Přeskočit na obsah

Cestovní ruch v Brně se připravuje na další rozvoj

27. ledna 2021
Vznik dokumentu, který stanoví hlavní cíle a priority v rozvoji cestovního ruchu v Brně, dnes schválili radní. Strategický dokument Program rozvoje cestovního ruchu města Brna 2021–2025 zpracuje vysoutěžená reklamní agentura Koncepto za cenu 423,5 tisíce korun včetně DPH.

Účelem vzniku nového strategického dokumentu je navázat na aktivity realizované v rámci Programu rozvoje cestovního ruchu města Brna 2016–2020 a podpořit tak další rozvoj cestovního ruchu, prověřit a v případě potřeby aktualizovat profilaci města Brna v oblasti cestovního ruchu, stanovit cíle pro další období a jasně definovat konkrétní kroky vedoucí k naplnění cílů vytyčených v tomto dokumentu.

„I když se může zdát, že v dnešní nepředvídatelné době strategické plány postrádají svůj smysl, tak v cestovním ruchu to určitě neplatí. Brno potřebuje být připraveno na nastalou situaci a k tomu je dobré mít k dispozici doporučení a návod, které stanoví hlavní cíle a priority v cestovním ruchu. Především v tom ohledu, jakými konkrétními kroky a opatřeními těchto cílů dosáhnout, na jaké skupiny turistů a z jakých zemí se Brno zaměří a tak dále,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Předmětem zakázky je zpracování návrhové (strategické) části a akčního plánu tohoto strategického dokumentu. Až bude Program rozvoje cestovního ruchu města Brna 2021–2025 kompletní, bude předložen ke schválení Radě města Brna.

„Předchozí program cestovního ruchu v Brně, který se zaměřoval na roky 2016–2020, jsme si zanalyzovali a vyšlo nám, že stanovený cíl, a to zvýšení návštěvnosti města, se podařilo naplnit více než dvojnásobně. Vzhledem ke koronavirové pandemii je pro nás rozhodující období od roku 2015 do roku 2019, během kterého se zvýšil počet domácích návštěvníků o 53 %, těch ze zahraničí dokonce o 73 %. Délka pobytu ve městě se ale nezvýšila a byla také opomíjena skupina profesních návštěvníků,“ zhodnotila zastupitelka pro marketing a cestovní ruch Kristýna Černá.

I přesto se Brnu daří naplňovat jeho vize, a to být vnímáno mezi tuzemskými i zahraničními návštěvníky jako živé a duchem mladé město s autentickou atmosférou, bohatou kulturní nabídkou a unikátní architekturou, která žije. I proto naváže nový dokument na cíle, priority a opatření stanovené v Programu rozvoje cestovního ruchu města Brna 2016–2020. V oblasti marketingu byla v návaznosti na Program 2016–2020 definována destinační značka města Brna, vytvořen tzv. Brandbook (manuál pro komunikaci destinační značky) a začala komunikace destinační značky města. Program 2021–2025 by měl na principy stanovené v oblasti marketingu navázat a stanovit cíle a opatření v této oblasti pro následující období, zejména se zaměřit na provázanost marketingové komunikace na jednotlivých úrovních řízení – Brno, Brněnsko, jižní Morava. Program by měl klást důraz zejména na management a organizaci cestovního ruchu, jasné vymezení a rozdělení kompetencí a zodpovědností mezi hlavní aktéry cestovního ruchu a na propojení veřejného a soukromého sektoru v této oblasti.

„Nový Program rozvoje cestovního ruchu města Brna si klade za cíl mimo jiné propojit marketingové komunikace subjektů působících v cestovním ruchu a zaměřit se na organizaci a řízení cestovního ruchu v Brně a okolí. Do budoucna chceme rovněž stabilizovat financování cestovního ruchu tím, že zajistíme návrat ubytovacích poplatků zpět do rozvoje cestovního ruchu. Samozřejmě nám plánovaný dokument pomůže i flexibilně reagovat a zvládat situaci v souvislosti s pandemií koronaviru. S programem rozvoje cestovního ruchu na další léta je rovněž úzce spojena marketingová kampaň destinační značky Brno True Story, ve které budeme letos opět pokračovat. Veškeré „cestoruchařské“ aktivity pak realizujeme v těsné spolupráci s regionem, konkrétně Centrálou cestovního ruchu – Jižní Morava,“ dodala Kristýna Černá.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.