Přeskočit na obsah

Brno pokračuje v podpoře projektů na zelené střechy a zachytávání dešťové vody

04. března 2020
Město Brno navazuje na loňský úspěšný ročník dvou dotačních titulů, a to na podporu vytváření zelených střech a na zachytávání dešťové vody. Na dnešním zasedání radní doporučili zastupitelům schválit poskytnutí investičních dotací v těchto dotačních programech v celkové výši 1,265 milionu korun.

„Do dnešního dne jsme přijali 105 kompletních žádostí o dotaci na realizaci zelené střechy. Stejnému počtu žadatelů byl udělen příslib, na jehož základě bude po dokončení prací vyplácena určená částka. Od udělení příslibu na to mají žadatelé 18 měsíců. Poté odevzdají elektronicky závěrečnou zprávu a veškeré podklady k vyúčtování. Dnes jsme takto doporučili schválit 10 žadatelům 1,144 milionu korun,“ uvedl první náměstek primátorky Petr Hladík.

Další peníze putují lidem, kteří se zapojili do programu Nachytej dešťovku! „Mám radost, že se do projektu zapojuje více Brňanů. Efektivní hospodaření s vodou je jedním z kroků, jak můžeme reagovat na měnící se klimatické podmínky. Od začátku února jsme obdrželi 9 řádně vyplněných žádostí o dotaci. Zastupitelům jsme doporučili, aby podporu v celkové výši 121 tisíc korun schválili,“ doplnil Petr Hladík.

V rozpočtu města Brna je na dotační program „Podpora vytváření zelených střech pro rok 2020“ vyčleněno celkem 19 milionů korun. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 1,4 milionu Kč.

Na dotační program „Podpora využití srážkové vody“ je určen 1 milion korun. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 50 % finančních prostředků, které žadateli přiznal Státní fond životního prostředí ve smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Dešťovka“.

Více informací najdete na webu www.ekodotace.brno.cz/.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz  Nejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.