Přeskočit na obsah

Cestovní ruch v Brně ožívá. Město připravilo ekonomické úlevy pro podnikatele i novou destinační kampaň, která se ptá: „A co probudí Brno v tobě?“

01. června 2021
Po několikaměsíční odmlce se nejen cestovní ruch, ale i Brno a jižní Morava připravují na letní sezónu. Kromě zajímavého programu pro všechny věkové kategorie se ve městě chystá nová destinační kampaň, podnikatelům v oblasti cestovního ruchu či pohostinství magistrát odpustil stejně jako loni některé z poplatků

Poslední měsíce byly pro všechny z nás složité, pro ty, kteří poskytují ubytovací služby nebo provozují restaurace či kavárny pak o to více. Rozhodli jsme se jim proto vyjít vstříc a odpustit jim některé z poplatků. Pokoušíme se tak znovu oživit to, co do města lidi táhne a kvůli čemu se velmi často do Brna vracejí, tedy gastronomii a zajímavé turistické cíle. Věřím, že tyto ekonomicky výhodné kroky ulehčí těmto subjektům návrat po pandemii a návštěvníci města tak budou moci opět ocenit atmosféru, pro kterou je Brno oblíbeným turistickým cílem,“ sdělila primátorka města Markéta Vaňková.

Jednou z ekonomických úlev je prominutí místního poplatku za umístění restaurační zahrádky. Správci těchto poplatků jsou městské části, kterým bude město ušlý zisk kompenzovat. Nejvíce restauračních zahrádek je na území městské části Brno-střed, která také vybere nejvíc peněz na poplatcích – za loňský rok to bylo přes 4 800 000 korun. Celkem se počítá s kompenzacemi všem městským částem ve výši 6 milionů korun, jak schválili zastupitelé.

Další kompenzace městským částem se týkají místního poplatku z pobytu. Ten je z rozhodnutí zastupitelstva prominut v termínu od 24. května do konce roku 2021 za účelem oživení cestovního ruchu a zmírnění dopadu mimořádných opatření, přijatých v souvislosti s pandemií SARS-CoV-2. Místní poplatek z pobytu platí fyzická osoba, která není v obci přihlášená a je na území obce přechodně ubytována po dobu nejvýše 60 dnů. Poplatky vybírá ubytovatel a odvádí jej správci poplatku, tedy městským částem. Ty si také stanovují jeho výšku, který se na území Brna pohybuje od 2 do 50 korun na osobu za den. Celková částka ke kompenzaci je vyčíslena na téměř 8 milionů korun.

Obdobným způsobem postupovalo město Brno již v loňském roce, kdy došlo k prominutí tohoto místního poplatku na území statutárního města Brna, a to za období od 25. 5. 2020 do 31. 12. 2020.

V neposlední řadě se gastronomie a života ve městě dotkne také protialkoholní vyhláška, která byla schválena již v loňském roce a která rozšířila výčet veřejných prostranství a míst, kde je možné konzumovat alkohol. Nově je tak možné popíjet také na Zelném trhu, Jakubském, Dominikánském a tzv. Římském náměstí a také v některých parcích a lesoparcích v centru, například v Lužánkách, Tyršově sadu nebo na Obilním trhu, tedy turisticky exponovaných místech. Konzumaci alkoholu na těchto prostranstvích je limitována časem – na náměstích do půlnoci, v parcích do 22 hodin. Pořadatelé akcí v centru tak nemusí žádat o výjimku, jak tomu bylo do roku 2020. 

Podnikatelům, které v činnosti omezily vládní restrikce, bude město odpouštět 50 % nájemného za městské nebytové prostory za druhém čtvrtletí. 

Brno True Story

Do nové sezóny vkročí město s novou destinační kampaní nazvanou Brno True Story. Navazuje na stejnojmenné kampaně v předchozích letech a i tentokrát se snaží do města přilákat turisty za použití autenticity. Brno je v ní ukázáno jako město plné pohody, výborné gastronomie, kávy, kultury, či památek. Claim „A co probudí Brno v tobě?“ odkazuje na emoce.

Prostřednictvím vizuálů, video spotu s 90‘s feelingem a gify cílí kampaň na tři hlavní skupiny návštěvníků – mladí dospělí, rodiny s dětmi a zralí dospělí. 

Kampaň bude spuštěna v polovině června v online prostoru, na sociálních sítích, v tisku i outdoorové reklamě. O její rozšíření se také postarají významní brněnští ambasadoři z gastroscény. 

Kampaň je vedena na podporu domácího cestovního ruchu, cílí primárně na domácí turisty nicméně i v sousedních státech město udržuje image a povědomí o Brně. Brno True Story vyjde na 4 miliony korun (zahrnuta je výroba i prostor pro inzerování kampaně). 

Infocentrum v novém

V roce 2023 budou moci všichni, kdo do města zavítají, navštívit nové informační centrum města Brna a regionu jižní Morava na Zámečnické ulici. 

Od začátku fungování informačního centra na Panenské ulici v přízemí parkovací domu Domini se počítalo s tím, že je pouze dočasné. V současné chvíli pracujeme na projektu nového informačního centra v prostoru Zámečnické 2. Vznikne zde nové reprezentativní společné informační centrum Brna a jižní Moravy. V informačním centru budou turistům i obyvatelům města poskytovány informace a doplňkové služby na vysoké úrovni a na jednom místě, včetně předprodeje vstupenek, úschovny zavazadel, široké nabídky suvenýrů a designových dárků z Brna a jižní Moravy,“ uvedla uvolněná zastupitelka pro oblast cestovního ruchu a marketingu Kristýna Černá

Prostory jsou ve vlastnictví města. Radní už dříve schválili 1,5 milionu korun včetně DPH na úhradu projektové dokumentace stavebních úprav tohoto objektu. Ta bude zpracována během letošního roku, v tom následujícím by na ni mohly navázat samotné stavební úpravy. Ty se dotknou nejen interiéru, který má rozlohu 271 m2, ale také vnější podoby. Budova je památkově chráněná, bude se proto postupovat v souladu s Odborem památkové péče MMB i Národního památkového ústavu. Týká se to například výměny výloh, které musí splňovat podmínky dané stanovisky těchto institucí. 

Náklady na kompletní rekonstrukci včetně výše zmíněné projektové dokumentace se počítají ve výši 13,3 milionů bez DPH. Není v nich zahrnuto interiérové vybavení, které si zajistí TIC BRNO a Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava. Samotné stavební úpravy začnou příští rok, dokončeny by měly být koncem roku 2022.

Další novinky představily i další instituce - TIC BRNO, městská část Brno-střed (včetně vizualizace), Brněnsko a Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.