Brno připravuje novou koncepci údržby zeleně

  • 04. května 2017
  • 2 minuty čtení
(fpo) - Smlouvu na vypracování koncepce správy, údržby a rozvoje veřejné zeleně ve městě Brně v úterý schválili radní.

Společnost Atregia, která podala nejvýhodnější nabídku, připraví do konce listopadu letošního roku návrh na nejvhodnější zajišťování správy a údržby zelených ploch. Koncepce také stanoví další rozvoj zeleně v Brně.

„Péče o zeleň v Brně potřebuje jasná pravidla, která zajistí, že zelené plochy budou nejen hezky vypadat, ale zároveň budou účinně pohlcovat prach a tlumit hluk,“ řekl náměstek primátora pro životní prostředí Martin Ander. „Brno také potřebuje plán, jak se budou plochy veřejně přístupné zeleně do budoucna rozvíjet.“

Brno trpí především velkou roztříštěností kompetencí ve správě a údržbě zeleně. Veřejně přístupné zelené plochy mají velké množství různých správců, tedy městské části, Veřejná zeleň města Brna, Brněnské komunikace, Ředitelství silnic a dálnic a další subjekty.

To vede k tomu, že o stromy v ulicích se stará někdo jiný než o sečení trávníků pod nimi, podobně na sídlištích se o trávníky mezi domy stará někdo jiný než o trávníky mezi chodníkem a silnicí. Z pohledu občana pak starost o zeleň vypadá naprosto chaoticky a vyvolává řadu stížností.

Zároveň v Brně dosud neexistuje jednotná závazná metodika postupů při údržbě zeleně, která by mimo jiné zahrnovala pravidla pro sečení travnatých ploch, údržbu izolačních pásů keřů podél silnic a dalších obdobných činností.

Často se tak stává, že například izolační pásy keřů podél silnic jsou ořezány tak, že přestávají plnit svou roli bariéry proti hluku a prachu. Nová koncepce by měla být podnětem pro maximální možné sjednocení správy a nastavení jednotných pravidel údržby veřejné zeleně na území města Brna.

V záležitosti návrhů rozvoje zelených ploch ve městě bude nová koncepce zároveň jedním z důležitých podkladů pro nově vznikající Územní plán města Brna.

Dočtete se v Metropolitanu

  • Kateřina Liďáková. Foto: Marek Malůšek
    Kam jdeš, divadlo? Do Brna

    Kateřina Liďáková, od roku 2022 členka činohry Národního divadla Brno, strávila šestnáct let na prknech Městského divadla Zlín, kde také jako ředitel, dramaturg, herec i autor působil její manžel a...

Nenechte si ujít