CED naváže spolupráci s nezávislými ruskými umělci, město projekt podpoří téměř půl milionem korun

  • 01. března 2022
Rusko není Kreml. Na základě této myšlenky připravilo Centrum experimentálního divadla projekt „Moskva–Voroněž, partnerství bez Putina“, v němž chce podpořit nezávislé ruské umělce a disidenty z prostředí kultury. Zastupitelé dnes schválili příspěvek, který tomuto projektu přinese 491 tisíc korun.

„Projekt Centra experimentálního divadla navazuje na jejich úspěšnou Ambasádu nezávislé běloruské kultury. Také v tomto případě jde o vytvoření platformy pro tvůrčí činnost a prezentaci nezávislých, demokraticky smýšlejících ruských umělců. Ve veřejném prostoru se začínáme setkávat s ostrakizací ruských občanů, proto tento projekt vítám jako prevenci před uplatňováním kolektivní viny a generalizujícími předsudky,“ uvedl radní pro kulturu Marek Fišer.

V rámci projektu „Moskva–Voroněž, partnerství bez Putina“, jehož název odkazuje k symbolickému gestu vypovězení partnerských smluv oběma ruským městům ze strany Brna, se počítá s debatami s ruskými disidenty z prostředí kultury, tvůrčími stipendii pro nezávislé ruské umělce nebo s organizací cyklu večerů v Divadle Husa na provázku představujících nezávislou ruskou kulturu.

„Tvůrci projektu správně připomínají, že spolu s masivní podporou napadené Ukrajiny je potřeba povzbudit i Rusy, kteří navzdory represím vycházejí do ulic a protestují proti politice Kremlu. Právě jejich odpor může hrát v budoucnosti velkou roli. V podpoře reprezentantů těchto obyčejných Rusů, kteří se vůči oficiální Putinově politice dlouhodobě vymezují svým dílem nebo vystupováním, proto vidím velký smysl a investici do budoucnosti celé Evropy a ve světle aktuálních událostí i celého světa,“ doplnil Marek Fišer.

Projekt má být zahájen v dubnu.

Mgr. Radka Loukotová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy