Přeskočit na obsah

Brno spustí tři dotační programy na podporu aktivit k oživení ploch veřejné zeleně a na ekologickou výchovu

04. srpna 2021

Rada města Brna souhlasila se spuštěním tří dotačních programů zaměřených na podporu aktivit k oživení ploch veřejné zeleně a také na podporu projektů ekologické výchovy v Brně. Samotná realizace proběhne v příštím roce.

Prvním z nich je program na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě. „Chceme posílit výsadbu
a zakládání nové zeleně a zvýšit množství zeleně v uličním prostoru,“
uvedl první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík a pokračoval: „Slibujeme si, že to bude motivace pro vlastníky, aby se více zapojili do revitalizace malých ploch. Kromě vnitrobloků se tento program týká také předzahrádek a podobných ploch vhodných pro trvalé umístění zeleně, neboť jakékoliv, i malé plochy ve výsledku představují významnou součást systému městské zeleně a tzv. modro-zelené infrastruktury.“

Lhůta pro podání žádosti: od 15. 9. do 31. 10. 2021
Maximální výše dotace na jeden projekt: 250 000 Kč

Další dotační program je zaměřený na podporu akcí na oživení nábřeží brněnských řek. „V tomto případě bychom rádi docílili využití potenciálu jedinečného přírodního prostředí a navrátili do těchto míst společenský život. Jedná se tedy vždy o společenské akce určené pro veřejnost, ať už sportovní, edukativní, dětské, zdravotní, kulturní, herní, umělecké, nebo ekologické,“ upřesnil Petr Hladík.

Lhůta pro podání žádosti: od 15. 9. do 31. 10. 2021
Maximální výše dotace na jeden projekt: 25 000 Kč

Třetí program je určený na podporu ekologické výchovy. „Tyto dotace půjdou na jednotlivé projekty zaměřené na ekologickou výchovu ve vztahu ke kvalitě životního prostředí ve městě Brně a dále pak na projekty na formování vztahu dětí a dospělých k ochraně a tvorbě životního prostředí. Mohou to být jak činnosti zájmových kroužků, spolků a jiných obdobných skupin, tak i jednorázové projekty,“ řekl Petr Hladík.

Lhůta pro podání žádosti: od 15. 9. do 31. 10. 2021
Maximální výše dotace na jeden projekt: 100 000 Kč

Jana Vašíčková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 026
mobil: +420 602 770 466
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.