Centra pro lidi bez přístřeší budou pomáhat i po skončení nouzového stavu

  • 10. června 2020
Možností navýšení individuálních neinvestičních dotací na zajištění provozu Center pro osoby bez přístřeší se budou zabývat zastupitelé. Rada města Brna jim doporučila návrh schválit. Některá opatření, která vznikla v souvislosti s epidemií koronaviru chce Odbor sociální péče MMB prodloužit a mírně upravit tak, aby pomáhala i nadále.

„Vláda České republiky uložila povinnost zajistit systém péče o osoby bez přístřeší v souvislosti s koronavirem. Vzniklá situace ukázala, že město dokáže na vzniklou krizi reagovat okamžitě a že ve spolupráci s příspěvkovými a neziskovými organizacemi umí nalézt rychlá řešení. V krátké době vznikla místa pro různé cílové skupiny, město zajistilo úhradu provozních nákladů i dodávku ochranných pomůcek. Díky zřízení tří nových center pro lidi bez domova či přístřeší a se závislostním chováním se nám podařilo udržet situaci pod kontrolou a snížit výskyt lidí bez domova v centru města o více než 50 % v meziročním srovnání,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

V činnosti by město rádo pokračovalo nejen kvůli rizikům spojeným s možnými dalšími vlnami pandemie. „Činnost by se neměla v této fázi soustředit jen na zajištění základních podmínek pro přežití lidí bez domova, ale očekáváme prohloubení individuálně orientovaných aktivit sociální práce, jejichž cílem je pomoct lidem k návratu do běžného života. To ale vyžaduje vyšší počet kvalifikovaných sociálních pracovníků i lepší materiální zajištění. Proto navrhujeme zastupitelstvu schválit dotace na tyto projekty,“ řekl náměstek primátorky Robert Kerndl.

Navýšení poskytnuté neinvestiční dotace o 350 000 Kč by měla získat Diecézní charita Brno na zajištění provozu Centra pro osoby bez přístřeší u Anthroposu až do 15. srpna 2020. Společnost Podané ruce by pak mohla získat navýšení dotace o 3 500 000 Kč, aby mohla zajistit provoz Centra pro osoby bez přístřeší na Vlhké v období do 31. prosince 2020.  

Mgr. Anna Dudková
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: dudkova.anna@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy