Přeskočit na obsah

C-ITS Roadshow představí mezinárodně technicky harmonizované projekty kooperativních inteligentních dopravních systémů

01. června 2021

Brno se prostřednictvím společnosti Brněnské komunikace zúčastnilo českého pilotu evropského projektu C-ROADS. Projekt koordinovaný Ministerstvem dopravy ČR usiluje o zavedení funkčního systému a harmonizaci poskytování služeb v oblasti kooperativních inteligentních dopravních systémů (C-ITS). Cílem je naučit komunikovat vozidla s okolím, a to nejen pouze mezi sebou navzájem, ale také se silniční infrastrukturou. Budou tak mít informace o světelné signalizaci na křižovatkách, dopravních zácpách a další. Řidiči by se tak mohli včas dozvědět, že se k nim blíží vůz záchranného integrovaného systému, a patřičně zareagovat, městská hromadná doprava či právě záchranářská vozidla mohou být na křižovatkách upřednostněna apod.

Současným evropským cílem je vytvořit z dopravy ucelený a provázaný systém, který je tvořen nejen inteligentní dopravní infrastrukturou, ale také bezpečnějšími a k životnímu prostředí šetrnějšími vozidly. Nezbytnou součástí tohoto celku jsou pak také lépe informovaní řidiči a cestující.

„Výjimečnost brněnského projektu je v tom, že tyto C-ITS technologie, využívané v Evropě především na dálnicích, převedl jako vůbec první v tomto rozsahu do městského prostředí, včetně řešení veřejné hromadné dopravy a integrovaného záchranného systému. Dodávka C-ITS systému byla realizovaná na vybraných 31 lokalitách ve městě, převážně na velkém městském okruhu a radiálách, které jej spojují s dálnicí D1, kde obdobný C-ITS systém využívá Ředitelství silnic a dálnic. Centrum městského C-ITS systému je umístěno na Centrálním technickém dispečinku v sídle společnosti Brněnské komunikace. Tím se vytvořil základ i pro budoucí řešení v celé Brněnské metropolitní oblasti. Podstatou celého projektu je včasné a přesné informování řidičů o dopravní situaci na jejich trase přímo do vozidla ještě dříve, než ji sami uvidí. Mohou se tak na ni dostatečně brzy připravit a adekvátně reagovat,“ přiblížila přínos zapojení města do projektu brněnská primátorka Markéta Vaňková.

V rámci testování byla ověřena funkčnost a spolehlivost C-ITS systému v Brně pomocí speciálně vybavených vozidel Brněnských komunikací současně s preferencí vozidel městské hromadné dopravy a hasičů na světelně řízených křižovatkách. To vše díky spolupráci s Dopravním podnikem města Brna a Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje. Testování proběhlo ve spolupráci s dalšími partnery z konsorcia projektu C-ROADS CZ, společností Intens a Fakultou dopravní ČVUT v Praze. Vytvořené řešení bylo také oceněno v soutěži Česká dopravní stavba, dopravní technologie, výrazná inovace v dopravě 2019 Cenou České silniční společnosti a Cenou Sdružení pro dopravní telematiku.

Brno hostí také závěrečnou C-ITS Roadshow osmnácti evropských zemí, zapojených do projektu C-ROADS. Ta se uskuteční 4. června v rámci veletrhu URBIS Smart City Fair na brněnském výstavišti. Představí účastníkům výsledky jednotlivých národních projektů C-ROADS, mezi které patří také projekt C-ROADS Czech Republic, i budoucí trendy a příležitosti, které s sebou přináší inovativní řešení C-ITS. Uskuteční se také předváděcí jízda, která ukáže, jak funguje C-ITS v běžném dopravním provozu v ulicích Brna a na dálnici D1. Zájemci z řad odborníků i laiků se mohou ještě stále registrovat na C-ITS Roadshow.

Jak se registrovat:

Více informací o akci zde: Ministerstvo dopravy ČR – Média a tiskové zprávy (mdcr.cz)

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.