Přeskočit na obsah

Chystá se další krok pro lepší dopravní spojení mezi centrem a jihem Brna

14. srpna 2020

Oblast mezi centrem Brna a Komárovem se od základu mění. V roce 2015 tam stavbaři dokončili novou ulici Kalovou, která odvedla dopravu z Dornychu, aby bylo možné „prohodit“ automobilovou a tramvajovou dopravu. Cílem je dostat MHD co nejblíže Zvonařce, potažmo novému nádraží. Nyní se připravuje další krok pro lepší průjezdnost této části města – prodloužení zmíněné Kalové a její napojení na ulici Komárovskou.

Brněnští radní dnes schválili memorandum o spolupráci města Brna a společnosti Trikaya Asset Management, jehož cílem je prodloužení ulice Kalové a její napojení na Komárovskou. Část pozemků v bloku ulic Železniční, Komárovská a Kalová vlastní město, část zmíněná společnost. Ta by zde chtěla realizovat vlastní developerské projekty a další výstavbu. K tomu bude potřeba celý blok lépe dopravně propojit s Dornychem
a Svatopetrskou, potažmo Plotní.

„Před pěti lety řidiči poprvé vjeli do ulice Kalové, tehdejší Nové Agrozet, která vznikla kvůli uzavírce Dornychu. Právě tudy mohli lidé uzavřený úsek ke Zvonařce objet. Nyní je Dornych už průjezdný a pokračujeme na Plotní, kudy by už příští rok na podzim měla projíždět tramvaj. Do budoucna chceme zprůjezdnit ještě zanádražní prostor mezi Komárovskou a Železniční, což přispěje k většímu komfortu pro řidiče, cestující MHD i chodce. Vytvoří se tak základní předpoklady pro další rozvoj celé nové čtvrti Trnitá,“ uvedl první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

„Čtvrť Trnitá začne vznikat na dosud nevyužitém území o velikosti zhruba 140 hektarů společně s novým nádražím, které bude klíčovým dopravním uzlem našeho města. Cestující tam budou moci pohodlně a rychle přestoupit mezi vlakovou, autobusovou a městskou hromadnou dopravou. Nová čtvrť nabídne bydlení pro 10 až 15 tisíc lidí, kancelářské budovy, služby, parky a mnoho možností trávení volného času. Zajištění bezproblémové dopravní dostupnosti tohoto území je prvořadým úkolem nejen města, ale i dalších partnerů,“ doplnil radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

„Prodloužení Kalové je provázáno s investiční akcí Dornych–Plotní a Odbor investiční Magistrátu města Brna bude na memorandum navazovat plánovací smlouvou. Jedná se o nástroj k zajištění spoluúčasti na financování a vybudování veřejné infrastruktury, který má současně umožnit investorům iniciativní přípravu jejich projektů,“ objasnil radní pro oblast investic David Grund.

V memorandu se Trikaya Asset Management zavazuje bezúplatně zajistit projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení k realizaci veřejné dopravní a technické infrastruktury a dalších souvisejících staveb
a zařízení v řešeném území včetně zajištění inženýrské činnosti vedoucí k vydání tohoto stavebního povolení.

„Spolupráce vyplývající z memoranda umožní Brnu efektivní postup při návrhu uličního prostoru, využití území včetně dopravní obslužnosti a možnosti etapizace výstavby a zpřístupnění pozemků zanádražního prostoru
z hlediska budoucího napojení na plánované nové hlavní nádraží tak, aby odpovídalo strategickým cílům města v této oblasti. Memorandum je součástí snah města o proměnu nové čtvrti Trnitá a přiléhajících míst v živou část Brna,“
vysvětlil ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček.

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: gregorova.zuzana@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.