Budova na Ptašínského 13 projde úpravami. Radní dnes rozhodli, kdo zpracuje projektovou dokumentaci

  • 01. prosince 2021
Zpracovatele projektové dokumentace pro stavební úpravy domu na adrese Ptašínského 13 dnes vybrali brněnští radní. Cílem stavebních úprav je přizpůsobení budovy současným požárně bezpečnostním předpisům. Jedině tak totiž bude moci nadále sloužit k poskytování sociálních služeb včetně bydlení v bytech pro rodiče seniorského věku, kteří pečují o svého už dospělého zdravotně postiženého potomka.

„V budově dříve fungoval domov pro seniory. Po rekonstrukci, která je nezbytná s ohledem na nevyhovující požárně bezpečnostní podmínky, bude určena pro novou cílovou skupinu. Vzniknou zde malometrážní byty určené pro rodiče – seniory, kteří se starají o své zdravotně postižené a už dospělé potomky. Nyní jsme vybrali zpracovatele projektové dokumentace pro stavební úpravy. Zároveň se postará o autorský dozor. Z doručených nabídek jsme na základě doporučení komise vybrali firmu AK09 s nabídkovou cenou 1 032 916 korun včetně DPH,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Pro účely ubytování bude ve 2. a 3. nadzemním podlaží budovy na Ptašínského 13 vytvořeno celkem 8 bytových jednotek zvláštního určení pro celkem cca 14 osob. Ve 4. nadzemním podlaží budou vybudovány 4 byty pro trvalé bydlení a stacionář. Podzemní podlaží zahrnuje technické zázemí, v 1. nadzemním podlaží zůstává zachován stravovací provoz s jídelnou, v 5. podlaží (podkroví) pak kancelářské a provozní místnosti pečovatelské služby, strojovny výtahu a vzduchotechniky. Předpokládané náklady dosahují částky přes 13 milionů korun včetně DPH. Každý byt dostane požární signalizaci. Úpravami projde elektroinstalace i výtah v domě, rekonstruovat se bude zdravotechnická instalace a kotelna, včetně výměny tří kotlů.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy