Přeskočit na obsah

Chytrá čtvrť Špitálka má svého právního zástupce

18. srpna 2021

Radní dnes na své schůzi vybrali zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Právní a poradenské služby k projektu výstavby chytré čtvrti Špitálka“. Schválili smlouvu se společností KROUPAHELÁN advokátní kancelář, s. r. o.

V zakázce malého rozsahu „Právní a poradenské služby k projektu výstavby chytré čtvrti Špitálka“ byla vybrána nabídka společnosti KROUPAHELÁN advokátní kancelář. Celkem svou nabídku zaslali dva uchazeči.

Tato právní společnost bude mít na starosti mimo jiné tvorbu zadávacích podmínek a stanovení kvalitativních parametrů pro výběr strategického investora výstavby chytré čtvrti Špitálka. Zároveň městu pomůže ověřit možnosti využití modelů spolupráce ve formě tzv. PPP projektů.

PPP je obecně užívanou zkratkou z anglického výrazu Public Private Partnership, v českém ekvivalentu partnerství veřejného a soukromého sektoru. Jedná se o takový model spolupráce, kdy na základě dlouhodobého smluvního vztahu soukromý dodavatel přebírá odpovědnost za řízení, přípravu, realizaci
a celkový provoz projektu. Ve většině případů si také zajišťuje počáteční investici a financování, přičemž příjmem dodavatele mohou být příjmy od koncových uživatelů (např. z pronájmu).

„S formou spolupráce s investory na bázi tzv. PPP projektů je v České republice velmi málo zkušeností, ve světě je to však hojně používaná forma spolupráce, při které na sebe partner ze soukromého sektoru přebírá vstupní investici a rizika s ní spojená, díky čemuž investice nezatěžuje rozpočet města. Majetek navíc zpravidla zůstává ve vlastnictví města,“ upřesnil náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Smlouva se společností KROUPAHELÁN advokátní kancelář se uzavírá do konce roku 2022, případně do vyčerpání maximální celkové ceny. Ta byla stanovena na 1,2 milionu korun bez DPH.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Želvuška i další oku neviditelní hrdinové zvou do světa elektronové mikroskopie

Exkurze do technologických provozů, speciální akce ve VIDA! science centru nebo v Technickém muzeu v Brně, výstavy uvnitř i venku – to vše přinesou Dny elektronové mikroskopie. Brno se i letos touto akcí, organizačně zaštiťovanou hvězdárnou, hlásí ke svému zlatému vývoznímu artiklu, letos ve znamení neviditelných hrdinů, kteří jsou všude kolem nás nebo přímo v našem těle. Zachraňují planetu, brání naši imunitu nebo sami dokážou přežít v extrémních podmínkách. Blíže prozkoumat je můžeme právě díky elektronovým mikroskopům. Vstoupit do mikrovesmíru obývaného fantastickými stvořeními zájemci můžou od 20. do 26. března.

Slavnostní zahájení dalšího projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás v Řečkovicích

Ve čtvrtek 9. března 2023 proběhlo slavnostní poklepání základního kamene stavby projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás, a to Řečkovického HRáje. Setkání se zúčastnil radní Filip Chvátal, starosta městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora Marek Viskot, navrhovatelka projektu Eva Matoušková a zástupci realizační firmy.

Nejčastěji chodím do knihovny a na nejlepší úrovni jsou v Brně divadla. Lidé v průzkumu hodnotili brněnskou kulturu

Čtyři z pěti Brňanů jsou s kulturou ve městě spokojeni a myslí si, že alespoň v jedné oblasti Brno vyniká nad jinými městy. Nadpoloviční většina za ní tedy jinam ani nevyjíždí. Na druhou stranu je tu nevyužitý potenciál v oblasti hudby a také muzeí a galerií a měl by být konečně dostaven nový sál pro filharmonii. I to jsou některé ze závěrů průzkumu kulturních potřeb Brňanů, který si město nechalo zpracovat na reprezentativním vzorku 1111 lidí.

Tři největší česká města Praha, Brno, Ostrava a Moravskoslezský kraj se prezentují na veletrhu MIPIM ve Francii

Ve společné expozici s názvem Czech Cities & Regions se na prestižním mezinárodním veletrhu investičních příležitostí MIPIM ve francouzském Cannes letos představí město Ostrava spolu s Moravskoslezským krajem, Prahou a Brnem. Veletrh se uskuteční ve dnech 14. až 17. března 2023. Zahraniční investory a developery seznámí s pestrou nabídkou možností investic jak na svém jádrovém území, tak i na městských pozemcích v průmyslové zóně Mošnov.