Přeskočit na obsah

Černovická terasa: Pozemky původně určené pro Amazon město smění za jiné, ty pak prodá ŘSD kvůli sjezdu z D1

14. dubna 2021

Město smění své pozemky v lokalitě Brněnské průmyslové zóny Černovická terasa, v místě původně plánovaném pro logistické centrum Amazonu, za pozemky společností CTPark Brno III, spol. s.r.o. pod připravovaným sjezdem z dálnice D1 v Tuřanech. Ty pak Brno prodá Ředitelství silnic a dálnic ČR. Směnu včetně doplatku ze strany CTP a znění smluv s ŘSD dnes projednala Rada města Brna a doporučila je schválit zastupitelstvu.

„Celá operace přináší městu několik benefitů. Především dokončíme majetkové a dopravní řešení celé strategicky významné lokality Brněnské průmyslové zóny Černovická terasa, kde je soustředěno velké množství výrobních, skladových a kancelářských prostor společností nabízejících pracovní příležitosti a generujících daňové příjmy města. Zároveň získáme kontrolu nad pozemky v katastrálním území Tuřany, což je důležitý krok pro vyřešení tíživé dopravní situace především ve Slatině a v Černovicích,“ uvedl radní města Brna pro oblast majetku Róbert Čuma a připomněl i nezanedbatelný ekonomický dopad: „Součástí směny je i doplatek, díky němuž město získá necelých 270 milionů korun včetně DPH. Předpokládáme, že dalších více než 200 milionů získáme díky tomu, že pozemky pod plánovaným sjezdem z dálnice vykoupí Ředitelství silnic a dálnic ČR na základě takzvaného liniového zákona.“ 

Město bude s CTP uzavírat smlouvu o směně s odloženou účinností. Důvodem je synchronizace kroků tak, aby do doby realizace sjezdu D1 nebyla nadměrně dopravně zatížena oblast Černovických teras.

Shrnutí zásadních podmínek pro uzavření smlouvy o směně s odloženou účinností:
1. Statutární město Brno (eSMB) uzavře smlouvu o smlouvě budoucí kupní s ŘSD.
2. CTPark Brno III, spol. s.r.o. (CTP) zaplatí zálohu doplatku 164.451.250 Kč po schválení směny ZMB.
3. SMB uzavře smlouvu s odloženou účinností obsahující smlouvu o směně a smlouvu o zřízení služebnosti s CTP.
a) Smlouva nabude platnosti podpisem za podmínek:
- pozemky SMB jsou dotčeny technickými sítěmi ve vlastnictví SMB a provozovaných BVK, zároveň bude uzavřena smlouva o zřízení služebnosti;
- plánovaná výstavba CTP bude rozdělena do dvou etap z důvodu vytížené dopravní kapacity v dotčeném území dle předložené dopravní studie (I. etapa – G2 a G4);
- podmínka, že další výstavba dvou objektů G1 a G3 + parkovací objekt (2. etapa) bude možná až po uvedení exitu D1 do provozu (kolaudační rozhodnutí, zkušebním provozu – max. limitace do konce roku 2030).
b/ Smlouva nabude účinnosti:
- dnem podpisu prohlášení o nabytí účinnosti smlouvy, jakmile CTP předloží žádost o zahájení stavebního řízení pro vydání územního rozhodnutí na výstavbu pouze dvou objektů G2, G4 (vč. projektové dokumentace) a rozhodnutí o zahájení řízení – CTP doloží nejpozději do 8/2021;
- nesplněním těchto podmínek by směnná smlouva k 30. 9. 2021 nenabyla účinnosti a zanikla by, ve smlouvě je dle dohody pro tento případ možnost jednat s CTP o přímém prodeji pozemků pod exitem D1 v k. ú. Tuřany do vlastnictví SMB na základě kupní smlouvy za nových podmínek;
- CTP doplatí zbývající část doplatku ve výši 104.131.600 Kč po podpisu prohlášení o nabytí účinnosti smlouvy před podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí (doplatek je včetně DPH).


Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.