Přeskočit na obsah

Brno podpoří významné sportovní akce na svém území

27. listopadu 2019
Magistrát města Brna opět vypíše dotační titul, jehož cílem je podpořit konání významných sportovních akcí ve městě. Těmi mohou být mistrovství světa nebo Evropy, světové poháry nebo například Grand Prix zapsané v evropském nebo světovém kalendáři. Podpořeny mohou být i akce, které mají velký marketingový přínos pro Brno.

„Snažíme se aktivně podporovat nejen sportovce a kluby ve městě, ale také pořadatele sportovních akcí. Rádi bychom dopřáli lidem z Brna a okolí, aby si užili sportovní klání evropské nebo světové úrovně. V návrhu rozpočtu na příští rok jsme na to vyčlenili 10 milionů korun s tím, že na jednu akci přispějeme maximálně 5 milionů,“ popsal radní pro oblast sportu Jaroslav Suchý.

Lhůta pro podávání žádostí je stanovena od 20. ledna do 20. února 2020. Do května se pak rozhodne o udělení dotace. V případě, že peníze nebudou vyčerpány, bude možné vypsat v červnu druhé kolo.

„O dotaci si může požádat oficiální pořadatel akce, který je k tomu pověřen zastřešující světovou, evropskou nebo českou organizací. Zároveň musí splňovat podmínky programu, které budou zveřejněny na webu města. Novinkou je podmínka, že se na akcích může podávat občerstvení a pití pouze ve vratném omyvatelném nebo plastovém nádobí nebo v ekologickém obalu či kompostovatelném nádobí,“ doplnil Jaroslav Suchý.

Žádost v listinné podobě musí být poslední den lhůty pro její podání doručena na adresu Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno. Podání žádosti je platné i v případě podání prostřednictvím provozovatele poštovní služby. V případě podání žádostí poštou je rozhodné razítko pošty.

Formulář žádosti včetně seznamu požadovaných příloh a základní všeobecné smluvní podmínky najdou zájemci na internetových stránkách: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/ nebo si jej mohou vyzvednout na OŠMT MMB.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz 


Nejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.