Přeskočit na obsah

Část židenických kasáren, která patří městu, se nebude směňovat. Policie ji za 103 milionů koupí

01. září 2021

Převod části židenických kasáren, která patří Brnu, se neuskuteční prostřednictvím směny, ale formou prodeje. Stát budovy prostřednictvím Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje od města koupí za 103 milionů. Rada města Brna dnes doporučila Zastupitelstvu města Brna zrušit usnesení z května letošního roku a vyjít tak vstříc požadavku Policie ČR. Ta chce v Židenicích vybudovat městské ředitelství, přesunout sem část agend a zřídit zde služebnu pro okolní městské části.

„Krajské ředitelství policie nám sdělilo, že z jeho strany není možné v současné době realizovat směnu nemovitého majetku v původně dohodnutém a schváleném rozsahu. Proto navrhuje, že část židenických kasáren, která je ve vlastnictví města, vykoupí. Na tento krok má policie předběžně schválenou rezervaci finančních prostředků, proto žádá, aby byl prodej řešen co nejdříve, pokud možno na zářijovém zasedání Zastupitelstva města Brna,“ uvedl náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Směna ostatních nemovitých věcí mezi statutárním městem Brnem a krajským ředitelstvím policie, která vychází ze společného memoranda, by se projednávala o měsíc později. „Jejím předmětem by měl být například sportovní areál Sportovního klubu policie Kometa Brno při ulici Bauerova, pozemky ve vnitrobloku na ulici Veveří a garáže při ulici Malátova, o které má zájem policie. Naopak město chce získat veřejná prostranství a pozemky potřebné pro městkou infrastrukturu související se stavbou nového hlavního nádraží a nové městské třídy,“ sdělil radní pro majetkovou oblast Róbert Čuma.

„Součástí dohody je i to, že objekt na rohu ulic Bratislavská a Příční, o který město projevilo zájem, zatím zůstane ve vlastnictví a užívání policie. Dispozice s ním by se měla řešit až poté, co bude stát nový policejní areál v Židenicích,“ doplnil informace náměstek Tomáš Koláčný.

Memorandum o vzájemné spolupráci mezi statutárním městem Brnem a Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje schválila Rada města Brna 21. srpna 2019. Jeho obsahem je zejména společný záměr obou smluvních stran na provedení revitalizace areálu bývalých vojenských kasáren v Brně-Židenicích, kdy má být dosaženo scelení areálu a následného vybudování komplexu budov určených pro redislokaci vybraných útvarů krajského ředitelství policie a umístění polikliniky Ministerstva vnitra.
Areál bývalých vojenských kasáren je nyní ze strany Odboru správy majetku MMB pronajímán, a to zejména provozovatelům autoškol k provádění výcviku. V případě realizace prodeje tyto nájemní vztahy přejdou dle zákona na nového vlastníka, tj. na Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, jako na nového pronajímatele.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.