Přeskočit na obsah

Chytrá čtvrť Špitálka má svého právního zástupce

18. srpna 2021
Radní dnes na své schůzi vybrali zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Právní a poradenské služby k projektu výstavby chytré čtvrti Špitálka“. Schválili smlouvu se společností KROUPAHELÁN advokátní kancelář, s. r. o.

V zakázce malého rozsahu „Právní a poradenské služby k projektu výstavby chytré čtvrti Špitálka“ byla vybrána nabídka společnosti KROUPAHELÁN advokátní kancelář. Celkem svou nabídku zaslali dva uchazeči.

Tato právní společnost bude mít na starosti mimo jiné tvorbu zadávacích podmínek a stanovení kvalitativních parametrů pro výběr strategického investora výstavby chytré čtvrti Špitálka. Zároveň městu pomůže ověřit možnosti využití modelů spolupráce ve formě tzv. PPP projektů.

PPP je obecně užívanou zkratkou z anglického výrazu Public Private Partnership, v českém ekvivalentu partnerství veřejného a soukromého sektoru. Jedná se o takový model spolupráce, kdy na základě dlouhodobého smluvního vztahu soukromý dodavatel přebírá odpovědnost za řízení, přípravu, realizaci
a celkový provoz projektu. Ve většině případů si také zajišťuje počáteční investici a financování, přičemž příjmem dodavatele mohou být příjmy od koncových uživatelů (např. z pronájmu).

„S formou spolupráce s investory na bázi tzv. PPP projektů je v České republice velmi málo zkušeností, ve světě je to však hojně používaná forma spolupráce, při které na sebe partner ze soukromého sektoru přebírá vstupní investici a rizika s ní spojená, díky čemuž investice nezatěžuje rozpočet města. Majetek navíc zpravidla zůstává ve vlastnictví města,“ upřesnil náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Smlouva se společností KROUPAHELÁN advokátní kancelář se uzavírá do konce roku 2022, případně do vyčerpání maximální celkové ceny. Ta byla stanovena na 1,2 milionu korun bez DPH.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.