Brno přivítalo členy rodin, jejichž předkové budovali moravský Manchester

  • 19. května 2017
  • 2 minuty čtení
(ik) - Setkání potomků německých židovských rodin Löw-Beer, Tugendhat a Stiassni se uskutečnilo v pátek večer v Rytířském sále Nové radnice.

Pocházejí z rodů, které se od 19. století významně podílely na budování průmyslu v Brně, a proto se tenkrát Brnu říkalo moravský Manchester.

Brno a organizátoři festivalu Meeting Brno se proto rozhodli podpořit myšlenku setkání členů těchto tří rodin v „jejich“ městě. Představitelé města jich přivítali více než stovku z nejrůznějších částí světa.

“V Brně vedle sebe odedávna žili lidé tří kultur – Češi, Němci a Židé. Nebylo to soužití ideální, v konečném důsledku však bylo inspirativní a městu přinášelo pokrok a prosperitu. Jak o tom svědčí i osudy vašich rodin,“ uvedl primátora Petr Vokřál.

„Tuto staletou brněnskou kulturní a společenskou rovnováhu však smetla druhá světová válka. Němečtí okupanti zmařili také v našem městě životy tisíců Čechů, Židů a Romů. Reakcí na toto zlo se stalo další zlo. A tak se v Brně při násilném odsunu německého obyvatelstva stali oběťmi odplaty za nacistické zločiny bezbranní lidé, většinou ženy, děti a starci,“ dodal primátor.

Vše pak dovršil nástup totalitního komunistického režimu, kdy byli lidé nuceni utíkat z Československa za svobodou, podobně jako už dříve židovští občané před německou okupací.

Daniela Hammer-Tugendhatová a Ruth Guggenheimová převzali od primátora doklad vydaný těsně po válce tehdejším národním výborem. Osvědčuje, že jejich otec Bedřich Tugendhat byl českým občanem.

Hosté Brna se pak zúčastnili slavnostního zahájení festivalu Meeting Brno a Česko-německého kulturního jara 2017 v Besedním domě.

Dočtete se v Metropolitanu

Nenechte si ujít