Přeskočit na obsah

Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava změnila své stanovy

27. ledna 2021

Město Brno je vedle Jihomoravského kraje a Svazu obchodu a cestovní ruchu České republiky členem Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava, z. s. p. o. Rada města Brna dnes doporučila Zastupitelstvu města Brna schválit změnu zakládací smlouvy a stanov tohoto sdružení. Díky této změně bude moci sdružení nabízet své služby třeba i dalším subjektům.

Zastupitelstvo města Brna v roce 2005 schválilo založení Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava, z. s. p. o., jejímž je statutární město Brno členem.

„Změny v zakladatelských dokumentech Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava se týkají zapracování možnosti konání valné hromady a dozorčí rady korespondenčně či online a taky zjednodušení procesu volby orgánů sdružení. Důležitým krokem je také rozdělení činnosti na hlavní a doplňkovou, čímž se rozšíří nabídka služeb,“ vysvětlila zastupitelka pro oblast marketingu a cestovního ruchu Kristýna Černá.

Hlavním předmětem činnosti sdružení je tak i nadále zajištění rozvoje a koordinace cestovního ruchu v Jihomoravském kraji, koordinace a usměrňování služeb a činností cestovního ruchu v Jihomoravském kraji, spolupráce se subjekty působícími v tomto odvětví, účast na vnitrostátních a mezinárodních projektech i jejich realizace, poskytování servisu zainteresovaným subjektům, sběr i sledování a vyhodnocování informací a dat, publikační činnost, administrace oficiálního webového portálu www.jizni-morava.cz, realizace fam/pres stripů, činnost Moravia Convention Bureau a další.
Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava nově rozšiřuje své působení i o vedlejší činnost. Znamená to, že může nyní prodávat upomínkové předměty, spolupracovat na marketingových kampaních pro partnery, organizovat a prodávat tematické výlety do regionu či organizovat eventy pod hlavičkou Moravia Convention Bureau. Kromě rozšíření služeb v rámci cestovního ruchu tak bude mít sdružení v rámci vedlejší činnosti také možnost výdělku.

Další změnou je, že valná hromada se může konat korespondenčně nebo prostřednictvím technických prostředků (per rollam) nebo prostřednictvím vzdáleného elektronického přístupu členů sdružení (on-line). V takovém případě zajistí ředitel sdružení zpřístupnění průběhu a hlasování členů zapisovateli a ověřovateli zápisu zvoleným valnou hromadou. V případě jednání dozorčí rady, která se nově také může konat korespondenčně nebo per rollam, je k přijetí rozhodnutí zapotřebí nadpoloviční většiny všech členů dozorčí rady.

V neposlední řadě se zjednodušuje proces volby orgánů. V případě voleb je ředitel povinen nejméně 50 dnů před dnem konání valné hromady vyzvat členy sdružení k předložení návrhů na kandidáty, pokud k nové volbě do orgánů nedochází na základě návrhu člena sdružení. Návrhy pak musí být předloženy ve lhůtě 20 dnů před konáním valné hromady; návrh kandidátů předkládá statutární orgán nebo pověřený zástupce člena sdružení.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Brno: První pravidelný provoz automatické třídicí linky v České republice zahájen. Znamená zásadní posun v kvalitě dotřiďování odpadu

Pravidelný provoz automatické třídicí linky na plast, papír a kovové obaly zahájil dnes v areálu městské svozové a odpadové firmy SAKO Brno premiér Petr Fiala spolu s primátorkou Brna Markétou Vaňkovou, ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem a ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem. Jde o první třídicí linku v České republice, která není založena na ručním třídění, nýbrž na vysokém stupni automatizace provozu. Podstatou moderní technologie jsou optické senzory, které dokážou rozlišit a separovat různé druhy odpadů mnohem rychleji a efektivněji než stávající ruční dotřiďování.

Želvuška i další oku neviditelní hrdinové zvou do světa elektronové mikroskopie

Exkurze do technologických provozů, speciální akce ve VIDA! science centru nebo v Technickém muzeu v Brně, výstavy uvnitř i venku – to vše přinesou Dny elektronové mikroskopie. Brno se i letos touto akcí, organizačně zaštiťovanou hvězdárnou, hlásí ke svému zlatému vývoznímu artiklu, letos ve znamení neviditelných hrdinů, kteří jsou všude kolem nás nebo přímo v našem těle. Zachraňují planetu, brání naši imunitu nebo sami dokážou přežít v extrémních podmínkách. Blíže prozkoumat je můžeme právě díky elektronovým mikroskopům. Vstoupit do mikrovesmíru obývaného fantastickými stvořeními zájemci můžou od 20. do 26. března.

Slavnostní zahájení dalšího projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás v Řečkovicích

Ve čtvrtek 9. března 2023 proběhlo slavnostní poklepání základního kamene stavby projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás, a to Řečkovického HRáje. Setkání se zúčastnil radní Filip Chvátal, starosta městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora Marek Viskot, navrhovatelka projektu Eva Matoušková a zástupci realizační firmy.

Nejčastěji chodím do knihovny a na nejlepší úrovni jsou v Brně divadla. Lidé v průzkumu hodnotili brněnskou kulturu

Čtyři z pěti Brňanů jsou s kulturou ve městě spokojeni a myslí si, že alespoň v jedné oblasti Brno vyniká nad jinými městy. Nadpoloviční většina za ní tedy jinam ani nevyjíždí. Na druhou stranu je tu nevyužitý potenciál v oblasti hudby a také muzeí a galerií a měl by být konečně dostaven nový sál pro filharmonii. I to jsou některé ze závěrů průzkumu kulturních potřeb Brňanů, který si město nechalo zpracovat na reprezentativním vzorku 1111 lidí.