Přeskočit na obsah

Brno sází na prevenci, od kraje obdrželo 350 tisíc korun na dva projekty

30. října 2019

Brno pomůže snížit kriminalitu ve městě. Přispěje k tomu dotace od Jihomoravského kraje. Celkem 350 tisíc korun bude použito na dva projekty Sdružení obrany spotřebitelů a Ratolesti Brno, které se zaměří na předcházení porušování spotřebitelského zákona a trestné činnosti u mladých lidí.

Je v dlouhodobém zájmu nás všech vyvinout snahu a postupně snižovat kriminalitu v Brně. Zejména musíme chránit ty obyvatele města, kteří se hůře dostávají k informacím a jsou náchylní podlehnout jednání podvodníků. Ráda bych poděkovala lidem, kteří se prevenci věnují, a Jihomoravskému kraji za poskytnutí dotace,“ sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková

Pro Sdružení obrany spotřebitele je připraveno 200 tisíc korun. Díky nim chce sdružení poskytnout občanům informace, jak zabránit, aby se stali oběťmi trestných činů podvodu, lichvy, vydírání apod. Důraz je kladen na rizikové skupiny obyvatel, a to především na seniory a občany ohrožené sociálním vyloučením, ale i na žáky a studenty.

Informace předají pracovníci formou přednášek, besed, osobního poradenství a vydáváním příruček. Plánovaná je také úzká spolupráce s Městskou policií Brno v rámci jejího projektu „Senior akademie“. V letošním roce se program zaměří především na porušování spotřebitelských práv. Účastníky programu připraví na nejčastější nástrahy trhu z pohledu práva trestního a přestupkového a ukáže jim, jak lze některým situacím předejít nebo jak na ně nejlépe reagovat.

Další peníze, konkrétněji 150 tisíc korun, dostane organizace Ratolest Brno na projekt Aristoteles. Ten pracuje s rizikovou delikventní mládeží. „Je nezbytné s dětmi a mladistvými hovořit, vzdělávat je a vést k zodpovědnému životu už kvůli jejich vlastní budoucnosti,“ uvedl náměstek primátorky Robert Kerndl.

Cílem je pomoci mladým lidem, kteří se dostávají do problémů se zákonem, a motivovat je k zodpovědnějšímu a smysluplnějšímu způsobu života. Ve spolupráci se střediskem Probační a mediační služby chce Ratolest Brno snižovat riziko opakované trestné činnosti. Jedná se o jediný probační program v ČR určený pro tuto cílovou skupinu.

Ve dnech 16. a 17. 10. 2019 se uskutečnily Národní dny prevence v Brně. Součástí akce byl i slavnostní večer, na němž zástupci Ministerstva vnitra ocenili tři nejúspěšnější projekty soutěže o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni 2019, jejímž tématem byla Prevence kriminality páchané dětmi a na dětech. Vítězem celorepublikové soutěže o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni se stal projekt „Preventivní program Aristoteles“ organizace Ratolest Brno. Na druhém místě se umístil projekt „Končím první stupeň, už si poradím a budu pomáhat“ realizovaný Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina a na třetím místě projekt „Práce odborníků s dětskými oběťmi“ Ústeckého kraje.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.