Brno prodiskutuje s dalšími městy, jak zásobovat historická centra udržitelným způsobem

  • 13. října 2021
Ačkoliv na doručovací firmy a rozvoz jídla připadá asi 5 % oprávnění k vjezdu do centra Brna, dá se předpokládat, že půjde o nejaktivnější držitele. Pandemie covid-19 významně zvýšila podíl nákupů přes internet, úměrně tomu stoupl objem dopravy. Brno řeší její dopady na životní prostředí a chce hledat alternativní způsoby zásobování historického centra, proto se zapojilo do projektu REAL DEAL podpořeného z programu Horizon Europe.

Radní dnes souhlasili se záměrem zapojení města Brna do přípravy projektu REAL DEAL – REinforcing And Leveraging the sustainable DElivery At the Last mile (Posílení a využití udržitelných dodávek na poslední míli) zpracovaného vedoucím partnerem Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy GmbH. Schválili také znění memoranda o porozumění v podpoře rozvoje a vytvoření udržitelného systému zásobování centra města Brna, které dosud podepsaly čtyři společnosti (DPD, s. r. o., DHL Express Czech Republic, s. r. o., PPL CZ, s. r. o., a marynáč gast, s. r. o.).

„Hlavním cílem projektu je sdílení zkušeností se zaváděním alternativních systémů městské logistiky mezi jednotlivými městy. Brno bude součástí sítě českých partnerů vedených Prahou. Připravujeme nyní realizaci pilotního projektu využití cargo kol pro zásobování širšího centra města, REAL DEAL je tedy dalším logickým krokem v rozvoji těchto aktivit,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Na odborných seminářích a workshopech si budou zástupci měst vyměňovat informace a pracovní postupy při zavádění opatření vedoucích k rozvoji alternativních způsobů zásobování historických center měst. Výsledkem bude implementace akčního plánu, který bude obsahovat nové poznatky získané na základě předchozí spolupráce.

„Pro Brno je účast v tomto projektu možností, jak se podílet na podpoře rozvoje udržitelné městské logistiky nejen na svém území, ale díky sdílení zkušeností je to také příležitost ovlivnit zdokonalování těchto aktivit a tvorbu metodických materiálů pro ostatní evropská města, která budou v následujících letech doporučení následovat,“ doplnila Markéta Vaňková.

Zapojení do REAL DEAL by mělo Brno stát 52 169 eur (1 331 868 korun), díky programu Horizon Europe by ale mohlo získat dotaci ve výši 100 % těchto nákladů. Realizace projektu se předpokládá od května 2022 do dubna 2026.

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy