Centrum pro cizince Jihomoravského kraje je pevnou součástí integrační politiky města

  • 31. března 2021
Město Brno zůstává i nadále partnerem Jihomoravského kraje v projektu Centrum pro cizince JMK. Toto rozhodnutí má platnost až do konce roku 2022, přičemž Centrum financuje kraj s pomocí dotace Evropské unie. Brno pokračuje ve spolupráci bez finanční účasti, tento záměr dnes schválili radní města.

„Integraci cizinců se město věnuje dlouhodobě a spolupráce s Centrem pro cizince Jihomoravského kraje patří mezi její základní pilíře. Role Brna v tomto projektu spočívá především ve sdílení praxe, poznatků a mapování aktuálních potřeb cizinců, protože město má k těmto informacím už ze své podstaty bližší přístup. Nově příchozí občané si například musí vyřídit spoustu dokumentů na úřadech, proto máme v Brně fungující službu interkulturních pracovníků, kteří zprostředkovávají pomoc přímo konkrétnímu jedinci. Tito pracovníci jsou v těsném spojení se samotnými cizineckými komunitami a velmi dobře rozumí jejich problémům. Stávají se mostem mezi danou komunitou a úřady. Součinnost s krajem dovoluje proniknout do problematiky hlouběji a odstraňovat systémové překážky při integraci cizinců do majoritní společnosti,“ podotkl předseda Poradního orgánu Rady města Brna Marek Fišer.

Kooperace města s Centrem pro cizince JMK, které sídlí v Brně, probíhá již od roku 2009. Cílem projektu je dlouhodobé a aktivní zapojení kraje a města do integračního procesu cizinců. Jihomoravské Centrum je zároveň součástí krajské sítě center, která pomáhají při realizaci národní integrační koncepce. Hlavní náplní práce jsou služby pro státní příslušníky z třetích zemí a podpora při integraci.

Centrum pro cizince JMK poskytuje různorodou paletu služeb od kurzů českého jazyka přes adaptačně integrační kurzy, které klienty v kostce seznamují s životem v Česku, až po odborné poradenství, knihovnu a terénní práce. Hlavním posláním centra je zajistit cizincům rovný přístup ke službám a informacím. Zároveň centrum vzdělává i zástupce majoritní společnosti, kteří se s cizinci často setkávají profesně, např. pracovníky veřejné správy. Ti jsou pak lépe připraveni a mohou efektivněji reagovat na případné nestandardní situace.

Mezi úkoly města patří poskytovat informace o existenci Centra v rámci svých vlastních činností, mapování potřeb cizineckých komunit, ale i spojování cizinců s potenciálními zaměstnavateli a výzkumně-vzdělávacími institucemi. Takto nastavená pravidla součinnosti napomáhají hladší integraci a obecně i zlepšují vnímání cizinecké problematiky u nás.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy