Přeskočit na obsah

Brno se přihlásí do soutěže Evropský podnikatelsky zaměřený region

16. března 2022

Brněnští radní dnes schválili podání společné přihlášky města Brna a Jihomoravského kraje do soutěže o Evropský podnikatelsky zaměřený region.

Ocenění Evropský podnikatelsky zaměřený region (European Entrepreneurial Region) je iniciativou European Committee of the Regions (CoR), která identifikuje a oceňuje regiony a města EU s vynikajícími, na budoucnost orientovanými podnikatelskými strategiemi. Územím s nejviditelnějšími, vizionářskými
a slibnými politickými vizemi je udělen titul EER pro konkrétní rok. Zároveň iniciativa propaguje implementaci nové strategie EU pro malé a střední podniky na místní i regionální úrovni.

„Malé a střední podniky jsou dnes často považovány za páteř ekonomiky. Stejně se na ně díváme i v Brně, kde se je snažíme podporovat. V tom nám může pomoci také titul Evropský podnikatelsky zaměřený region, který se spolu s Jihomoravským krajem pokusíme získat,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Značka EER pomáhá regionům a městům podporovat malé a střední podniky i podnikání obecně
a zviditelňuje lokální podnikatelský ekosystém. Soutěž kladně hodnotí reakce na výzvy dneška, jako je technologický rozvoj, digitalizace nebo přechod k udržitelnému nízkouhlíkovému hospodářství. Domnívám se, že přesně v tomto je naše město silné. Je mladé, přizpůsobivé a drží krok s trendy. Věřím, že díky tomu máme velkou šanci v soutěži uspět,“
dodal náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Projednávaný návrh předpokládá přihlášení do soutěže o titul EER pro rok 2023, přičemž se jedná
o společnou přihlášku města Brna a Jihomoravského kraje. Podá ji inovační agentura JIC, která se podílí
i na přípravě jejího znění. Od města Brna účast v soutěži nevyžaduje žádné dodatečné finanční závazky.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.