Přeskočit na obsah

Brno podpoří výuku nadaných žáků

18. března 2020

ZŠ Úvoz obdrží od města milion korun na výuku nadaných žáků. Peníze škola použije na platy svých učitelů. Radní dnes doporučili Zastupitelstvu města Brna schválit poskytnutí financí ve výši 1 000 000 Kč.

Žádost o dofinancování výuky podal ředitel školy Mgr. Miloš Doležal proto, že financování nákladů na vzdělávání letos nepřinese potřebné prostředky v dostatečné výši na zajištění skupinové výuky nadaných žáků.

„Na základě výše uvedeného a s přihlédnutím k tomu, že se jedná o jedinou školu v Brně se skupinovou výukou mimořádně nadaných žáků, navrhuje Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, aby chybějící finanční prostředky byly základní škole poskytnuty ve výši 1 000 000 korun,“ uvedl radní města Brna Jaroslav Suchý.

ZŠ Úvoz se mimořádně nadaným dětem intenzivně věnuje již třináctým rokem. Nabízí svým žákům ojedinělý vzdělávací model odpovídající jejich zvýšeným vzdělávacím nárokům a specifickým potřebám v sociální oblasti.

Upravený učební plán, vhodné výukové metody a přístup proškolených pedagogů umožňují nadaným žákům efektivně uplatňovat jejich schopnosti a adekvátně rozvíjet jejich dovednosti. S vyššími výchovně vzdělávacími nároky na žáky i vyučující souvisí i potřeba většího objemu finančních prostředků.

Na 1. stupni se vzdělává 42 mimořádně nadaných žáků, na 2. stupni 28. O smyslu výuky svědčí velký zájem rodičů dětí či výborné výsledky ve vědomostních, ale i sportovních soutěžích. Výsledky práce se projevují rovněž v úspěšnosti žáků při přijímacích řízeních na víceletá i čtyřletá gymnázia.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.

Školy, náměstí i společenské prostory pro nové „Zbrojováky“. Soutěž určila podobu další etapy vznikající čtvrti

Dynamicky se proměňující areál Nové Zbrojovky získá novou základní a mateřskou školu na základě návrhu od ateliéru SOA architekti. V polovině listopadu ho jako vítězný vybrala odborná porota urbanisticko-architektonické soutěže pořádané Kanceláří architekta města Brna (KAM). Výsledky soutěže teď posvětila Rada města Brna i vedení Nové Zbrojovky. Veřejnost si je bude moci prohlédnout na výstavě začátkem příštího roku.