Cenu města Brna za letošní rok může získat 13 osobností

  • 22. listopadu 2023
  • 2 minuty čtení
  • Filip Poňuchálek

Pro rok 2023 je navrženo na Cenu města Brna celkem 13 osobností. Na své dnešní schůzi se nominacemi zabývali brněnští radní, definitivně je budou schvalovat zastupitelé na prosincovém zasedání.

Na udělení Ceny města Brna pro rok 2023 bylo podáno celkem 83 návrhů. Po jejich revizi bylo v jednotlivých oblastech dle pravidel nominováno 60 osobností a jedna dvojice.

Cenu města Brna pro rok 2023 doporučili radní udělit následovně:

• v oblasti technické vědy: Ing. Iloně Müllerové, DrSc.              

• v oblasti přírodní vědy: prof. RNDr. Josefu Diblíkovi, DrSc.        

• v oblasti lékařské vědy a farmacie: doc. MUDr. Tomáši Károvi, Ph.D.        

• v oblasti společenské vědy: prof. PhDr. Jiřímu Trávníčkovi, M.A.        

• v oblasti architektura a urbanismus: Ing. arch. Marku Janu Štěpánovi           

• v oblasti výtvarné umění a design: Jiřímu Netíkovi                                           

• v oblasti hudba: prof. PhDr. Jiřímu Sehnalovi, CSc.             

• v oblasti literární činnost: Martinu Reinerovi                                    

• v oblasti žurnalistika a publicistika: Mgr. Janě Čipákové                          

• v oblasti sport: Jiřímu Liptákovi                                    

• v oblasti mezinárodní spolupráce města Brna: PhDr. Mojmíru Jeřábkovi, Ph.D.          

• v oblasti zásluhy o svobodu a demokracii: Dr. Ing. Karlu Ellingerovi                  

• v oblasti mimořádný přínos městu Brnu: Ing. Karlu Holomkovi in memoriam

Samotné předání cen by se mělo uskutečnit 30. ledna 2024 od 18.30 hodin.

 

Dočtete se v Metropolitanu

Nenechte si ujít