Přeskočit na obsah

Brno využije dešťovou vodu. S řešením pomůže studie

08. září 2021

Jak efektivně využívat srážkovou vodu ve městě, to zjistí studie. Zadávací řízení na jejího zhotovitele dnes schválili radní. Studie zmapuje stav v sedmi městských částech a navrhne konkrétní ekologická řešení u vytipovaných objektů v majetku statutárního města Brna.

„Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna vypisuje od roku 2017 ekologické dotace pro občany. Ty se u veřejnosti setkaly s velkým zájmem. Nyní město prověří, jak přistupovat ke svým budovám a prostranstvím, a to díky Studii adaptačních opatření na využití srážkových vod. Ta nám pomůže zajistit efektivní využití dešťovky na konkrétních objektech a plochách v Brně,“ popsala primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Studie se bude zabývat sedmi městskými částmi (Bohunice, Kohoutovice, Komín, Nový Lískovec, Brno-sever, Černovice a Židenice) po dobu osmi měsíců. Dohromady se jedná o území o ploše 386 ha. Zajímavostí je, že se studie nebude věnovat pouze budovám a objektům, ale součástí budou i volné plochy a prostranství typu parkoviště, chodníky nebo celé areály. Důraz bude kladen na rozmanitost řešení. Může jít například
o propustné zpevněné povrchy, zelené střechy, retenční nádrže, vsakovací zařízení nebo akumulační nádrže. Ty se dají využít pro následné zavlažování zeleně. Navržené prvky bude možné vzájemně kombinovat,“
doplnil 1. náměstek primátorky Petr Hladík.  

Na základě výstupů studie budou následně prioritně vytipovány objekty, u kterých bude možné realizovat opatření funkčně a ekonomicky efektivně. V těchto případech se dále předpokládá zpracování projektové dokumentace a následná realizace.

Veřejná zakázka je vypisována znovu. První zadávací řízení bylo zrušeno v důsledku uplynutí lhůty ve smyslu ust. § 40 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Hodnota veřejné zakázky je předběžně vyčíslena na 4,7 milionu korun. Tento projekt náleží do gesce Kanceláře architekta města Brna.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Úspěšní cizinci působící v Brně se stali ambasadory města. Dnes na Nové radnici prezentovali své zkušenosti

Je jich 13. Pocházejí z 11 zemí. Společné mají to, že se usadili v Brně, podnikají, působí ve výzkumu a managementu a dokáží prezentovat příležitosti pro spolupráci s brněnskými firmami a institucemi v regionech svého původu. Brněnští ambasadoři. Jejich vybraní zástupci dnes navštívili Novou radnici.

Rekonstrukce kluboven pod Bílou horou proběhla díky participativnímu rozpočtu Dáme na vás

V úterý 29. 11. byly v Židenicích slavnostně otevřeny Mládežnické klubovny pod Bílou horou. Prostory byly zrekonstruovány díky participativnímu rozpočtu Dáme na Vás. Areál s multifunkčním hřištěm využívá o víkendu i široká veřejnost, kdy zejména rodiče s dětmi oceňují, že je zde k dispozici také sociální zařízení a pitná voda. Mnohé rodiny navíc areál navštěvují po generace, protože první klubovna zde vznikla již téměř před 50 lety a někteří její tehdejší uživatelé sem dodnes rádi zavítají.

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.