Přeskočit na obsah

Černovická terasa: Pozemky původně určené pro Amazon město smění za jiné, ty pak prodá ŘSD kvůli sjezdu z D1

14. dubna 2021
Město smění své pozemky v lokalitě Brněnské průmyslové zóny Černovická terasa, v místě původně plánovaném pro logistické centrum Amazonu, za pozemky společností CTPark Brno III, spol. s.r.o. pod připravovaným sjezdem z dálnice D1 v Tuřanech. Ty pak Brno prodá Ředitelství silnic a dálnic ČR. Směnu včetně doplatku ze strany CTP a znění smluv s ŘSD dnes projednala Rada města Brna a doporučila je schválit zastupitelstvu.

„Celá operace přináší městu několik benefitů. Především dokončíme majetkové a dopravní řešení celé strategicky významné lokality Brněnské průmyslové zóny Černovická terasa, kde je soustředěno velké množství výrobních, skladových a kancelářských prostor společností nabízejících pracovní příležitosti a generujících daňové příjmy města. Zároveň získáme kontrolu nad pozemky v katastrálním území Tuřany, což je důležitý krok pro vyřešení tíživé dopravní situace především ve Slatině a v Černovicích,“ uvedl radní města Brna pro oblast majetku Róbert Čuma a připomněl i nezanedbatelný ekonomický dopad: „Součástí směny je i doplatek, díky němuž město získá necelých 270 milionů korun včetně DPH. Předpokládáme, že dalších více než 200 milionů získáme díky tomu, že pozemky pod plánovaným sjezdem z dálnice vykoupí Ředitelství silnic a dálnic ČR na základě takzvaného liniového zákona.“ 

Město bude s CTP uzavírat smlouvu o směně s odloženou účinností. Důvodem je synchronizace kroků tak, aby do doby realizace sjezdu D1 nebyla nadměrně dopravně zatížena oblast Černovických teras.

Shrnutí zásadních podmínek pro uzavření smlouvy o směně s odloženou účinností:
1. Statutární město Brno (eSMB) uzavře smlouvu o smlouvě budoucí kupní s ŘSD.
2. CTPark Brno III, spol. s.r.o. (CTP) zaplatí zálohu doplatku 164.451.250 Kč po schválení směny ZMB.
3. SMB uzavře smlouvu s odloženou účinností obsahující smlouvu o směně a smlouvu o zřízení služebnosti s CTP.
a) Smlouva nabude platnosti podpisem za podmínek:
- pozemky SMB jsou dotčeny technickými sítěmi ve vlastnictví SMB a provozovaných BVK, zároveň bude uzavřena smlouva o zřízení služebnosti;
- plánovaná výstavba CTP bude rozdělena do dvou etap z důvodu vytížené dopravní kapacity v dotčeném území dle předložené dopravní studie (I. etapa – G2 a G4);
- podmínka, že další výstavba dvou objektů G1 a G3 + parkovací objekt (2. etapa) bude možná až po uvedení exitu D1 do provozu (kolaudační rozhodnutí, zkušebním provozu – max. limitace do konce roku 2030).
b/ Smlouva nabude účinnosti:
- dnem podpisu prohlášení o nabytí účinnosti smlouvy, jakmile CTP předloží žádost o zahájení stavebního řízení pro vydání územního rozhodnutí na výstavbu pouze dvou objektů G2, G4 (vč. projektové dokumentace) a rozhodnutí o zahájení řízení – CTP doloží nejpozději do 8/2021;
- nesplněním těchto podmínek by směnná smlouva k 30. 9. 2021 nenabyla účinnosti a zanikla by, ve smlouvě je dle dohody pro tento případ možnost jednat s CTP o přímém prodeji pozemků pod exitem D1 v k. ú. Tuřany do vlastnictví SMB na základě kupní smlouvy za nových podmínek;
- CTP doplatí zbývající část doplatku ve výši 104.131.600 Kč po podpisu prohlášení o nabytí účinnosti smlouvy před podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí (doplatek je včetně DPH).


Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Nejméně rozvodů, stabilní nezaměstnanost, více slunečných dnů. Jaká čísla definují Brno 2022?

Tisíc lidí si loni nově zapsalo do kolonky „trvalé bydliště“ město Brno a počet obyvatel tak vzrostl na 381 tisíc. Dětí se zato narodilo (stejně jako jinde v České republice) ve srovnání s rokem 2021 méně. Nejméně v novodobé historii bylo rozvodů – 659. Nejen demografická, ale i další zajímavá data o městě (třeba kolik bylo požárů, kolik stál průměrně byt nebo kolik spadlo srážek) shrnuje zpráva Brno v číslech.

Inovativní metoda pomohla v Technologickém parku zachovat desítky stromů. Postup ocenilo Ministerstvo vnitra

Inovativní řešení problému, podpora spolupráce startupu a městské společnosti i péče o životní prostředí – všechny tři aspekty v sobě spojil projekt z nedávné doby, na kterém kooperovalo Brno, Technologický park a firma Arbo Technologies. Úspěšný model ocenilo i Ministerstvo vnitra ve své soutěži. 

Žerotínovo náměstí oživí výtvarná intervence

Ve veřejném prostoru před Bílým domem vznikne umělecké dílo „Vidím plno dobrých lidí“ od Patrika Antczaka a Jakuba Jahna. Obraz na chodníku znázorní postavy reprezentující různé skupiny lidí, kteří ponesou barevné transparenty ve formě bublin. Do nich bude veřejnost moci dopisovat svá vlastní poselství. Slavnostní představení projektu proběhne 20. června.

V Brně odstartoval mezinárodní projekt MECOG-CE

Zástupci evropských metropolitních oblastí, univerzit a významných institucí se setkali ve dnech 30.–31. května 2023 v Brně. Oficiálně zahájili projekt MECOG-CE (Posílení metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě), který je podpořen z programu Interreg Central Europe a město Brno je jako první město v České republice jeho vedoucím partnerem.