Brno vyzývá k odstranění zábran v lokalitě Ponava - Tiskový servis

Brno vyzývá k odstranění zábran v lokalitě Ponava

  • 30. ledna 2019
  • 2 minuty čtení

(gak) - V polovině ledna vybrala Rada města Brna advokátní kancelář HKR, která má pomoci vyřešit dlouholetý majetkový spor o vlastnictví nemovitého majetku v lokalitě Ponava (kolem fotbalového stadionu Za Lužánkami) s podnikatelem panem Liborem Procházkou a jím vlastněnými společnostmi. Advokáti již nyní městu doporučili další postup, v jehož rámci dojde mimo jiné k odstranění citybloků bránících ve vjezdu.

Na pozemku města Brna u Hokejové haly dětí a mládeže byly neznámým subjektem umístěny betonové citybloky bránící ve vjezdu na veřejné parkoviště. 

Město Brno tímto vyzývá subjekt, který citybloky na pozemek umístil, k jejich bezodkladnému odstranění nejpozději do 6. 2. 2019. V opačném případě budou citybloky odstraněny a uskladněny na náklady jejich vlastníka v areálu společnosti Brněnské komunikace, a. s. na adrese Masná 7 v Brně a budou vlastníkovi vydány proti prokázání vlastnictví.

Na přelomu roku 2018 a 2019 začalo docházet v areálu Bobycentra k výběru parkovného. Vedení města tento postup považovalo za neoprávněný. Obratem zareagovalo a vyzvalo dotyčné společnosti, aby vybírání peněz ukončily.

„Dle názoru právníků se společnost CZECHCITY a. s., resp. další subjekty vybíráním parkovného a umístěním citybloků mohly dopustit několika deliktů, například zamezení průjezdu vozidel řidičů, neoprávněného zabrání veřejného prostranství, neoprávněného podnikání či porušení povinností při evidenci tržeb. Ve věci podezření ze zmíněných deliktů proto město podá podněty příslušným orgánům veřejné moci,“ popsal aktuální situaci náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný. 

Zastupitelstvo města také na konci loňského roku souhlasilo s podáním žaloby proti společnosti CZECHCITY a. s. o určení vlastnického práva ke komunikacím a ostatním plochám, jež jsou součástí pozemků v k. ú. Ponava ve vlastnictví města. Současně s tím také zastupitelé odmítli zaplacení plnění z titulu bezdůvodného obohacení společnosti CZECHCITY a. s. dle předžalobních upomínek ze dne 5. 11. 2018 i případných dalších plnění požadovaných touto společností v budoucnu ze stejného titulu.

Další články z rubriky