Přeskočit na obsah

Brno se připojuje k pomoci ženám při nečekaném těhotenství

14. října 2020

Město Brno znovu podpořilo obecně prospěšný projekt „Nesoudíme. Pomáháme“. Projekt nabízí pomoc ženám, které se dostaly v souvislosti s nečekaným těhotenstvím do složité životní situace a které se cítí například okolnostmi nebo rodinou nuceny k potratu. Nyní v souvislosti s pandemií covid-19 nabízí těmto ženám i finanční pomoc až do výše 50 tisíc Kč. Projektu, jehož zřizovatelem je Hnutí Pro život ČR, udělili osobní záštitu primátorka JUDr. Markéta Vaňková a její první náměstek Mgr. Petr Hladík. Do projektu se aktivně zapojily i Fakultní nemocnice Brno a brněnská Nemocnice Milosrdných bratří.

Brno podpořilo projekt „Nesoudíme. Pomáháme“ již v roce 2018 osobní záštitou primátora a – stejně jako letos – náměstka Petra Hladíka. Podle současné primátorky Markéty Vaňkové je tématu nucení žen k potratu věnována malá pozornost a opětovné udělení záštity pomáhá tuto bariéru prolomit. „To nejmenší, co pro tyto ženy v nouzi můžeme udělat, je na téma upozornit a informovat, kde najdou odbornou pomoc. V tom vidím hlavní smysl záštity,“ říká Markéta Vaňková.

V rámci projektu „Nesoudíme. Pomáháme“ funguje Linka pomoci, na které ženy získají bezplatné a odborné informace o možnostech řešení své obtížné situace, včetně kontaktů na odborníky z různých oblastí, na které se mohou obrátit. Jsou to zejména gynekologové, genetici, sociální pracovníci, psychologové, rodinní a výchovní poradci, právníci, krizoví pracovníci azylových domů či duchovní. Nyní v souvislosti s pandemií covid-19 nabízí i finanční pomoc při selhání státní pomoci až do výše 50 tisíc Kč.

„Projekt 'Nesoudíme. Pomáháme' vhodně doplňuje široké spektrum pomoci, které v rámci rodinné politiky a prevence násilí město nabízí. Na projektu 'Nesoudíme. Pomáháme' si cením především toho, že Linka pomoci poskytuje ženám nuceným k potratu bezplatně krizové intervence, které často zachraňují nejen vztahy, ale i životy,“ říká Petr Hladík.

Přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D., zapojení FN Brno do projektu vítá: „Na naší klinice rodíme nejvíce dětí ze všech porodnic v republice, zachraňujeme životy dětí a matek při těžkých porodech a pomáháme přežít předčasně narozeným dětem. Proto mi dává smysl zabojovat o život každého počatého dítěte. A nasměrovat ženy zvažující interrupci na Linku pomoci je minimum, co pro tyto ženy můžeme na klinice udělat,“ říká docent Weinberger.

S projektem „Nesoudíme. Pomáháme“ spolupracuje i brněnská Nemocnice Milosrdných bratří. Primář jejího Gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Ivan Huvar, CSc., k tomu říká: „Projekt je iniciativa, kterou považujeme za velmi užitečnou a která plně souzní s našimi ideály ochrany lidského života. Každý zachráněný lidský život je důležitý!“

“Spolupráce s městy a nemocnicemi si velmi vážíme, protože pomoci můžeme jen těm ženám, které se o naší Lince pomoci dozvědí a najdou odvahu zavolat a svěřit se,“ vysvětluje vedoucí projektu Jaroslava Trajerová. Projekt „Nesoudíme. Pomáháme“ vznikl právě na základě dlouholetých zkušeností poradny Linky pomoci. Z celkového počtu více než 400 žen, které se ročně na Linku pomoci (800 108 000, poradna@linkapomoci.cz) obrátí, se 80 procent cítí být pod tlakem, aby podstoupily potrat. „Druhou skupinou žen, které se na nás obracejí, jsou ženy, které trpí postabortivním syndromem, tedy psychickými problémy po potratu. Ty nastávají jak okamžitě po potratu, tak i po letech od podstoupení tohoto zákroku,“ dodává Jaroslava Trajerová.

Projekt podpořilo již několik desítek měst a obcí z celé České republiky a řada nemocnic. Vyjádřily mu svou podporu i známé osobnosti jako zpěvačka Petra Černocká, herečka Veronika Žilková, novinářka Daniela Drtinová či zakladatel babyboxů Rudolf Hess.

Kontakt:
Jaroslava Trajerová, vedoucí projektu Nesoudíme. Pomáháme, +420 607 870 457, jaroslava.trajerova@hnutiprozivot.cz
Přílohy k tiskové zprávě: Příběh paní Aleny* z Brna z Linky pomoci, rok 2019 / 2020 a stručné příběhy paní Jitky a Niny z Linky pomoci z jara 2020
Foto:
Paní Jaroslava Trajerová, vedoucí projektu Nesoudíme. Pomáháme
https://www.flickr.com/photos/hpzcr/29263880897/in/album-72157663193301522/
Vizuály ke stažení:
https://hnutiprozivot.cz/nesoudime-pomahame/2584-podporte-projekt-nesoudime-pomahame


Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.