Přeskočit na obsah

Část židenických kasáren, která patří městu, se nebude směňovat. Policie ji za 103 milionů koupí

01. září 2021
Převod části židenických kasáren, která patří Brnu, se neuskuteční prostřednictvím směny, ale formou prodeje. Stát budovy prostřednictvím Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje od města koupí za 103 milionů. Rada města Brna dnes doporučila Zastupitelstvu města Brna zrušit usnesení z května letošního roku a vyjít tak vstříc požadavku Policie ČR. Ta chce v Židenicích vybudovat městské ředitelství, přesunout sem část agend a zřídit zde služebnu pro okolní městské části.

„Krajské ředitelství policie nám sdělilo, že z jeho strany není možné v současné době realizovat směnu nemovitého majetku v původně dohodnutém a schváleném rozsahu. Proto navrhuje, že část židenických kasáren, která je ve vlastnictví města, vykoupí. Na tento krok má policie předběžně schválenou rezervaci finančních prostředků, proto žádá, aby byl prodej řešen co nejdříve, pokud možno na zářijovém zasedání Zastupitelstva města Brna,“ uvedl náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Směna ostatních nemovitých věcí mezi statutárním městem Brnem a krajským ředitelstvím policie, která vychází ze společného memoranda, by se projednávala o měsíc později. „Jejím předmětem by měl být například sportovní areál Sportovního klubu policie Kometa Brno při ulici Bauerova, pozemky ve vnitrobloku na ulici Veveří a garáže při ulici Malátova, o které má zájem policie. Naopak město chce získat veřejná prostranství a pozemky potřebné pro městkou infrastrukturu související se stavbou nového hlavního nádraží a nové městské třídy,“ sdělil radní pro majetkovou oblast Róbert Čuma.

„Součástí dohody je i to, že objekt na rohu ulic Bratislavská a Příční, o který město projevilo zájem, zatím zůstane ve vlastnictví a užívání policie. Dispozice s ním by se měla řešit až poté, co bude stát nový policejní areál v Židenicích,“ doplnil informace náměstek Tomáš Koláčný.

Memorandum o vzájemné spolupráci mezi statutárním městem Brnem a Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje schválila Rada města Brna 21. srpna 2019. Jeho obsahem je zejména společný záměr obou smluvních stran na provedení revitalizace areálu bývalých vojenských kasáren v Brně-Židenicích, kdy má být dosaženo scelení areálu a následného vybudování komplexu budov určených pro redislokaci vybraných útvarů krajského ředitelství policie a umístění polikliniky Ministerstva vnitra.
Areál bývalých vojenských kasáren je nyní ze strany Odboru správy majetku MMB pronajímán, a to zejména provozovatelům autoškol k provádění výcviku. V případě realizace prodeje tyto nájemní vztahy přejdou dle zákona na nového vlastníka, tj. na Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, jako na nového pronajímatele.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.