Přeskočit na obsah

Brno podpoří vlastníky tzv. pozdě zapsaných památek. Radní pro ně schválili nový dotační program

22. září 2021
Zhruba od roku 2016 se Brno i další města v republice potýkají s tím, že řada staveb, které byly v minulosti považovány za kulturní památky, jimi na základě judikatury Nejvyššího správního soudu nejsou. A to kvůli pozdnímu zapsání do seznamu kulturních památek. Aby byla i nadále zachována hodnota těchto staveb, schválili dnes brněnští radní dotační titul Program 2022. Jeho cílem je motivovat vlastníky, aby k opravám přistupovali kvalifikovaným, a tedy finančně náročnějším způsobem.

Odbor památkové péče Magistrátu města Brna každoročně poskytuje dotace z rozpočtu města na obnovu kulturních památek, a to v rámci dvou stávajících programů („Program 2022 pro poskytování dotací na zachování a obnovu kulturních památek z rozpočtu města Brna“ pro fyzické osoby, právnické osoby a církve a „Podmínky 2022 pro poskytování peněžních prostředků na zachování a obnovu kulturních památek
z rozpočtu města Brna“ pro příspěvkové organizace a městské části).

Na území města se ale nachází značné množství staveb, které v minulosti byly považovány za kulturní památky, avšak na základě judikatury Nejvyššího správního soudu kulturní památkou nejsou. Důvodem je pozdní zapsání do seznamu kulturních památek. Vlastníci těchto budov jejich opravy dosud prováděli tak, jako kdyby kulturní památkou byly.

„Schválený Program 2022 chce motivovat majitele těchto staveb, aby přistupovali k jejich opravám kvalifikovaným způsobem, který je ale samozřejmě finančně náročnější. Dotčené budovy mají totiž i nadále architektonickou hodnotu, jíž se podílejí na autenticitě města,“ uvedl náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

„V rámci nově schváleného Programu 2022 si budou moci vlastníci pozdě zapsaných památek na území Brna žádat o dotaci až do výše poloviny uznatelných nákladů na opravu. Celkem budou pro tento program z rozpočtu města vyčleněny dva miliony korun,“ vysvětlil radní pro kulturu Marek Fišer.

O peníze bude možné žádat od poloviny října do konce listopadu letošního roku nejlépe na Odboru památkové péče Magistrátu města Brna, případně na podatelně magistrátu či poštou.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.