Přeskočit na obsah

Brno podpoří vlastníky tzv. pozdě zapsaných památek. Radní pro ně schválili nový dotační program

22. září 2021
Zhruba od roku 2016 se Brno i další města v republice potýkají s tím, že řada staveb, které byly v minulosti považovány za kulturní památky, jimi na základě judikatury Nejvyššího správního soudu nejsou. A to kvůli pozdnímu zapsání do seznamu kulturních památek. Aby byla i nadále zachována hodnota těchto staveb, schválili dnes brněnští radní dotační titul Program 2022. Jeho cílem je motivovat vlastníky, aby k opravám přistupovali kvalifikovaným, a tedy finančně náročnějším způsobem.

Odbor památkové péče Magistrátu města Brna každoročně poskytuje dotace z rozpočtu města na obnovu kulturních památek, a to v rámci dvou stávajících programů („Program 2022 pro poskytování dotací na zachování a obnovu kulturních památek z rozpočtu města Brna“ pro fyzické osoby, právnické osoby a církve a „Podmínky 2022 pro poskytování peněžních prostředků na zachování a obnovu kulturních památek
z rozpočtu města Brna“ pro příspěvkové organizace a městské části).

Na území města se ale nachází značné množství staveb, které v minulosti byly považovány za kulturní památky, avšak na základě judikatury Nejvyššího správního soudu kulturní památkou nejsou. Důvodem je pozdní zapsání do seznamu kulturních památek. Vlastníci těchto budov jejich opravy dosud prováděli tak, jako kdyby kulturní památkou byly.

„Schválený Program 2022 chce motivovat majitele těchto staveb, aby přistupovali k jejich opravám kvalifikovaným způsobem, který je ale samozřejmě finančně náročnější. Dotčené budovy mají totiž i nadále architektonickou hodnotu, jíž se podílejí na autenticitě města,“ uvedl náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

„V rámci nově schváleného Programu 2022 si budou moci vlastníci pozdě zapsaných památek na území Brna žádat o dotaci až do výše poloviny uznatelných nákladů na opravu. Celkem budou pro tento program z rozpočtu města vyčleněny dva miliony korun,“ vysvětlil radní pro kulturu Marek Fišer.

O peníze bude možné žádat od poloviny října do konce listopadu letošního roku nejlépe na Odboru památkové péče Magistrátu města Brna, případně na podatelně magistrátu či poštou.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.  

Aprílový úklid jako Brno

Týden před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým je sobota 1. dubna, evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko v Brně přes 130 nahlášených úklidů. Dobrovolníci se mohou k některé z naplánovaných akcí připojit díky mapě úklidů na www.UklidmeCesko.cz. Akci letos opět podpořila společnost SAKO Brno a záštitu nad ní převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.