Budovu na Orlí odkoupí město Brno od České pošty za 215 milionů Kč - Tiskový servis

Budovu na Orlí odkoupí město Brno od České pošty za 215 milionů Kč

  • 30. dubna 2024
  • 3 minuty čtení

V prosinci loňského roku rozhodlo Zastupitelstvo města Brna, že stávající obecní stavební úřady při městských částech nahradí jeden centralizovaný. Pro jeho umístění se jevila jako vhodná budova na Orlí, kde měla dříve sídlo Česká pošta. Od této instituce chce město Brno nemovitosti odkoupit. Dnešní Rada města Brna nákup schválila, definitivně o něm bude rozhodovat květnové Zastupitelstvo města Brna.

„Od rozhodnutí o zřízení nového centrálního stavebního úřadu intenzivně pracujeme na tom, aby od začátku července mohl zahájit činnost na Orlí 30. Jsem velmi rád, že Česká pošta dala zelenou přímému prodeji tří svých administrativních budov na adresách Orlí 30, Orlí 32 a Benešova 8 městu Brnu za cenu 215 180 000 Kč určenou znaleckým posudkem,“ uvedl radní pro oblast majetku Jiří Oliva a doplnil: „Pro město by bylo výborné, pokud by se mu podařilo koupit objekty v bezprostřední blízkosti současné budovy magistrátu. Do nich by město mohlo umístit nejen centralizovaný stavební úřad, ale i některé další úředníky, kteří dosud musejí využívat komerčně pronajaté prostory. Tím bychom samozřejmě ušetřili na budoucích nájmech. Významný bonus pro občany města je i provozování poštovních služeb městem Brnem na Orlí, a to v režimu Pošty Partner. V jedné budově si lidé budou moci vyřídit jak úřední, tak i poštovní záležitosti.“

 Ředitelka pobočkové sítě České pošty Martina Ivanová k tomu dodala: „Česká pošta neměla pro budovy v centru Brna další provozní využití. Pro nás je podstatné, že zde funguje Pošta Partner, díky které se zvýšil zákaznický komfort pro občany. Těm se tak rozšiřují možnosti, kde si vyřídit své poštovní záležitosti. Provozovatelem Pošty Partner je město, proto nic nebránilo prodeji objektů právě jemu.“

K samotnému převodu nemovitostí (jedná se o komplex tří vzájemně propojených budov na adresách Orlí 30, Orlí 32 a Benešova 8) do majetku města by mělo dojít nejpozději do konce července letošního roku. Do této doby zde bude město v nájmu. Sjednané měsíční nájemné za pronajaté prostory činí 1 429 641,62 Kč včetně DPH. Smlouva o pronájmu je účinná od 16. dubna 2024.

V současné době se prostory určené pro nově zřízený stavební úřad upravují. Dělníci zde provádějí výmalbu a výměnu podlahových krytin. Zároveň IT pracovníci zahájili realizaci datových rozvodů.

Již dříve byly zastupiteli schváleny materiály, které se týkaly zajištění peněz na nutné opravy a úpravy prostor, vybavení kanceláří a spisoven, nákup referentských vozidel. Předpokládané náklady na tyto záležitosti jsou v řádech milionů Kč. Finální částka bude známa po dokončení všech náležitostí.

Nový Odbor územního plánování a stavebního řádu zahájí činnost 1. července 2024.

Monumentální funkcionalistická budova byla postavena pro policejní ředitelství v roce 1927 podle projektu architektů Jaroslava Grunta a Josefa Adolfa Šálka. V březnu roku 1939 byla obsazena německou policií, poté zde chvíli sídlilo i gestapo. V roce 1944 byl dům zasažen při bombardování města. V roce následujícím zde bylo zřízeno Ředitelství Národní bezpečnosti. V posledních dekádách zde sídlila pošta.

Další články z rubriky