodatku ke smlouvě z roku 2010 byl závazek smluvních stran k uzavření kupní smlouvy s předkupním právem prodloužen do 31. října 2020, poté zaniká. Pokud by smluvní strany do tohoto data kupní smlouvu na zbývající pozemky neuzavřely, nájemní smlouva poběží až do 22. října 2030 bez nároku na uzavření kupní smlouvy. Radní dnes prodej doporučili Zastupitelstvu města Brna schválit.

Celková výměra převáděných pozemků činí 68 542 m2, kupní cena vč. DPH je 147 082 529,98 korun, vlastníkem pozemků bude CTPark Brno II. Na pozemcích se nachází zkolaudované objekty F1, F3 a E3, které si pronajímají společnosti jako PHOENIX lékárenský velkoobchod, MAPO medical, S&K TOOLS atd.

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: gregorova.zuzana@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.