Brno se připojí k Hodině Země 2018. Symbolicky zhasne tři brněnské dominanty

  • 22. března 2018
V sobotu 24. března ve 20:30 na hodinu zhasne slavnostní nasvícení tří brněnských dominant – hradu Špilberka, Nové radnice a obelisku v Denisových sadech. Město Brno se tak i letos připojí k tisícům sídel po celém světě, které v rámci společné akce Hodina Země – Earth Hour 2018 upozorňují na potřebu aktivně čelit hrozbám změn globálního klimatu, a to zejména efektivním nakládáním s energiemi.

Brno se symbolicky připojí k významné mezinárodní akci, protože i my na jižní Moravě si uvědomujeme, jak nebezpečné jsou stupňující se klimatické změny, které nás ohrožují dlouhodobým nedostatkem vody. Příspěvek Brna ke snižování emisí skleníkových plynů samozřejmě nekončí touto symbolickou akcí, ale projevuje se dlouhodobou podporou energetické modernizace budov či podporou pravidelného využívání MHD příspěvkem města na levnější šalinkarty,“ uvedl Martin Ander, náměstek primátora pro životní prostředí.

V rámci každoroční akce Hodina Země – Earth Hour, vyhlašované od roku 2007 Světovým fondem na ochranu přírody (WWF), dávají vždy poslední březnovou sobotu tisíce měst i miliony jednotlivců po celém světě symbolicky najevo, že jim není lhostejná probíhající změna klimatického systému Země, jejíž dopady pociťujeme stále více i u nás. Celkem 17 z 18 nejteplejších let se objevilo od roku 2001. Významným dopadem klimatických změn je například nedostatek vody nejen v rozvojových zemích, ale i zde na jižní Moravě.

Město Brno se k akci připojí v sobotu 24. března 2018 od 20:30 do 21:30 hod. vypnutím slavnostního osvětlení budovy Nové radnice, hradu Špilberk a obelisku v Denisových sadech. Do boje proti změnám klimatu se Brno dlouhodobě zapojuje nejen symbolicky, ale i v praxi.  Ke snižování emisí skleníkových plynů, které jsou příčinou změny klimatu, se snaží přispívat zejména prostřednictvím těchto projektů:

• Zavedením energetického managementu (řízení spotřeby energií) už ve více než stovce budov v majetku města.
• Systematickým zateplováním budov základních škol, školek a nemocnic. V posledních deseti letech bylo zatepleno na čtyři desítky budov a úspory energií odpovídají spotřebě domácností v městské části o pěti tisících obyvatel.
• Zateplováním obecních bytových domů.
• Přechodem vozového parku DPMB i magistrátu na nízkoemisní pohon. Od letošního roku již polovina autobusů MHD využívá k pohonu stlačený zemní plyn (CNG), který má výrazně nižší emise CO2 než nafta.
• Podporou pravidelného využívání MHD prostřednictvím příspěvku na roční elektronickou šalinkartu. V loňském roce využilo příležitosti získat příspěvek ve výši 30 % ceny 31 tisíc Brňanů. Pravidelně začalo MHD díky tomu používat na 4 tisíce lidí.Tiskové středisko MMB
e-mail:
tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy