Přeskočit na obsah

Brno se zapojí do mezinárodního vzdělávacího programu Erasmus+

13. října 2021
Brněnští radní souhlasili s podáním žádosti o akreditaci do vzdělávacího programu Erasmus+, jehož administrátorem je Dům zahraniční spolupráce, příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a česká národní agentura pro mezinárodní vzdělávání a výzkum.

Cílem tohoto programu je usnadnit mezinárodní spolupráci ve vzdělávání a zapojit co nejširší spektrum jednotlivců i institucí. „Chceme tak podpořit rozvoj profesních i digitálních kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků, využívání informačních a komunikačních technologií ve výchově a vzdělávání, posílit spolupráci v oblasti inkluzivního vzdělávání a v oblasti podpory odpovědného občanství a odpovědné účasti na demokracii,“ uvedl radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý a pokračoval: “Konkrétně půjde například o výukové pobyty, kurzy nebo odborná školení.“

Aktivity programu Erasmus+ mohou probíhat v partnerských zemích programu, zejména v členských státech Evropské unie. „Počítáme se spoluprací se školami a dalšími organizacemi především z našich partnerských měst, což přispěje k rozvoji vzájemné spolupráce a také ke zvýšení povědomí o městě Brně,“ přiblížil Jaroslav Suchý.

V této souvislosti radní dnes také schválili „Plán Erasmus Odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna na období 2022–2027“, který je nezbytný pro udělení akreditace. „Město Brno zažádá o udělení akreditace v roli koordinátora konsorcia pro oblast školního vzdělávání v klíčové akci KA1 Mobilita jednotlivců. Tato role umožní obecním mateřským a základním školám bez zkušeností a s nedostatečnou administrativní a finanční kapacitou zapojit se do programu Erasmus+, samozřejmě v případě, že o to vedení jednotlivých škol projeví zájem,“ doplnil Jaroslav Suchý.

Jana Vašíčková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 026
mobil: +420 602 770 466
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.