Přeskočit na obsah

Chytrá čtvrť Špitálka má svého právního zástupce

18. srpna 2021

Radní dnes na své schůzi vybrali zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Právní a poradenské služby k projektu výstavby chytré čtvrti Špitálka“. Schválili smlouvu se společností KROUPAHELÁN advokátní kancelář, s. r. o.

V zakázce malého rozsahu „Právní a poradenské služby k projektu výstavby chytré čtvrti Špitálka“ byla vybrána nabídka společnosti KROUPAHELÁN advokátní kancelář. Celkem svou nabídku zaslali dva uchazeči.

Tato právní společnost bude mít na starosti mimo jiné tvorbu zadávacích podmínek a stanovení kvalitativních parametrů pro výběr strategického investora výstavby chytré čtvrti Špitálka. Zároveň městu pomůže ověřit možnosti využití modelů spolupráce ve formě tzv. PPP projektů.

PPP je obecně užívanou zkratkou z anglického výrazu Public Private Partnership, v českém ekvivalentu partnerství veřejného a soukromého sektoru. Jedná se o takový model spolupráce, kdy na základě dlouhodobého smluvního vztahu soukromý dodavatel přebírá odpovědnost za řízení, přípravu, realizaci
a celkový provoz projektu. Ve většině případů si také zajišťuje počáteční investici a financování, přičemž příjmem dodavatele mohou být příjmy od koncových uživatelů (např. z pronájmu).

„S formou spolupráce s investory na bázi tzv. PPP projektů je v České republice velmi málo zkušeností, ve světě je to však hojně používaná forma spolupráce, při které na sebe partner ze soukromého sektoru přebírá vstupní investici a rizika s ní spojená, díky čemuž investice nezatěžuje rozpočet města. Majetek navíc zpravidla zůstává ve vlastnictví města,“ upřesnil náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Smlouva se společností KROUPAHELÁN advokátní kancelář se uzavírá do konce roku 2022, případně do vyčerpání maximální celkové ceny. Ta byla stanovena na 1,2 milionu korun bez DPH.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.