Přeskočit na obsah

Ceny města Brna: radní nominovali 15 osobností. Návrhy bude schvalovat zastupitelstvo

16. listopadu 2021
Brněnští radní dnes schválili návrh 15 osobností, které obdrží Cenu města Brna pro rok 2021. Nominacemi se na svém zasedání budou zabývat ještě zastupitelé, pokud je schválí, nabudou definitivní platnosti.

Na udělení Ceny města Brna pro rok 2021 bylo podáno celkem 72 návrhů. Ty se v některých případech opakovaly. Po jejich revizi pak bylo v jednotlivých oblastech dle pravidel navrženo udělení Ceny města Brna 52 osobnostem, čtyřem dvojicím a jednomu kolektivu. Návrhy byly podány do všech 15 vyhlašovaných oblastí.

„Je známo, že lidé, kteří toho hodně ví a umí a také hodně udělali a dokázali, patří k nejskromnějším. Myslím, že právě takoví jsou laureáti Cen města Brna. I když jejich jména málokdy čteme na prvních stránkách novin, je za nimi vidět úctyhodná profesní dráha, mezinárodní respekt, publikace a články, umělecká díla, významné objevy, tituly mistrů světa i morální síla. Pracují v Brně a pro Brno, proto jsem ráda, že jim to město může udělením ceny vrátit a připomenout tak všem, jak skvělí lidé vedle nich žijí,“ zdůraznila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Starozákonní moudrost říká, že je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. A vyvoleným může být jen ten, kdo umí spojit své mimořádné schopnosti s obrovským nasazením a pracovitostí. Ceny města Brna jsou poctou právě těmto vyvoleným, tedy vynikajícím osobnostem spjatým s naším městem, jimž vděčíme za rozvoj široké škály oborů a činností – od věd přes umění až po sport, mezinárodní vztahy či zásluhy
o svobodu a demokracii. I letos Komise pro udělení Ceny města Brna musela posoudit několik desítek návrhů, aby vybrala 15 laureátů, což svědčí o tom, že Brno má ve svých obyvatelích opravdu velký potenciál,“
uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Rada města Brna nominovala v jednotlivých oblastech tyto osobnosti:

• v oblasti technické vědy: doc. Ing. Petera Chudého, CSc., Ph.D., MBA

• v oblasti přírodní vědy: prof. RNDr. Martina Černohorského, CSc.

• v oblasti lékařské vědy a farmacie: prof. MUDr. Alexandru Šulcovou, CSc., FCMA

• v oblasti společenské vědy: PhDr. Jiřího Hlušičku

• v oblasti architektura a urbanismus: prof. Ing. arch. Petra Hrůšu

• v oblasti výtvarné umění a design: Pavla Tasovského

• v oblasti hudba: Mgr. Ivana Sedláčka

• v oblasti literární činnost: Martina Stöhra

• v oblasti žurnalistika a publicistika: Františka Mikše

• v oblasti dramatické umění: Ivanu Hloužkovou

• v oblasti sport: Barboru Krejčíkovou

• v oblasti mezinárodní spolupráce města Brna: doc. JUDr. Petra Pitharta, CSc.

• v oblasti zásluhy o svobodu a demokracii: Ing. Jiřího Müllera

• v oblasti mimořádný přínos městu Brnu: Ing. Pavla Loutockého

• v oblasti in memoriam: P. Františka Líznu„Už od doby, kdy se středověké Brno stalo ve 13. století městem, objevují se v jeho kronikách jména osobností, které nějakým způsobem ovlivňovaly jeho vývoj. Je potěšující, že tady takoví lidé žijí stále. Označil bych je za vizionáře, kteří vidí daleko dopředu, ale umí a chtějí se rozhlížet i kolem sebe, protože budoucnost začíná dnes a oni ji svým nadáním, schopnostmi a prací tvoří. Budují tak pevný základ prestiže Brna doma i v zahraničí. Město si toho váží, a proto také v roce 1993 založilo tradici udělování Cen města Brna,“ dodal náměstek primátorky pro oblast kultury Tomáš Koláčný.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Inovativní metoda pomohla v Technologickém parku zachovat desítky stromů. Postup ocenilo Ministerstvo vnitra

Inovativní řešení problému, podpora spolupráce startupu a městské společnosti i péče o životní prostředí – všechny tři aspekty v sobě spojil projekt z nedávné doby, na kterém kooperovalo Brno, Technologický park a firma Arbo Technologies. Úspěšný model ocenilo i Ministerstvo vnitra ve své soutěži. 

Žerotínovo náměstí oživí výtvarná intervence

Ve veřejném prostoru před Bílým domem vznikne umělecké dílo „Vidím plno dobrých lidí“ od Patrika Antczaka a Jakuba Jahna. Obraz na chodníku znázorní postavy reprezentující různé skupiny lidí, kteří ponesou barevné transparenty ve formě bublin. Do nich bude veřejnost moci dopisovat svá vlastní poselství. Slavnostní představení projektu proběhne 20. června.

V Brně odstartoval mezinárodní projekt MECOG-CE

Zástupci evropských metropolitních oblastí, univerzit a významných institucí se setkali ve dnech 30.–31. května 2023 v Brně. Oficiálně zahájili projekt MECOG-CE (Posílení metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě), který je podpořen z programu Interreg Central Europe a město Brno je jako první město v České republice jeho vedoucím partnerem.

Finále evropského baseballového šampionátu mužů proběhne za významné podpory města Brna

Dokázat, že baseball patří mezi top sporty v České republice, je jedním z cílů mistrovství Evropy mužů, které se uskuteční na přelomu září a října. Část utkání ve skupinách i vyřazovacích bojích, ale především pak klání o třetí místo a finále proběhnou v Brně, a to za jeho významné podpory.