Přeskočit na obsah

Brno prodlouží spolupráci s organizacemi působícími v oblasti neformální péče

19. května 2021
Od roku 2019 se město Brno spolu s dalšími organizacemi podílí na podpoře a pomoci neformálně pečujícím. Nyní radní schválili prodloužení spolupráce až do konce roku 2023.

Neformální pečující se významně podílejí na péči o osoby se zdravotním postižením a seniory. Poskytování péče je fyzicky i psychicky náročná činnost, přitom se lidem, kteří tuto péči poskytují, nedostává podpory, kterou potřebují, a také nácviku dovednosti, které situace vyžadují.

Neformálně pečující potřebují podporu a pomoc od úrovně státu až po jednotlivé obce. Na základě schváleného Plánu zdraví města Brna 2018–2030 byla v roce 2019 uzavřena písemná dohoda o spolupráci v této oblasti s neziskovým sektorem, ve které chceme i nadále pokračovat,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Na pokračování spolupráce jsme se dohodli s Unií pečujících, spolkem Klára pomáhá, se Společností pro podporu lidí s mentálním postižením, s Diakonií českobratrské církve evangelické a Svazem tělesně postižených. Společně se chceme nadále věnovat podpoře a pomoci neformálně pečujícím a hledat řešení v naplňování potřeb pečujících osob, a především spolupracovat na jejich realizaci a plnění. Důležité je i zlepšení postavení neformálně pečujících, posílení přirozených rodinných vazeb a zvýšení rodinné solidarity a mezigeneračního soužití,“ upřesnil první náměstek primátorky Petr Hladík.


Jana Vašíčková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 026
mobil: +420 602 770 466
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.