Přeskočit na obsah

Brno podpoří výuku nadaných žáků

18. března 2020
ZŠ Úvoz obdrží od města milion korun na výuku nadaných žáků. Peníze škola použije na platy svých učitelů. Radní dnes doporučili Zastupitelstvu města Brna schválit poskytnutí financí ve výši 1 000 000 Kč.

Žádost o dofinancování výuky podal ředitel školy Mgr. Miloš Doležal proto, že financování nákladů na vzdělávání letos nepřinese potřebné prostředky v dostatečné výši na zajištění skupinové výuky nadaných žáků.

„Na základě výše uvedeného a s přihlédnutím k tomu, že se jedná o jedinou školu v Brně se skupinovou výukou mimořádně nadaných žáků, navrhuje Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, aby chybějící finanční prostředky byly základní škole poskytnuty ve výši 1 000 000 korun,“ uvedl radní města Brna Jaroslav Suchý.

ZŠ Úvoz se mimořádně nadaným dětem intenzivně věnuje již třináctým rokem. Nabízí svým žákům ojedinělý vzdělávací model odpovídající jejich zvýšeným vzdělávacím nárokům a specifickým potřebám v sociální oblasti.

Upravený učební plán, vhodné výukové metody a přístup proškolených pedagogů umožňují nadaným žákům efektivně uplatňovat jejich schopnosti a adekvátně rozvíjet jejich dovednosti. S vyššími výchovně vzdělávacími nároky na žáky i vyučující souvisí i potřeba většího objemu finančních prostředků.

Na 1. stupni se vzdělává 42 mimořádně nadaných žáků, na 2. stupni 28. O smyslu výuky svědčí velký zájem rodičů dětí či výborné výsledky ve vědomostních, ale i sportovních soutěžích. Výsledky práce se projevují rovněž v úspěšnosti žáků při přijímacích řízeních na víceletá i čtyřletá gymnázia.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.