Přeskočit na obsah

Cihlu k cihle: Brno podpoří dotací vznik chráněného bydlení

01. června 2022
Nezisková organizace Domov pro mne, z. s. připravuje rekonstrukci domu v brněnských Černovicích. Vznikne v něm chráněné bydlení. Radní dnes na svém jednání doporučili zastupitelům schválit dotaci na jeho vznik ve výši 5 500 000 korun.

Dům na Štolcově 52 v Černovicích získala nezisková organizace v roce 2018 s cílem vybudovat tam chráněné bydlení pro pět osob s těžkým tělesným postižením se zajištěním péče 24/7. Nezisková organizace získala na projekt Cihlu k cihle dotaci od Evropské unie. Náklady na stavbu v poslední době kvůli zvyšování cen stavebních materiálů a inflaci neúměrně vzrostly. Podíl spolufinancování pro Domov pro mne se zvedl z 800 000 korun na 7 760 000 korun. „Tento nárůst však není pro projekt udržitelný, aby se mohl dům doopravit a byl připraven na své obyvatele, poskytne město Brno dotaci v hodnotě 5 500 000 korun. Ta umožní vznik domova pro lidi s těžkým tělesným postižením, který bude plně bezbariérový a klientům dovolí vést samostatný, proaktivní život a mít vlastní domácnost. Dům by se svým novým obyvatelům měl otevřít na začátku roku 2024,“ popsala primátorka Markéta Vaňková

Domov pro mne, z. s. je nestátní nezisková organizace, která umožňuje lidem se zdravotním postižením žít běžným způsobem života. Od roku 2004 pomáhá dětem i dospělým se zdravotním postižením překonávat každodenní překážky, aby mohli žít kvalitní život a začlenit se do společnosti. V současnosti je jedním z největších poskytovatelů sociální služby osobní asistence v Brně (28 úvazků pracovníků v přímé péči pro cca 134 klientů). Dále provozují sociální službu chráněné bydlení určenou osobám s těžkým tělesným postižením. Realizují také zážitkové pobyty pro děti a dospělé s postižením a příměstské tábory pro děti a mládež. Nově pořádají zájmové kroužky pro děti a mladé lidi do 26 let. Dlouhodobým cílem organizace je podpora rozvoje komunitních služeb, které umožní lidem i s těžkým handicapem žít aktivně ve své vlastní domácnosti v blízkosti rodiny a přátel

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.