Chystá se nový ročník soutěže MUNISS, díky ní kreativní studenti rozvíjí Brno

  • 29. listopadu 2023

Radní na dnešním jednání doporučili zastupitelům, aby schválili neinvestiční dotaci Masarykově univerzitě na studentskou meziuniverzitní soutěž MUNISS 2024. Projekt zapojuje do rozvoje Brna kreativní a talentované studenty, kteří v týmech zpracovávají návrhy na zadané téma a prezentují je před odborníky i vedením města. Organizátoři formou dotace obdrží 703 845 korun.

Díky soutěži MUNISS získávají aktivní studenti skvělou šanci zlepšit město, v němž se každodenně pohybují. Akce se koná již třináctým rokem a účastní se jí zájemci z Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně a Mendelovy univerzity Brno. Neinvestiční dotaci ve výši 703 845 korun ovšem ještě musí potvrdit zastupitelé.

„Studenti různých oborů z několika fakult mají široké znalosti, což umožňuje komplexní řešení problémů města. Účastníci zároveň získají praktické zkušenosti z práce v týmu, potkají se s odborníky z různých institucí a rozvinou své soft-skills. Projekt kombinuje tvůrčí myšlení studentů, soutěžní prvek a aplikaci nápadů pro zlepšení Brna,“ uvedla zastupitelka pro oblast inovací a spolupráce s výzkumnými organizacemi Anna Putnová. V předchozích letech se zadání zaměřovala třeba na využití areálu Špitálka, lokality za Zetorem či využití Technologického parku jako městské laboratoře.

První etapa soutěže proběhne formou intenzivního několikadenního setkání. Nejdříve proběhne příprava účastníků včetně kurzů soft-skills. Následně se studentské týmy sestavené napříč univerzitami dozví zadání předložené městem včetně exkurze v řešené lokalitě. Za podpory hlavního lektora, zástupců zadavatele i dalších znalců pak vymyslí, jak by konkrétní situaci řešili. Součástí bude také jednodenní workshop s experty z oboru i se zaměstnanci Magistrátu města Brna. Akce vrcholí prezentacemi jednotlivých družstev, které představí své inovativní návrhy odborné komisi. Ta zvolí řešení, jež nejlépe naplní zadání.

V další fázi bude mít vítězný tým možnost rozpracovat své řešení během dvou měsíců do studie proveditelnosti. V této části lze tým doplnit o zkušené absolventy projektu z komunity MUNISS+. Studie bude reflektovat doporučení odborníků a rozvede nápady studentů do realizovatelné podoby.

MUNISS patří mezi projekty akčního plánu strategie #brno2050, z níž naplňuje hodnotu Vzdělané univerzitní město. Projekt také odpovídá cílům a prioritám Strategie a koncepce rozvoje univerzitního školství v Brně, jež vznikla v roce 2011 ve spolupráci se všemi brněnskými vysokými školami.

Nejnovější tiskové zprávy