Přeskočit na obsah

Ceny města Brna: radní nominovali 15 osobností. Návrhy bude schvalovat zastupitelstvo

16. listopadu 2021

Brněnští radní dnes schválili návrh 15 osobností, které obdrží Cenu města Brna pro rok 2021. Nominacemi se na svém zasedání budou zabývat ještě zastupitelé, pokud je schválí, nabudou definitivní platnosti.

Na udělení Ceny města Brna pro rok 2021 bylo podáno celkem 72 návrhů. Ty se v některých případech opakovaly. Po jejich revizi pak bylo v jednotlivých oblastech dle pravidel navrženo udělení Ceny města Brna 52 osobnostem, čtyřem dvojicím a jednomu kolektivu. Návrhy byly podány do všech 15 vyhlašovaných oblastí.

„Je známo, že lidé, kteří toho hodně ví a umí a také hodně udělali a dokázali, patří k nejskromnějším. Myslím, že právě takoví jsou laureáti Cen města Brna. I když jejich jména málokdy čteme na prvních stránkách novin, je za nimi vidět úctyhodná profesní dráha, mezinárodní respekt, publikace a články, umělecká díla, významné objevy, tituly mistrů světa i morální síla. Pracují v Brně a pro Brno, proto jsem ráda, že jim to město může udělením ceny vrátit a připomenout tak všem, jak skvělí lidé vedle nich žijí,“ zdůraznila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Starozákonní moudrost říká, že je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. A vyvoleným může být jen ten, kdo umí spojit své mimořádné schopnosti s obrovským nasazením a pracovitostí. Ceny města Brna jsou poctou právě těmto vyvoleným, tedy vynikajícím osobnostem spjatým s naším městem, jimž vděčíme za rozvoj široké škály oborů a činností – od věd přes umění až po sport, mezinárodní vztahy či zásluhy
o svobodu a demokracii. I letos Komise pro udělení Ceny města Brna musela posoudit několik desítek návrhů, aby vybrala 15 laureátů, což svědčí o tom, že Brno má ve svých obyvatelích opravdu velký potenciál,“
uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Rada města Brna nominovala v jednotlivých oblastech tyto osobnosti:

• v oblasti technické vědy: doc. Ing. Petera Chudého, CSc., Ph.D., MBA

• v oblasti přírodní vědy: prof. RNDr. Martina Černohorského, CSc.

• v oblasti lékařské vědy a farmacie: prof. MUDr. Alexandru Šulcovou, CSc., FCMA

• v oblasti společenské vědy: PhDr. Jiřího Hlušičku

• v oblasti architektura a urbanismus: prof. Ing. arch. Petra Hrůšu

• v oblasti výtvarné umění a design: Pavla Tasovského

• v oblasti hudba: Mgr. Ivana Sedláčka

• v oblasti literární činnost: Martina Stöhra

• v oblasti žurnalistika a publicistika: Františka Mikše

• v oblasti dramatické umění: Ivanu Hloužkovou

• v oblasti sport: Barboru Krejčíkovou

• v oblasti mezinárodní spolupráce města Brna: doc. JUDr. Petra Pitharta, CSc.

• v oblasti zásluhy o svobodu a demokracii: Ing. Jiřího Müllera

• v oblasti mimořádný přínos městu Brnu: Ing. Pavla Loutockého

• v oblasti in memoriam: P. Františka Líznu„Už od doby, kdy se středověké Brno stalo ve 13. století městem, objevují se v jeho kronikách jména osobností, které nějakým způsobem ovlivňovaly jeho vývoj. Je potěšující, že tady takoví lidé žijí stále. Označil bych je za vizionáře, kteří vidí daleko dopředu, ale umí a chtějí se rozhlížet i kolem sebe, protože budoucnost začíná dnes a oni ji svým nadáním, schopnostmi a prací tvoří. Budují tak pevný základ prestiže Brna doma i v zahraničí. Město si toho váží, a proto také v roce 1993 založilo tradici udělování Cen města Brna,“ dodal náměstek primátorky pro oblast kultury Tomáš Koláčný.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.