Budovaná přístavba žebětínské školy dostane zelenou střechu

  • 11. března 2020
Od listopadu loňského roku se na Základní škole Otevřená v městské části Brno-Žebětín kromě žáků a pedagogů pohybují také dělníci. U školy totiž vyrůstá dvoupodlažní přístavba, která umožní zřídit na škole vedle současného prvního stupně i druhý stupeň, a současný pavilon se zvýší o jedno patro. Radní dnes vyhověli městské části, která přišla s nápadem plochou střechu budovy pojmout jako střechu zelenou.

„K ozelenění střechy se použijí sukulenty, konkrétně rozchodníkový koberec. Ten je nenáročný z hlediska další péče, zalévat ho je nutné pouze za extrémního sucha. Naopak sám efektivně hospodaří s dešťovou vodou, snižuje množství polétavého prachu a reguluje povrchovou teplotu stavby. A nadto ještě zelené střechy hezky vypadají,“ podotkl první náměstek primátorky Petr Hladík. Celková plocha osazené vegetace bude mít 450 m2.

Změna projektu, kterou iniciovala městská část, navýší rozpočet zhruba o milion korun. „Změnu jsme přesto přijali, protože odpovídá vizi města stran životního prostředí a je jedním z konkrétních kroků, jak přispívat k ochraně klimatu. Na celé investici se tak kromě odboru investičního bude podílet i odbor životního prostředí, který má na budování zelených střech vyhrazeny prostředky,“ doplnil radní pro oblast investic David Grund.

Dokončení celé stavby se předpokládá v lednu příštího roku. Novinka v podobě zelené střechy by na termín neměla mít vliv.

Celkové náklady činí zhruba 50 milionů korun.

Mgr. Radka Loukotová
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: loukotova.radka@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy