Brno zpřístupní data o městě on-line

  • 17. října 2017
Město Brno včetně jeho městských společností má k dispozici velké množství dat a analýz. Doposud však tato data nebyla dostupná na jednom místě. Jednotlivá data nebylo možné zobrazovat ve vrstvách a interpretovat je. To by měl změnit nový web, který bude v ostré verzi spuštěn začátkem roku 2018. Již nyní je však část dat k dispozici.

Od roku 2017 funguje pod Kanceláří náměstka pro Smart City oddělení Analýz, dat a evaluací, které se koordinací sběru a interpretací dat primárně zabývá. Historicky první tzv. Zpráva o stavu města byla poprvé představena již v dubnu letošního roku. Její aktualizovaná podoba by měla být k dispozici v příštím roce.

Tvorbu nového datového webu iniciovala skutečnost, že ačkoliv město disponuje velkým množstvím dat, jejich formát není jednotný a není tak možné jednotlivá data propojit, smysluplně využít a interpretovat. Inspiraci si město vzalo u zahraničních měst (např. Londýna, Kodaně), která mají se zpřístupňováním dat zkušenosti a s úspěchem své datové weby využívají a zveřejňují data široké veřejnosti. Důležitou součástí každého takového webu je datový katalog, který je momentálně dokončován v rámci projektu Městská data. Tento katalog bude provozován na standardní open source datové platformě CKAN

„Datový web bude mít přehledné uživatelské prostředí, kde si přijdou na své jak odborní analytici a programátoři aplikací, tak i laická veřejnost. Součástí nového webu budou již stávající služby, jako je například portál geografického informačního systému (GIS), a dále budou přidávány aplikace a data třetích stran (studenti, výzkumné instituce, firmy). Už začátkem roku 2018 bude k dispozici např. interaktivní 3D krabicový model znázorňující podobu města (reliéf, budovy, mosty atd.) a mnoho dalšího,“ uvedl náměstek primátora města Brna pro oblast Smart City Jaroslav Kacer.

Ve svých analýzách se město plánuje opírat nejen o tradiční zdroje dat z ČSÚ, ale nově například i o anonymizovaná data od mobilních operátorů nebo o veřejné databáze akademických i soukromých subjektů. Malou ukázku toho, jak hodlá město do budoucna data prezentovat, představuje interaktivní analýza ekonomické aktivity v Brně, která čerpá z veřejně dostupných dat o podnikatelských subjektech. 

„Jsem si však vědom toho, že otázka ochrany osobních údajů je jako chůze po tenkém ledě. Měl jsem tu možnost vystoupit před zástupci Evropské komise v Bruselu, kde jsem přednesl požadavek na vypracování návrhu k bezplatnému získávání anonymizovaných dat pro potřeby města, a to např. od mobilních operátorů nebo Googlu. K mému potěšení byl můj požadavek vyslyšen a kladně hodnocen zástupkyní DG Communication Networks, která přislíbila spolupráci v řešení této otázky na půdě Evropské komise,“ doplnil Jaroslav Kacer.  

„Chceme, aby Brno bylo ambiciózním městem, a hodláme tak získávat data i z vesmíru, poskytované Evropskou vesmírnou agenturou (ESA) v rámci projektu Copernicus. Neskrývám proto nadšení nad tím, že se město Brno rozhodlo podpořit konání soutěžní akce s názvem Climathon. Brno se zařadí mezi další města z celého světa, kde se tato 24hodinová akce pořádá ve stejném termínu, a to od 9:30 hod. v pátek 27. října 2017. Soutěžní týmy budou řešit dvě témata: 1) jak pomocí dat poskytovaných z projektu Copernicus reagovat na klimatickou změnu; 2) definovat možnosti využití dat a informací pro město Brno sbíraných pomocí tzv. cubesat (malé družice),“ dodal Jaroslav Kacer. Součástí této akce bude rovněž diskuze nad možnostmi využití dat od Copernicus Academy Network.

Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy