Přeskočit na obsah

Centra pro lidi bez přístřeší budou pomáhat i po skončení nouzového stavu

10. června 2020

Možností navýšení individuálních neinvestičních dotací na zajištění provozu Center pro osoby bez přístřeší se budou zabývat zastupitelé. Rada města Brna jim doporučila návrh schválit. Některá opatření, která vznikla v souvislosti s epidemií koronaviru chce Odbor sociální péče MMB prodloužit a mírně upravit tak, aby pomáhala i nadále.

„Vláda České republiky uložila povinnost zajistit systém péče o osoby bez přístřeší v souvislosti s koronavirem. Vzniklá situace ukázala, že město dokáže na vzniklou krizi reagovat okamžitě a že ve spolupráci s příspěvkovými a neziskovými organizacemi umí nalézt rychlá řešení. V krátké době vznikla místa pro různé cílové skupiny, město zajistilo úhradu provozních nákladů i dodávku ochranných pomůcek. Díky zřízení tří nových center pro lidi bez domova či přístřeší a se závislostním chováním se nám podařilo udržet situaci pod kontrolou a snížit výskyt lidí bez domova v centru města o více než 50 % v meziročním srovnání,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

V činnosti by město rádo pokračovalo nejen kvůli rizikům spojeným s možnými dalšími vlnami pandemie. „Činnost by se neměla v této fázi soustředit jen na zajištění základních podmínek pro přežití lidí bez domova, ale očekáváme prohloubení individuálně orientovaných aktivit sociální práce, jejichž cílem je pomoct lidem k návratu do běžného života. To ale vyžaduje vyšší počet kvalifikovaných sociálních pracovníků i lepší materiální zajištění. Proto navrhujeme zastupitelstvu schválit dotace na tyto projekty,“ řekl náměstek primátorky Robert Kerndl.

Navýšení poskytnuté neinvestiční dotace o 350 000 Kč by měla získat Diecézní charita Brno na zajištění provozu Centra pro osoby bez přístřeší u Anthroposu až do 15. srpna 2020. Společnost Podané ruce by pak mohla získat navýšení dotace o 3 500 000 Kč, aby mohla zajistit provoz Centra pro osoby bez přístřeší na Vlhké v období do 31. prosince 2020.  

Mgr. Anna Dudková
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: dudkova.anna@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy

Brno: První pravidelný provoz automatické třídicí linky v České republice zahájen. Znamená zásadní posun v kvalitě dotřiďování odpadu

Pravidelný provoz automatické třídicí linky na plast, papír a kovové obaly zahájil dnes v areálu městské svozové a odpadové firmy SAKO Brno premiér Petr Fiala spolu s primátorkou Brna Markétou Vaňkovou, ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem a ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem. Jde o první třídicí linku v České republice, která není založena na ručním třídění, nýbrž na vysokém stupni automatizace provozu. Podstatou moderní technologie jsou optické senzory, které dokážou rozlišit a separovat různé druhy odpadů mnohem rychleji a efektivněji než stávající ruční dotřiďování.

Želvuška i další oku neviditelní hrdinové zvou do světa elektronové mikroskopie

Exkurze do technologických provozů, speciální akce ve VIDA! science centru nebo v Technickém muzeu v Brně, výstavy uvnitř i venku – to vše přinesou Dny elektronové mikroskopie. Brno se i letos touto akcí, organizačně zaštiťovanou hvězdárnou, hlásí ke svému zlatému vývoznímu artiklu, letos ve znamení neviditelných hrdinů, kteří jsou všude kolem nás nebo přímo v našem těle. Zachraňují planetu, brání naši imunitu nebo sami dokážou přežít v extrémních podmínkách. Blíže prozkoumat je můžeme právě díky elektronovým mikroskopům. Vstoupit do mikrovesmíru obývaného fantastickými stvořeními zájemci můžou od 20. do 26. března.

Slavnostní zahájení dalšího projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás v Řečkovicích

Ve čtvrtek 9. března 2023 proběhlo slavnostní poklepání základního kamene stavby projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás, a to Řečkovického HRáje. Setkání se zúčastnil radní Filip Chvátal, starosta městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora Marek Viskot, navrhovatelka projektu Eva Matoušková a zástupci realizační firmy.

Nejčastěji chodím do knihovny a na nejlepší úrovni jsou v Brně divadla. Lidé v průzkumu hodnotili brněnskou kulturu

Čtyři z pěti Brňanů jsou s kulturou ve městě spokojeni a myslí si, že alespoň v jedné oblasti Brno vyniká nad jinými městy. Nadpoloviční většina za ní tedy jinam ani nevyjíždí. Na druhou stranu je tu nevyužitý potenciál v oblasti hudby a také muzeí a galerií a měl by být konečně dostaven nový sál pro filharmonii. I to jsou některé ze závěrů průzkumu kulturních potřeb Brňanů, který si město nechalo zpracovat na reprezentativním vzorku 1111 lidí.