Přeskočit na obsah

Brno se stane součástí přeshraničního projektu připomínajícího odkaz Gregora Johanna Mendela. Výsledkem bude i obnovený skleník

19. května 2021

Obnovený Mendelův skleník. Takový by měl být jeden z hlavních výstupů projektu „Odkaz G. J. Mendela vědě, kultuře a lidstvu“, do kterého se po dnešním schválení radními zapojí také město Brno. Vedoucím partnerem projektu je Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina v Brně, zapojeni jsou také rakouští partneři.

Klíčové instituce věnující se Mendelovu odkazu podepsaly 6. ledna 2020 memorandum o spolupráci, jehož cílem je koordinace a propagace této výjimečné osobnosti, především pak v souvislosti s Mendelovým dvoustým výročím narození v roce 2022 s přesahem i do dob budoucích. Hlavními iniciátory jsou: Jihomoravský kraj, statutární město Brno a Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina. Postupně se k memorandu připojily klíčové univerzity (Mendelova univerzita, Masarykova univerzita a Vysoké učení technické v Brně), Moravské zemské muzeum i Ministerstvo kultury ČR.

Partnerství v rámci projektu „Odkaz G. J. Mendela vědě, kultuře a lidstvu“ je pokračováním společných aktivit při propagaci vědcova života a díla. Tento projekt bude přeshraniční a budou na něm spolupracovat čeští a rakouští partneři. 

Gregor Johann Mendel je osobnost mezinárodního významu a jeho objev zákonů dědičnosti vnímají Česká republika a Rakousko jako společné dědictví. Objev těchto zákonů je totiž spojen s městy Vídní a Brnem. Gregor Johann Mendel si ve Vídni při studiích na univerzitě, kam byl vyslán pokrokovým řádem augustiniánů z Brna, osvojil akademické znalosti, které následně v Brně uvedl do praxe při pokusech s křížením hrachu ve svém skleníku,“ uvedla primátorka města Markéta Vaňková.

Právě Mendelův skleník bude jedním z hlavních výstupů projektu. Toto místo v areálu kláštera na Starém Brně se promění na polyfunkční prostor určený pro kulturně-společenské akce, jako vernisáže, výstavy, koncerty, workshopy, přednášky, a také pro komunitní setkávání.

Výstupem měkkých aktivit projektu bude strategický plán využití skleníku. Ve spolupráci se všemi partnery bude postupně tento plán rozpracován do detailů se záměrem zajistit udržitelnost projektu a komplexní celospolečenské zapojení obyvatelstva příhraničních regionů do naplňování jeho cílů. Počítáme také s realizací workshopů k vytvoření tohoto strategického plánu,“ uvedl náměstek Tomáš Koláčný

Brno bude projekt „Odkaz G. J. Mendela vědě, kultuře a lidstvu“ propagovat na veletrzích cestovního ruchu a dalších prezentačních akcích. 

Celkový rozpočet projektu je téměř 42 milionů včetně DPH. Tyto náklady si mezi sebe rozdělí čeští partneři, kteří počítají s částkou 39 milionů, a rakouští partneři, kteří doplatí zbývající zhruba 3 miliony. Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina a Masarykova univerzita jako vedoucí projektu a jeho partner ale získají z evropských zdrojů a státního rozpočtu 90 % této částky. Podílet se tak budou pouze zbývajícími 10 %. Partneři v Rakousku, konkrétně Universität Wien a Universität für Bodenkultur Wien, obdrží dotaci 85 % z projektového rozpočtu určeného pro rakouskou spolupráci. Program spolupráce ‚Interreg V-A Rakousko – Česká republika‘ se zaměřuje na některé významné přeshraniční problémy spjaté s implementací strategie Evropa 2020 v regionu na pomezí České republiky a Rakouska,“ shrnul náměstek primátorky Petr Hladík

Dalšími rakouskými strategickými partnery jsou Konrad Lorenz Institute for Evolution and Cognition Research a Weinviertel Tourismus. Ti jsou stejně jako město Brno partneři bez finanční účasti. Předpokládaná realizace projektu je od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2022.

V roce 2022 uplyne 200 let od narození Gregora Johanna Mendela, který je známý jako zakladatel moderní genetiky. Město Brno tak spolu s dalšími subjekty podepsanými pod memorandem o spolupráci připravují oslavy tohoto výročí, jejichž cílem bude osvěta a připomenutí Mendelova odkazu mezi lidmi z regionu i v širokém okolí a přihlášení se k jeho odkazu, který překročil hranice České republiky.


Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.