Přeskočit na obsah

BuranTeatr má v úmyslu rozšířit prostory pro nezávislou scénu, město mu přislíbilo finanční pomoc

31. srpna 2022

Větší, modernější, po všech stránkách vylepšené prostory pro nezřizovanou scénu – tak vypadá vize renovace a rozšíření kulturního centra CO.LABS na Kounicově ulici, které zřizuje BuranTeatr. Aby měl větší šanci získat dotaci z Národního fondu obnovy, přislíbilo mu finanční spoluúčast na realizaci projektu i město Brno. Pokud dnešní doporučení radních posvětí zastupitelé, bude se na ní město podílet cca 21 miliony korun.

„BuranTeatr má zájem přihlásit se do státního dotačního programu Ministerstva kultury s názvem Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center – velká kulturní a kreativní centra. Podíl státních financí do brněnské kultury, který tento program nabízí, je jedinečný, pro Jihomoravský kraj je alokováno 248 milionů korun a dotace může činit až 100 % způsobilých výdajů. Aby byl projekt BuranTeatru při hodnocení bodově zvýhodněný, potřebuje mít zajištěné kofinancování, o kterém jedná s různými dalšími partnery ze soukromého i veřejného sektoru. Za město Brno jsme se rozhodli přispět částkou 21 milionů korun, které by byly poskytnuty ve 3 ročních splátkách,“ popsal radní pro kulturu Marek Fišer

Cílem BuranTeatru je vytvořit kulturní centrum evropské úrovně fungující na principu coworkingu. Prostory potřebují zrenovovat, vybavit adekvátním zařízením a technologií. Rekonstruovat potřebuje zejména hlavní sál o kapacitě 230 sedadel. Součástí prostor je také nahrávací studio Českého rozhlasu Brno, který v budově koncem 20. let sídlil. Stavebně je toto nahrávací studio vyhovující, technologicky již nikoliv. Dalším záměrem je rozšířit prostory o další zkušebny, ateliéry, sál a ubytovací jednotky pro umělecké rezidence. Z hlediska strategie kulturních a kreativních odvětví města Brna je záměr projektu v souladu s cílem zajistit dostatečnou kulturní infrastrukturu pro nezřizovanou scénu. Dle tvrzení žadatele by tak byl prostor z 1 000 m2 navýšen na 2 000 m2. Aktuálně se náklady předpokládají ve výši 92 milionů korun.

Centrum nyní nabízí 1 000 m2 vnitřních a 1 000 m2 venkovních prostor v přilehlém parku, což však není vzhledem k absenci vhodných prostor v Brně dostačující. Renovace a opravy prostor pro nedostatek financí postupují poměrně pomalu, technologie oproti tomu zastarává velmi rychle.

BuranTeatr, z. ú., který sídlí na Kounicově v budově Sokola Brno I (jenž jako vlastník objektu popsaný záměr podporuje), provozuje v „nesportovní“ části areálu kulturní centrum nazvané CO.LABS, které slouží jako interiérové i exteriérové působiště nezřizované scény. Obsahový koncept centra je velmi progresivní a moderní. Zaměřuje se na podporu tvorby hlavně v oblastech performing arts s výraznými přesahy do hudebního a výtvarného světa. Posláním tohoto centra tedy není prvotně samotná tvorba, nýbrž vytváření ekosystému sdílených služeb pro nezřizovanou scénu. 

„Projekt zapadá i do narativu naší přihlášky na Evropské hlavní město kultury, kde jako jeden ze záměrů uvádíme najít vhodné prostory pro nezřizovanou kulturní scénu, což je v Brně dlouhodobý problém. Tato scéna je nedílnou součástí kulturního dění města Brna. Po tomto typu prostor je v Brně kontinuálně vysoká poptávka. Z úrovně města léta připravujeme projekt Kreativního centra Brno (KCB) v Káznici na Cejlu, pro které ale CO.LABS nepůsobí jako konkurent, protože se zaměřují na různé sektory. CO.LABS se stále bude věnovat kulturní sféře, zatímco KCB se orientuje obecně na kreativní odvětví a podporu podnikání,“ doplnil Marek Fišer.

 

 

Mgr. Radka Loukotová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.cz

 

Nejnovější tiskové zprávy

Národní konference řešila závislostní politiku měst a obcí

Po dvou on-line konferencích způsobených pandemií covid-19 uspořádal dnes Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky národní konferenci věnovanou oblasti závislostí. Hlavním tématem konference, na jejímž uspořádání se podílelo statutární město Brno, byla závislostní politika měst a obcí.

Úprava přednádražního prostoru: Studie a prováděcí dokumentace jsou hotovy, peníze alokovány, zbývá podpis smlouvy se zhotovitelem

Administrativní a projektová příprava úpravy přednádražního prostoru jde do finále. V průběhu roku vznikla postupně architektonická studie a následně prováděcí dokumentace, v městském rozpočtu jsou alokovány finanční prostředky a Brněnské komunikace čekají na doběhnutí lhůt, aby mohlo dojít k podpisu smlouvy se zhotovitelem.

Poslední rozšiřování rezidentního parkování v tomto roce. Přidají se dvě oblasti v Králově Poli

Poslední letošní rozšiřování oblastí placeného stání se uskuteční 21. listopadu. Do systému rezidentního parkování se od tohoto dne přidají dvě královopolské oblasti: 3-08 (Dalimilova) a 3-09 (Herčíkova). Rada dnes schválila změny v nařízení, které tuto změnu v oblastech umožňují.

Při základní škole na Vedlejší vznikne nový pavilon, proběhne tu i rekonstrukce

Rada města Brna dnes schválila výzvy k podání nabídek na dvě veřejné zakázky týkající se základní školy na Vedlejší 10. U obou město hledá zpracovatele projektové dokumentace. První projekt se týká výstavby nového venkovního pavilonu, druhý zahrnuje rekonstrukci a vestavbu stávající budovy.