Brno schválilo plány pro Pisárky: parkoviště P+R, lanovku ke kampusu a tramvajovou smyčku

  • 21. listopadu 2017
  • 2 minuty čtení
(taz) - Parkoviště P+R na Hlinkách u příjezdu z dálnice D1, lanovka ke kampusu a nová tramvajová smyčka – investiční záměr na tyto tři související investiční projekty dnes schválili radní a zařadili je do operativního plánu investic města.

Investice lze spolufinancovat z evropských dotací (IROP a Operační program Doprava).

„Jde o tři projekty, které jsou na sobě provozně a realizačně nezávislé, ale je nutná jejich společná předprojektová a projektová příprava, protože se pohybujeme v jednom území a je nutný soulad těchto tří projektů,“ řekl náměstek pro investice Richard Mrázek.

Parkovací dům s přístupovými trasami
Odhad investičních nákladů: 381 800 000 Kč.

Informace o projektu: Předpokládaná kapacita 800 parkovacích míst, dopravní napojení na stávající komunikaci a přístupová cesta k ulici Lipová. Součást parkovacího systému P+R, výhodná poloha parkoviště na příjezdu z dálnice D1, snadný navazující přestup na MHD. Parkoviště bude využitelné i pro potřeby BVV.

Lanová dráha v trase ulice Hlinky – Univerzitní kampus
Odhad investičních nákladů:  431 800 000 Kč.
Dopravní podnik dlouhodobě eviduje poptávku pro navýšení kapacit do oblasti bohunického kampusu, plánuje se zde navíc nová výstavba. Posílení stávajících autobusových a trolejbusových spojů naráží na hrany kapacit křižovatek, lanovka umožní přepravit větší množství osob bez zátěže na silnici.
Lanová dráha zrychlí obsluhu nové i starší výstavby v okolí kampusu, připravované atletické haly a dopravního terminálu před nemocnicí. Předpokládá se kabinová lanovka pro osm osob s přepravní kapacitou 2000 osob za hodinu a jízdní dobou 5 minut.


Vratná tramvajová smyčka
Odhad investičních nákladů: 191 400 000 Kč.
Tato etapa je dlouhodobě plánovanou a z provozního důvodu nezbytnou investicí DPMB.

Dočtete se v Metropolitanu

Nenechte si ujít