Přeskočit na obsah

Brno upravuje pravidla pronájmu bytů: zavádí novou kategorii bytů pro samoživitele a pozměňuje proces losování startovacích bytů

13. ledna 2021
Vedle startovacích, sociálních nebo seniorských bytů bude mít Brno i zvláštní kategorii bytů pro samoživitele a samoživitelky. Reaguje tak na společenskou situaci, neboť počet těchto domácností trvale roste. Dnešní úprava pravidel pronájmu bytů, kterou schválili radní, podléhá ještě projednání v zastupitelstvu.

„Byty pro samoživitele mají být alternativou bydlení pro ty, kdo nesplní kritéria pro přidělení sociálního bytu. Jsou to lidé, kteří jsou ekonomicky aktivní, ale potřebují vyřešit nájemní bydlení pro sebe a své nezletilé děti. Nájem bytu by měl, podobně jako je tomu u startovacího, pomoci nejen naplnit akutní potřebu bydlení, ale umožnit během doby nájmu naspořit prostředky do budoucna,“ vysvětlila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Když město inzerovalo nabídku startovacích bytů, ozývalo se mi hodně maminek samoživitelek, zda se mohou také přihlásit, což u tohoto typu bytů pro mladé rodiny nebylo možné. Proto jsem přišel s návrhem úplně nové kategorie bytů pro samoživitele, která by byla takovou rychlou první pomocí, protože na běžné obecní byty v městských částech se čeká zpravidla roky. Proto také je stejně jako u startovacích bytů nájem na dobu určitou tří let s možností prodloužení o další dva roky a z žadatelů se bude vybírat losem,“ uvedl náměstek pro oblast bydlení a správy majetku Jiří Oliva.

Samoživitelem se pro účely této kategorie bytů rozumí svobodná, ovdovělá nebo rozvedená osoba (za rozvedenou osobu se pro tyto účely považuje i osoba, která doloží, že byly podány návrhy na rozvod manželství a na svěření nezletilého dítěte/dětí do její péče), která nesdílí domácnost s osobou starší 18 let a má ve své péči alespoň 1 dítě mladší 15 let.

Podobně jako v případě startovacích bytů musí žadatel splnit určitá kritéria. K nim patří například výše příjmu – podle pravidel schválených radními:
•    čistý měsíční příjem domácnosti samoživitele dosahuje maximálně 1,2násobku průměrné hrubé mzdy v ČR vyhlášené Českým statistickým úřadem za předchozí rok (např. za r. 2019 vyhlásil ČSÚ jako průměrnou hrubou mzdu v ČR částku 34 111 Kč; 1,2násobek činí 40 933 Kč); u žadatelů na mateřské nebo rodičovské dovolené se hodnotí období 12 kalendářních měsíců před datem odchodu na tuto dovolenou, u ostatních žadatelů období 3 kalendářních měsíců před podáním žádosti;
•    do příjmů domácnosti žadatele se započítávají také obdržené dávky státní sociální podpory (mimo dávky poskytnuté z důvodu zdravotního stavu – tj. příspěvek na péči a příspěvek na mobilitu); výživné bude do příjmů domácnosti žadatele započítáno ve výši, v jaké bylo skutečně vyplaceno, tzn. že výše výživného se bude prokazovat doložením písemné dohody rodičů, příp. doložením rozhodnutí soudu; pokud druhý rodič dítěte stanovené (dohodnuté) výživné neplatí, doloží žadatel potvrzení orgánu činného v trestním řízení, že tuto skutečnost nahlásil, příp. že vymáhá splnění vyživovací povinnosti u příslušného orgánu/soudu.

Bezdětné sezdané páry budou mít větší šanci získat startovací byt

Aktualizovaná pravidla pronájmu obecních bytů se dotknou postupu při losování startovacích bytů. Zatímco dosud se losovalo postupně ze tří kategorií (rodiny s dětmi; sezdané/registrované páry; ostatní páry), nyní bude první a druhá kategorie sloučena.

„Vyhodnocovali jsme zkušenosti z posledních velkých losování startovacích bytů a rozhodli jsme se navrhnout, aby i bezdětní manželé, kteří dosud přišli na řadu až po uspokojení zájemců s dětmi, měli při losování větší šanci. Univerzálně spravedlivé řešení neexistuje, ale myslím, že je správné podpořit i manžele, kteří si plánují pořídit děti po zajištění bydlení,“ podotkl náměstek Jiří Oliva.

Další změnu při losování představuje to, že nejprve budou vylosováni všichni nájemníci a teprve poté všichni náhradníci (dosavadní průběh byl takový, že se pro jednotlivé byty vylosoval nejprve nájemník a následně náhradníci s tím, že se však náhradníci vraceli zpět do osudí a měli šanci být u jiného bytu vylosováni jako první). „Reagujeme tak na praktické zkušenosti se situacemi, kdy vylosovaný nájemce byt odmítl a všichni jeho náhradníci byli vylosováni na jiné byty jako nájemci – pak zůstal tento byt neobsazen a musel být zařazen se zpožděním až na další termín losování. Jde nám o to, aby byty na své nájemníky čekaly co nejkratší dobu,“ dodal Jiří Oliva.

Aktuální znění Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna je v platnosti od listopadu 2020 a je přístupné na stránkách bytového odboru: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-3-namestka-primatorky/bytovy-odbor/pronajem-bytoveho-fondu/. Uvedenými změnami se budou zabývat ještě zastupitelé.

Mgr. Radka Loukotová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Nevyužité fotbalové hřiště v Bosonohách se díky participativnímu rozpočtu proměnilo ve „Sportovně-relaxační lesní zónu“

Ukázkami jízdy na pumptracku i závody pro děti a mládež ve čtvrtek slavnostně odstartuje novou kapitolu své existence někdejší fotbalové hřiště v bosonožském lese. Myšlenka jeho revitalizace uspěla v roce 2020 v participativním rozpočtu a o tři roky a tři miliony později je „Sportovně-relaxační lesní zóna“ připravená na návštěvníky a návštěvnice. 

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

AKTUALIZACE 3. 10. 13:45 Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ dnes odstartovala křtem galerijní tramvaje. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. ročníku Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.