Přeskočit na obsah

Centrum pro cizince Jihomoravského kraje je pevnou součástí integrační politiky města

31. března 2021

Město Brno zůstává i nadále partnerem Jihomoravského kraje v projektu Centrum pro cizince JMK. Toto rozhodnutí má platnost až do konce roku 2022, přičemž Centrum financuje kraj s pomocí dotace Evropské unie. Brno pokračuje ve spolupráci bez finanční účasti, tento záměr dnes schválili radní města.

„Integraci cizinců se město věnuje dlouhodobě a spolupráce s Centrem pro cizince Jihomoravského kraje patří mezi její základní pilíře. Role Brna v tomto projektu spočívá především ve sdílení praxe, poznatků a mapování aktuálních potřeb cizinců, protože město má k těmto informacím už ze své podstaty bližší přístup. Nově příchozí občané si například musí vyřídit spoustu dokumentů na úřadech, proto máme v Brně fungující službu interkulturních pracovníků, kteří zprostředkovávají pomoc přímo konkrétnímu jedinci. Tito pracovníci jsou v těsném spojení se samotnými cizineckými komunitami a velmi dobře rozumí jejich problémům. Stávají se mostem mezi danou komunitou a úřady. Součinnost s krajem dovoluje proniknout do problematiky hlouběji a odstraňovat systémové překážky při integraci cizinců do majoritní společnosti,“ podotkl předseda Poradního orgánu Rady města Brna Marek Fišer.

Kooperace města s Centrem pro cizince JMK, které sídlí v Brně, probíhá již od roku 2009. Cílem projektu je dlouhodobé a aktivní zapojení kraje a města do integračního procesu cizinců. Jihomoravské Centrum je zároveň součástí krajské sítě center, která pomáhají při realizaci národní integrační koncepce. Hlavní náplní práce jsou služby pro státní příslušníky z třetích zemí a podpora při integraci.

Centrum pro cizince JMK poskytuje různorodou paletu služeb od kurzů českého jazyka přes adaptačně integrační kurzy, které klienty v kostce seznamují s životem v Česku, až po odborné poradenství, knihovnu a terénní práce. Hlavním posláním centra je zajistit cizincům rovný přístup ke službám a informacím. Zároveň centrum vzdělává i zástupce majoritní společnosti, kteří se s cizinci často setkávají profesně, např. pracovníky veřejné správy. Ti jsou pak lépe připraveni a mohou efektivněji reagovat na případné nestandardní situace.

Mezi úkoly města patří poskytovat informace o existenci Centra v rámci svých vlastních činností, mapování potřeb cizineckých komunit, ale i spojování cizinců s potenciálními zaměstnavateli a výzkumně-vzdělávacími institucemi. Takto nastavená pravidla součinnosti napomáhají hladší integraci a obecně i zlepšují vnímání cizinecké problematiky u nás.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.