Brno souhlasí s projektovou dokumentací pro sportovní a rekreační areál u Anthroposu

  • 22. června 2022
Fotbalová hřiště, pumptrack a další zázemí nabídne sportovní a rekreační areál u Anthroposu. Brněnští radní dnes schválili souhlasné vyjádření města k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení stavby nazvané „Anthropos – sportovní a rekreační areál – I. etapa“.

Předložená projektová dokumentace řeší první etapu sportovního a rekreačního areálu umístěného na pozemcích v katastrálním území Pisárky při ulici Pisárecké. Tato etapa zahrnuje například vybudování tří fotbalových hřišť a technické infrastruktury, ale také zpevnění komunikační plochy.

„Lokalita za Anthroposem je se sportem historicky spjatá. Naším cílem je vystavět tu moderní sportovní zázemí. Celý areál plný sportovišť bude vybaven venkovními lavičkami, stojany na kola, informačními tabulemi, mobilními prostorovými sedacími prvky, odpadkovými koši apod. Součástí projektu je také rekonstrukce bývalého provozního objektu, kde vznikne zázemí pro lezecké sporty, a vybudování lávky přes řeku Svratku, aby se území propojilo s parkovacími místy na výstavišti. Později se dostaví parkovací plochy přímo v rekreačním areálu,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

„Z hlediska rozvoje a územního plánování se podařilo projekt dotáhnout do fáze přívětivé pro okolí. Řeší se nové dopravní napojení včetně spojení s cyklostezkami, důraz je kladen na začlenění městské zeleně do projektu. Ten bude sloužit širokému okolí,“ dodal radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

„Brno je město sportu a já mám velkou radost, že další možnosti sportovního vyžití vzniknou právě v atraktivní lokalitě u Anthroposu. Půjde o bohatě vybavený areál, který nabídne návštěvníkům různorodé možnosti od míčových her po in-line okruh,“ upřesnil radní pro oblast sportu Jaroslav Suchý.

Nejnovější tiskové zprávy