Brno získalo dotaci na obnovu přírodních ploch mezi ulicemi Mírová a Charbulova

  • 02. prosince 2020
Město získalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí na druhou etapu revitalizace zeleně Horní zahrady v lesoparku Černovice.

Letos byla dokončena úprava území městské části Brno-Černovice vedle areálu společnosti Nová Mosilana. Jedná se o přírodní plochy v prostoru sevřeném ulicemi Mírová a Charbulova, navazující na nově vybudovaný lesopark v severní části Starých Černovic.

„Vzniklo tak upravené území se zachovalými stávajícími dřevinami, doplněné o novou výsadbu stromů i keřů a obnovené trávníkové plochy. Součástí úprav bylo vybudování klidových zón, odpočívadel pro návštěvníky a vytvoření poznávací zahrady či naučné stezky. Druhově rozmanitější a variabilnější prostředí bude sloužit návštěvníkům a bude příznivé i pro drobné živočichy,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Celkové výdaje činí 2 450 883,14 Kč (včetně DPH).
Výše dotace činí 980 537,29 Kč (včetně DPH).
Spolufinancování města Brna činí 735 172,93 Kč (včetně DPH).
Spolufinancování MČ Brno-Černovice činí 735 172,93 Kč (včetně DPH).


Jana Vašíčková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 026
mobil: +420 602 770 466
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy