Přeskočit na obsah

Brno sází na prevenci, od kraje obdrželo 350 tisíc korun na dva projekty

30. října 2019
Brno pomůže snížit kriminalitu ve městě. Přispěje k tomu dotace od Jihomoravského kraje. Celkem 350 tisíc korun bude použito na dva projekty Sdružení obrany spotřebitelů a Ratolesti Brno, které se zaměří na předcházení porušování spotřebitelského zákona a trestné činnosti u mladých lidí.

Je v dlouhodobém zájmu nás všech vyvinout snahu a postupně snižovat kriminalitu v Brně. Zejména musíme chránit ty obyvatele města, kteří se hůře dostávají k informacím a jsou náchylní podlehnout jednání podvodníků. Ráda bych poděkovala lidem, kteří se prevenci věnují, a Jihomoravskému kraji za poskytnutí dotace,“ sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková

Pro Sdružení obrany spotřebitele je připraveno 200 tisíc korun. Díky nim chce sdružení poskytnout občanům informace, jak zabránit, aby se stali oběťmi trestných činů podvodu, lichvy, vydírání apod. Důraz je kladen na rizikové skupiny obyvatel, a to především na seniory a občany ohrožené sociálním vyloučením, ale i na žáky a studenty.

Informace předají pracovníci formou přednášek, besed, osobního poradenství a vydáváním příruček. Plánovaná je také úzká spolupráce s Městskou policií Brno v rámci jejího projektu „Senior akademie“. V letošním roce se program zaměří především na porušování spotřebitelských práv. Účastníky programu připraví na nejčastější nástrahy trhu z pohledu práva trestního a přestupkového a ukáže jim, jak lze některým situacím předejít nebo jak na ně nejlépe reagovat.

Další peníze, konkrétněji 150 tisíc korun, dostane organizace Ratolest Brno na projekt Aristoteles. Ten pracuje s rizikovou delikventní mládeží. „Je nezbytné s dětmi a mladistvými hovořit, vzdělávat je a vést k zodpovědnému životu už kvůli jejich vlastní budoucnosti,“ uvedl náměstek primátorky Robert Kerndl.

Cílem je pomoci mladým lidem, kteří se dostávají do problémů se zákonem, a motivovat je k zodpovědnějšímu a smysluplnějšímu způsobu života. Ve spolupráci se střediskem Probační a mediační služby chce Ratolest Brno snižovat riziko opakované trestné činnosti. Jedná se o jediný probační program v ČR určený pro tuto cílovou skupinu.

Ve dnech 16. a 17. 10. 2019 se uskutečnily Národní dny prevence v Brně. Součástí akce byl i slavnostní večer, na němž zástupci Ministerstva vnitra ocenili tři nejúspěšnější projekty soutěže o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni 2019, jejímž tématem byla Prevence kriminality páchané dětmi a na dětech. Vítězem celorepublikové soutěže o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni se stal projekt „Preventivní program Aristoteles“ organizace Ratolest Brno. Na druhém místě se umístil projekt „Končím první stupeň, už si poradím a budu pomáhat“ realizovaný Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina a na třetím místě projekt „Práce odborníků s dětskými oběťmi“ Ústeckého kraje.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Inovativní metoda pomohla v Technologickém parku zachovat desítky stromů. Postup ocenilo Ministerstvo vnitra

Inovativní řešení problému, podpora spolupráce startupu a městské společnosti i péče o životní prostředí – všechny tři aspekty v sobě spojil projekt z nedávné doby, na kterém kooperovalo Brno, Technologický park a firma Arbo Technologies. Úspěšný model ocenilo i Ministerstvo vnitra ve své soutěži. 

Žerotínovo náměstí oživí výtvarná intervence

Ve veřejném prostoru před Bílým domem vznikne umělecké dílo „Vidím plno dobrých lidí“ od Patrika Antczaka a Jakuba Jahna. Obraz na chodníku znázorní postavy reprezentující různé skupiny lidí, kteří ponesou barevné transparenty ve formě bublin. Do nich bude veřejnost moci dopisovat svá vlastní poselství. Slavnostní představení projektu proběhne 20. června.

V Brně odstartoval mezinárodní projekt MECOG-CE

Zástupci evropských metropolitních oblastí, univerzit a významných institucí se setkali ve dnech 30.–31. května 2023 v Brně. Oficiálně zahájili projekt MECOG-CE (Posílení metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě), který je podpořen z programu Interreg Central Europe a město Brno je jako první město v České republice jeho vedoucím partnerem.

Finále evropského baseballového šampionátu mužů proběhne za významné podpory města Brna

Dokázat, že baseball patří mezi top sporty v České republice, je jedním z cílů mistrovství Evropy mužů, které se uskuteční na přelomu září a října. Část utkání ve skupinách i vyřazovacích bojích, ale především pak klání o třetí místo a finále proběhnou v Brně, a to za jeho významné podpory.