Přeskočit na obsah

Brno prodlouží spolupráci s organizacemi působícími v oblasti neformální péče

19. května 2021

Od roku 2019 se město Brno spolu s dalšími organizacemi podílí na podpoře a pomoci neformálně pečujícím. Nyní radní schválili prodloužení spolupráce až do konce roku 2023.

Neformální pečující se významně podílejí na péči o osoby se zdravotním postižením a seniory. Poskytování péče je fyzicky i psychicky náročná činnost, přitom se lidem, kteří tuto péči poskytují, nedostává podpory, kterou potřebují, a také nácviku dovednosti, které situace vyžadují.

Neformálně pečující potřebují podporu a pomoc od úrovně státu až po jednotlivé obce. Na základě schváleného Plánu zdraví města Brna 2018–2030 byla v roce 2019 uzavřena písemná dohoda o spolupráci v této oblasti s neziskovým sektorem, ve které chceme i nadále pokračovat,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Na pokračování spolupráce jsme se dohodli s Unií pečujících, spolkem Klára pomáhá, se Společností pro podporu lidí s mentálním postižením, s Diakonií českobratrské církve evangelické a Svazem tělesně postižených. Společně se chceme nadále věnovat podpoře a pomoci neformálně pečujícím a hledat řešení v naplňování potřeb pečujících osob, a především spolupracovat na jejich realizaci a plnění. Důležité je i zlepšení postavení neformálně pečujících, posílení přirozených rodinných vazeb a zvýšení rodinné solidarity a mezigeneračního soužití,“ upřesnil první náměstek primátorky Petr Hladík.


Jana Vašíčková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 026
mobil: +420 602 770 466
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Národní konference řešila závislostní politiku měst a obcí

Po dvou on-line konferencích způsobených pandemií covid-19 uspořádal dnes Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky národní konferenci věnovanou oblasti závislostí. Hlavním tématem konference, na jejímž uspořádání se podílelo statutární město Brno, byla závislostní politika měst a obcí.

Úprava přednádražního prostoru: Studie a prováděcí dokumentace jsou hotovy, peníze alokovány, zbývá podpis smlouvy se zhotovitelem

Administrativní a projektová příprava úpravy přednádražního prostoru jde do finále. V průběhu roku vznikla postupně architektonická studie a následně prováděcí dokumentace, v městském rozpočtu jsou alokovány finanční prostředky a Brněnské komunikace čekají na doběhnutí lhůt, aby mohlo dojít k podpisu smlouvy se zhotovitelem.

Poslední rozšiřování rezidentního parkování v tomto roce. Přidají se dvě oblasti v Králově Poli

Poslední letošní rozšiřování oblastí placeného stání se uskuteční 21. listopadu. Do systému rezidentního parkování se od tohoto dne přidají dvě královopolské oblasti: 3-08 (Dalimilova) a 3-09 (Herčíkova). Rada dnes schválila změny v nařízení, které tuto změnu v oblastech umožňují.

Při základní škole na Vedlejší vznikne nový pavilon, proběhne tu i rekonstrukce

Rada města Brna dnes schválila výzvy k podání nabídek na dvě veřejné zakázky týkající se základní školy na Vedlejší 10. U obou město hledá zpracovatele projektové dokumentace. První projekt se týká výstavby nového venkovního pavilonu, druhý zahrnuje rekonstrukci a vestavbu stávající budovy.